Здравейте колеги. Имам молба към вас. Работодател иска да назначи молдовски гражданин на работа. Няма Личен номер и до колкото разбрах визата му е за подновяване. За първи път ще назначавам чужденец и не съм запозната с нормативите. Моля да ме насочите какви са процедурите. Благодаря Ви предварително


Здравейте колеги. Моля за помощ по следния въпрос- имам лек спор с колега и искам да си го консултирам с вас.
Фирма случва договор за наем с друга фирма. Договора е за една година период 30.04.2019 - 30.04.2020г. Определен е годишен наем като в договора е посочена дата до 10.05.2020г
Въпросите ми са следните
1. Момента на настъпване на данъчното събитие от гледна точка на ЗДДС и издаване на фактура във връзка с това
- фактурата трябва да се издаде на 10.05.2020 когато е уговорен срока за плащане на годишния наем и тогава ддс-то става дължимо - съгласно чл. 25 ал(4) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. При доставка на стока или услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.
- фактура трябва да се издаде на 31.12.2019 и тогава ддс-то става дължимо съгласно чл.25 ал.5 - Алинея 4, изречение първо не се прилага при доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година. За такива доставки се счита, че данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година, като за календарната година на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.
2. Втория ми въпрос е относно признаване на прихода във връзка с ЗКПО и НСС 17
- начислявам приход за 2019год. по линейния метод за периода от 05.2019- 12.2019 - дори и да не е издадена фактура
- или прихода се начислява през 2020г.
Моето мнение е че фактура е трябвало да се издаде 12.2019 и прихода да се включи през 2019 - независимо че е наема се плаща през 2020г. Но моля са съвет

-
Здравейте. Фирма регистрирана по ДДС получава фактури от Фейсбук за реклама. През август месец по сметката на фирмата са върнати пари от Фейсбук. Във профила на фирмата се вижда само фактурата която нормално си ни издават и си плащаме. Няма нищо като кредитно само някакво съобщение че тази сума се връща поради неправомерно удържани пари. Моля някой от вас, който е имал подобен случай да сподели как е постъпил.
Здравейте.За първи път ще правя това и моля за съдействие дали не пропускам нещо.
Българска фирма регистрирана по ДДС ще внася стока от Турция, и част от тях в последствие ще изнася са страна от ЕС регистрирана по ДДС /Хърватия/.
Та разсъжденията са ми следните. 
1.   За доставката от Турция, ще имам внос от трета страна – ДДС-то ще бъде платено след обмитяване на стоката
2.   За продажбата към Хърватия издавам фактура в която записвам че стоката е с произход Турция и тази фактура е с нулева ставка на ДДС, освен фактура ЧМР от транспортна фирма.
Моля да ми пишете пропускам ли нещо или пък греша
до колкото зная ел.подпис може да се ползва в НОИ за подаване наел.болнични издадени след 1.1.2016 след регистрация в сайта на НОИ която започна от 1.12.2015
Здравейте. Моля за помощ относно ползването на данъчно облекчение за деца на служител и декларация 1.
Лицето има две деца. Изравнявам си му дохода и ще му намаля данъчната основа по чл.25 с 400лв. В месец декември му възстановявам данъка, но се обърках нещо при попълването на декларация 1. Там в клетка 31 се посочва дохода по чл.24.
Как трябва да се попълни декларация 1, така се да се отрази че вместо 94.42лева ДОД на това лице се възстанови 40лв ДОД и ще бъдат внесени 54.42лв. Или си попълвам декларация 1 както всеки месец без да намалям сумата на ДОД а само в декларация 6 си приспадам тези 40лв.
и аз това се чудя
 В случая, "търговски предприятия" включва ли ЕООД на тези физически лица или само ЕТ, което е в скобите?

Две притеснения имам относно това изключване от обхвата на деклариране:
1. Контролът "по друг начин" между лицата по § 1, т.3, б."а" от ДР от ДОПК, за който явно съда не иска доказателства .
2. "Изключението не се прилага само при сделки/взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица." В случая, "търговски предприятия" включва ли ЕООД на тези физически лица или само ЕТ, което е в скобите?
Четох, четох и в главата ми стана пълна каша.За това моля за потвърждение или опровергаване на моите тълкувание на указанието

Съпругът собственик на ЕТ и ЕООД- регистрирани по ддс
Съпругата собственичка на ЕООД- регистрирано по ддс
Баща собственик на ЕООД. - не е регистрирано по ддс

