Ако желаете можете да отидете в митница и да си я обмитите, но преди това се консултирайте с митническа агенция.
Ако имате няколко програми, с които четете пдф файл трябва Адобето да е по подразбиране, иначе дава грешка.
За да е СУПТО първо трябва да има задължение за издаване на касов бон. След това трябва да има софтуер, който да обработва информация за стоки, цени, количества. Този софтуер може да е складов, може да е за фактури, може да е счетоводен.
В Н18 се говори за търговски обект и към момента това, че са в различни стаи касовия апарат и софтуера не би следвало да ни освобождава от използване на СУПТО. На думи от нап казват, че щом са в различни стаи нямало да се счита за СУПТО, но на практика какво ще се случи никой не знае.
Ditzve, можете да внасяте парите по ваша банкова сметка. Така отпада изискването за издаване на касов бон и за вас проблема е решен.
Погледнете писмо 96-00-23 от 18.01.2018 на НАП.
1. Какво е MOSS?

От 1 януари 2015 г. влезе в сила съществена промяна на правилата за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано от тази дата, регистрираните по ДДС лица предоставящи такива услуги на нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в други държави членки, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени тези потребители (държава членка на потребление).
Това е цитат от сайта на НАП. - http://www.nap.bg/page?id=551
Щом нямате VAT номер как смятате да докажете, че лицето е данъчнозадължено?
Ето една статия https://www.correctaccountbg.com/bg/blog-post/reklamirate-deinostta-si-vv-feisbuk-i-gugl-registrirahte-li-se-predi-tova-po-zakona-za
Преценете си дали ще ви е изгодно да се регистрирате по ддс. Може плащането към гугъл да го прави клиента ви, а вие да фактурирате само труда си.
Гугъл в коя държава е регистрирана?
Със заявление Ж1 подавате верните отчети.
При пропуснат документ се попълва заявление Ж1 и се подава само пропуснатия документ. Това е по указания на служители от ТР, които приемат заявленията.
GDPR и детски градини - условие за записване е даване на копие на лична карта на родителя и копие от акта за раждане на детето. Това са изискуемите документи по наредба издадена от Община Варна.
на един от семинарите споменаха zip7 или 7zip. Не съм я използвала
Броят се субектите на лични данни, т.е. физически лица.
Качвам документ за информираност на субекта на лични данни - служител.
"право на преносимост на данните – клиентите имат право да получат лични данни, които ги засягат и които са предоставили на X в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четете формат и прехвълянето им на друг администратор на лични данни. Правото на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия: обработването им се основава на изрично съгласие на субекта на лични данни или договорно задължение и обрабоването се извършва по автоматизиран начин" - това е част от политиката на национална компания и те са ограничили правото на достъп до информацията на клиента, респ и за служителя. Дали е законно, обаче?
Ако не се водят регистри как ще се докаже спазването на Регламента? чл.5, ал. 2 от Регламента
Относно цели на обработване и правно основание - може ли да се пише спазване на трудово и данъчно-осигурително законодателство; КТ, ЗДДФЛ, Наредба ... Целта е да не се проверява документа при всяка промяна на някой от законите и да не се изпусне някоя конкретна цел.
Tea S, може те ли да коментирате това, което ще напиша и евентуално да дадете насоки.
Разгледала съм процес – сключване на договор и съм съставила схема на Процура по защита на лични данни при сключване на договор:
1.   нужда от лични данни за сключване на договор – категории лични данни
2.   нормативно основание
3.   кой дава личните данни – дали е субекта на лични данни, администратор
4.   кой взема личните данни – упълномощени лица да контактуват със субект на лични данни, администратор
5.   цел на обработка на лични данни – сключване на ТД, обявяване в НАП, СТМ, въвеждане в софтуер ТРЗ
6.   на кого се предоставя информацията – обработващ лични данни, НАП, СТМ,
7.   къде се съхранява – хартиените документи и софтуери
8.   как се защитава – отново хартиени документи и софтуер,
9.   архиви – кой ги прави, къде ги прави,
10.   попълване на регистър за извършените дейности по обработка
Нещо, което чух на семинар и се счита за изтичане на лични данни - оставени на бюрото документи с лични данни, които клиент или външно лице спокойно може да прочете.