Лично разсъждение по темата:
Според мен в КТ трябва да пише, че за календарна година работник има право на 20 дни платена отпуска. И е длъжен да ги използва в рамките на годината, за която се полагат. Ако не го направи - губи дните и няма право на прехвърляне за следваща година. Щом не е подал молба ,значи е преценил, че няма нужда от отпуска. Точка.

По въпроса на @tina_milkova: Съгласно чл.173, ал.1 от КТ Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя. Т.е. редът е  - молба от работника, разрешение от работодателя. Ако през годината работникът не си подаде молба за ползване на ПГО работодателят би могъл да изпрати уведомление за неползвания отпуск, придружено с покана за неговото ползване /без упоменаване на дати за ползване от-до/. Ако и тогава, до края на календарната година, не получи молба от работника за ползване на ПГО, съгласно чл.173, ал.4 от КТ през следващата година има право да предостави /аз го разбирам да задължи работника да си ползва ПГО/ ПГО на работника. Според мен може, чрез заповед, да се уведоми работника, че през периода ..... - .... ще си ползва ПГО ... дни, отнасящи се за .... година. Ако това не се направи от работодателя, то две години след края на годината, за която се отнася, работникът губи тези дни за ПГО. В условията на непрекъснато производство нещата са по-особени. Работодателят може и да иска, но да не може да си позволи да пусне работници в ПГО. Тогава се ползват условията за разсрочване, доколкото е възможно. Горното е лично мнение.
Благодаря.
Допълнителни документи не съм прилагал. И от АВ нищо не казаха ... Явно трябва да изчакам да се обадят или пишат на обявения мейл.
Здравейте.
Регистрирано е ново дружество с изрично маркиране на желание за ДДС регистрация.
Имали ли сте такъв случай ? Как протича регистрацията ? Данните за новата фирма отиват в НАП и там регистрацията става служебно, или ... ?
Ние за една седмица не можем да съберем пет "подкрепям" ... После се чудим защо за адвокатите все има, а за нас - няма ...
За тези, които ще се зачудят какво "няма" -  няма признание от държавата. Като израз на това признание - Наредба за минималните възнаграждения в счетоводните предприятия /примерно/. Систематизиране на предстоящи поправки в данъчното законодателство и обявяването им няколко месеца преди влизането им в сила.
Ей такива елементарни неща няма ...
Със здраве, колеги.
Както добре знаете - "едно дете, което не реве - не го хранят". Нека си напишем къде ни боли, пък за останалото да се надяваме. Но писмото да е сериозно и аргоментирано.
Относно програмата - няма лошо, но при липса на информация, резултатът ще е същия.
Привет.
Директно: смятате ли, че е добра идея да напишем писмо-предложение от името на счетоводната гилдия до МФ, НАП с предложение до края на септември да се публикуват предстоящите изменения за следващата година в изходните файлове за Д1, Д6, Уведомление по чл.62 ... За да имат разработчиците на софтуер време да реагират и от началото на следващата година да излязат с нови версии на продуктите със съответните изменения. Изменения, които през годината да не се пипат.
Основание: настаналия хаос при обновяването на продуктите на Микроинвест преди и след новите изходящи файлове за Д1 и Д6 и предстоящите такива за Уведомлението по чл.62.
Държа да отбележа, че не държа сметка на никой разработчик. Просто смятам, че е време информацията от страна на НАП за предстоящите изменения за излизат навреме, като така и нашата работа ще бъде без излишен допълнителен стрес.
В противен случай се насажда чувството за взаимна финансова изгода по линията НАП - разработчици на спецуализиран софтуер.  :blush:

ПС: умишлено пускам темата в този раздел. Ако прецените - местете я.
Поздрави
Благодаря за бързия отговор.
Пропуснах да уточня, че при първия работодател назначението е на 8 часа.
Лека работа и спокоен ден  :good:

Допълнение: кой е нормативния акт ?
Привет.
Лице е назначено на 4 часа по втори трудов договор. Първият е при друг работодател. Признат му е трудов стаж 10 г., което е 6 % клас. Във ведомостта процентите са отразени, но сумата за стаж е 0,00 лв. Правилна ли е липсата на сума за стаж ?
Привет, колеги.
Нека Новата 2018 донесе на вас и вашите семейства здраве и много късмет.