1. Сделките между ЕТ-то и ЕООД-то на съпруга са ясни - еднозначно се включват в приложение 4 - като се декларира сумата без ДДС
2. Сделките между ЕТ-то на съпруга и ЕООД-то на съпругата - мисля че се включва в приложение 4 основание "Изключението не се прилага за сделки между търговските предприятия (ЕТ) на посочените лица".
3. Сделките между ЕООД - то на съпруга и ЕООД - то на съпругата - и тук мисля че се включва в приложение 4 отново основанието ми е "Изключението не се прилага за сделки между търговските предприятия (ЕТ) на посочените лица". Това "търговско предприятие (ЕТ)" мисля че не означава единствено и само ЕТ но и всичко останало що е търговско предприятие. Второто основание ми е "лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;" - отново сумите и за двете предприятие е без ДДС
4. ЕООД - то на бащата и ЕООД -то на съпруга/който в тоя случай се явява и син - пак да поради основанието на т.3 - но тук разликата мисля е че в ЕООД - то на бащата поради факта че не е регистриран по ДДС сумата трябва да е посочена с ДДС в неговата декларация, а в ЕООД-то на съпруга/сина без ДДС

Доста дълго стана - даже при пълната ми каша в главата може и да не е разбрано. Но нека тези който имат конкретни мнения по въпроса да помагат "кашата да стане там някаква си манджа"
Имам дилема и моля за съдействие. В ЮЛНС има членове, който не са си платили членския внос. Следвайки принципа за текущото начисляване пи трябвало да го отразя като приход за тек година и да водя разчет за неплатения членски внос. Но има и такива членове, който не плащат не плащат и в последствие напускат. Моля да споделите вие как практикувате.
Много Ви благодаря
Здравейте, моля за помощ относно процедурата по дисциплинарно уволнение.

Във фирмата лице не се е явявало на работа повече от 18работни дни. През този период сме се опитвали да се свържем с него за да получим информация защо не се явява на работа, но той не си вдига телефона. Вчера на 30.1.2014 наши служители ходиха до адреса му за да му връчат покана за даване на писмени обяснения защо не се явява на работа. Лицето отказва да получи поканата. Във поканата има текст при отказ лицето да се подпише това да се потвърди с имената и подписите на свидетели - служителите който са ходили на адрес са се подписали че лицето е отказало да получи поканата.

Въпроса ми е следния. След като той е отказал да подпише поканата но за това има свидетели че е поканен, това достатъчно ли е за да му наложа наказание дисциплинарно уволнение и да му прекратя договора
Спорът според мен е абсурден. Според моя колежка тази фактура изобщо не трябва да я прилагам никъде - за мен това е абсурдно - но може и да греша все пак съм с по малко стаж от нея. Аз си мислях да заведа компютъра като ДМА на стойност 1000лева като използвам сметка за финансиране или приходи за бъдещи периоди/ това още не съм го обмислила/ като си начислявам амортизация през годините и с размера на амортизацията да преключа сметката за финансиране или за бъдещети периоди.
208/704 или 752-1000
и през следващите две години
603/241-500
704 или 752/603-500

Здравейте фирмата ни сключи договор с Глобул при което те ни дават определен лимит за няколко безплатни компютара телефони и т.н Фактурата която ми издадоха е описнао компютара ед.цена 1000 и търговска отстъпка 100%-1000. и фактурата е на нулева стойноста. Може ли да попитам как бихте запирходили този компютър и описали фактурата в дневниците. Че имаме лек спор. Благодаря предварително.
Благодаря много за отговора. Ако не съм нахална ви моля да ми проверите дали правилно талкувам

към цената по постановлението прибавям
- данък при придобиване на имущество т.е  невъзстановим данък
- изготвяне на постановление за вълагане на недвижим имот т.е разходи за хонорар на ЧСИ
- вписване на постаноление - за него малко не съм сигурна
Здравейте фирмата ни закупи недвижим имот чрез частен съдия изпълнител. Сега ни предстой подаване на декларация по чл14 от ЗМДТ. Въпроса мие в стойноста на имота която се пише в декларация по чл.14 от ЗМДТ със включените такси по придобиване на имота ли трябва да е или само това което пише в постановлението - таксите са доста солидни към 8000лева и нещо ме претесни. Много ще ви благодаря за отговор.
Здравейте, моля за помощ.
Фирмата е ЕООД, чиято дейност е търговия в страната и чужбина. Предстой ми износ , автомобила с който ще се изнася е на друга фирма - но в момента не можели да ми издадат фактура, предлагат да се направи договор за наем на автомобила който е безвъзмезден. Моля да помощ - мисля че ще се оплескат нещата, мисля че това не е правилно. Цитирам на моя шеф като аргумент ЗКПО и по точно
че заобикаляне на данъчното облагане е
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;

но явно те звучат по убедително от мен.
Моля за помощ аз ли съм права или те. И ако има аргументи било в тяхна или моя полза моля да ми ги посочите