Пускам тази тема, защото има неща, свързани с отлагането на отпуската, които не са ми ясни. Моля за разяснения. Към момента редакцията на чл.176 от КТ е следната:

Чл. 176. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:
1. работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;
2. работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.
(2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
(3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.


Във връзка с това питам:
1.За 2017 г. работник не е ползвал 5 дни отпуск. До края на 2017 не е подавал заявление за отлагане на отпуската. Има ли право през 2018 да подаде ? Ако не е подал - тези 5 дни губят ли се ?
2.Какво означава "да осигури полването му" /ал.2/ ? Не може да откаже ползването, или "няма не искам - Иване, излизаш в отпуск през май" ?
3.Лично аз намирам противоречие между:
"Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася" и "Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година...".

Моля за вашите мнения.
а според "моя" начин на изчисление размерът на МРЗ не е ли също гарантиран на работника? според мен е очевидно, че получава поне гарантирания минимум от 1 МРЗ :)
На практика - да.
Разликата е в това, че /според мен  :wink1:/ след определяне на нетната сума, пъвото нещо е да се извади МРЗ, т.е. да се гарантира необходимото на работника. След това се прилага 1/3, 1/3 ...
Част от Вашата логика е на нетната сума да приложите 1/3 и тогава да съпоставяте с МРЗ. Според мен това не е правилно.
Горното е лично мнение, разбира се. Ще се радвам, ако стигнем до истината заедно.
Поздрави
@antea
Някак странно преплитате различните действия.
Според решението на ВКС размерът на МРЗ е гарантиран за работника. Ползвайки Вашите цифри начинът на изчисления би бил:

600 > 460 , следователно:
600 - 460 = 140
140 * 1/3 = 46,67 - това е размерът на запора

След промените чл.446 на ГПК от октомври 2017 сметките са така :
600  > 460 , следователно:
600 - 460 = 140
140 * 1/3 = 46,67 - това е размерът на запора

Сумите съвпадат, защото попадат в еднакъв диапазон.
Аз лично ще изчислявам запорите по този начин - с изваждане на МРЗ от нетното и повече няма да се занимавам с двоумения по въпроса.
Съгласен съм.
В тази подкрепа е и т.3 на чл.446а от ГПК.
Само трябва да се съобразим със защитената част в т.3 - 2 х МРЗ или 2,5 МРЗ.
За съжаление antea е прав/а.
Реших да избързам и да направя приложението възможно най-скоро. Оказва се, че дори и след тези промени начинът на изчисляване е неуреден. Вярно е, че в т.1 и т.2 на чл.446, ал.1 от ГПК не е вписано 1/2, 1/3, 1/4 от какво ?!? От чистата работна заплата ли, от горницата над МРЗ ли, от горницата над двойния размер на МРЗ ли ?!?
Стъпвам на решението на ВКС, че всеки работник, независимо той и длъжник, има право на несеквистируема сума, респективно - МРЗ към момента. Смятам да направя приложението да изчислява сътветната част от горницата над МРЗ. Ще се съобразя и с т.3, където принципът е указан.
Ще се радвам, ако някой намери мнение, решение, указание по случая. И моля да ни запознае с него.
Поздрави
изумен съм как толкова чакани уточнения по ГПК свързани със сумите по запори пак са недоизпипани и възникват нови и нови въпроси.

Аз лично ще продължа да правя удръжките по метода, който цитира делфинчето понеже реално в текста на ГПК няма фундаментална промяна спрямо предходните правила, а този метод с приспадането на МРЗ съм го съгласувал с ЧСИ-тата на, който превеждаме (мълчаливо съгласие, но все пак съгласие).
Здравейте.
Бихте ли споделили въпросите, които Ви притесняват.
Липсата на точност и лаконичнвост е типична за съдебни решения. В случая се получава тълкувание на тълкувателното решение  :blink:
Щом МРЗ е несеквестируема, значи правилата се прилагат върху остатъка. В този дух е и ръководството на СД"Интелсофт" за "Teres" . Все си мисля, че големите фирми ръзполагат с доста информация и юристи за тълкуване и няма да направят софтуер току-така. При изработката на моята програма съм се водил именно от това.
До преди 2 години изчисляването на запора ставаше на база чл.446. След това излезе тълкувателно решение на ВКС № 2 от 26.06.2015 г. и там се постави приоритета на гарантирането на МРЗ за работника и чак след това базата за определяне на запора.