Благодаря, Ирена!
Току що намерихме с колегите въпросната Директива 2006/112/ЕО член 18 параграф 2, където е казано кога лице от ЕС се счита за данъчно незадължено.Ако следваме тази директива, то тогава мястото на изпълнение е България, където сме регистрирани ние като фирма.
Здравейте,

Имам следния случай: извършваме ремонтна услуга на фирма от ЕС /Малта/. Фирмата не е по ДДС, защото е офшорка. Услугата ще се фактурира по чл.21 ал.2 според мен, но колегата  твърди, че щом е в ЕС, но без ДДС номер, значи е данъчно незадължено лице и тогава следва да се приложи друг член от закона.Имало някакво указание на НАП относно данъчно незадължените лица. Някой знае ли за такова указание?
Здравейте,

Попълвам по електронен път годишната декларация на самоосигуряващо се лице и стигнах до декларацията за данъчно облекчение за деца по чл.22в. Обаче не мога да се ориентирам къде във формуляра се попълва, че другия родител няма да ползва това облекчение? Отделно на хартия ли трябва да попълва лицето този отказ и след това да прикача сканиран документ?
Здравейте,

Ще продаваме много стари компютри на фирма изкупуваща ги под формата на скрап. Това е вид отпадък, може ли да се приложи чл.163 а и ако да, в коя точка попадаме?
Здравейте,

Имам случай с малка фирма, която от 2 години не работи. Обаче, понеже собственика преди години е теглил суми от сметката на фирмата си, сега стои една "куха" касова наличност от около 10 000 лева. Какво може да се направи, искам да изчистя касовата наличност, защото фирмата е неработеща и няма да работи повече.
Да, действително в самата гаранция не пише тези неща, а само че сумата се изплаща при представени от доставчика определени документи - фактура за доставката, транспортни документи и от сорта.  Претенциите относно качеството на стоката са уредени в договора, който сме сключили.
Здравейте колеги,

Има ли някой опит с банковите гаранции? Наскоро издадохме банкова гаранция в полза на наш доставчик, обаче при получаване на стоката се оказа, че част от нея е повредена. Веднага сигнализирахме доставчика, но нашето притеснение е, че той може веднага да си поиска сумата от банката,срещу издадената гаранция, независимо от нашата рекламация. Има ли някой с подобен казус и как е решен? Можем ли да спрем изпълнението на плащането по гаранцията?
Ирена, и при нас по същия начин, само отделни фактури и всичко останало, както го изброявате.
Доста се рових в нет- а по подобни теми и никъде не срещнах някой, който да се оплаква, че е отнесъл ефективно глоба за пропуснат документ.
Проверките, които аз съм имала обикновено не са включвали проверка на фактурите една по една, а искане за обяснение относно дейността на фирмата, оборотни ведомости и отделни фактури на значителна стойност - на какво основание са издадени (договори, протоколи за извършена работа и др., удостоверяващи действителния характер на сделката).
.....АКО вие предизвикате умишлено такава проверка от страна на проверяващия орган, то аз също съм убеден, че грешката ще се констатира и би последвала глоба, която да ви се срещне със сумата, която искате да възстановите ефективно.

Т.е., мислите ли, че има вероятност при възстановяване на ДДС  да не се забележи тази фактура?
Аз точно от това се притеснявам, че когато започне проверката на периода, за който ще възстановяваме ДДС, тази фактура ще се види, макар че стойността на ДДС е малка на фона на останалите сделки, и принципно може да не попадне в полезрението им като стойност.Иначе уведомление към НАП няма да подаваме.
Здравейте,
имаме проблем с пропусната фактура за продажба от месец март, установихме го сега през август. ДДС-то на тази фактура е 156 лева.
1.Какво да очакваме, когато подадем  ДДС декларацията за м.08 с документ от м.03?
2.Прегледах чл.182 за глобите, дали е възможно да се разминем с по-малката глоба от 250 лева?
Лошото е, че през м.10 се очаква да възстановяваме ДДС не малка сума и ако не при подаване на декларацията, то при проверката за възстановяване ще лъсне тази фактура.
Дайте мнения, моля ви.Някой имал ли е такъв случай и как са се развили събитията?
Здравейте,

Имаме получено авансово плащане на 19.06, наложи се да издавам фактурата поради ред обстоятелства чак на 30.06. - ще ме глобят ли и колко, заради това че не съм спазила 5 дневния срок?
Здравейте,

Фирма ЕООД, работи само собственика, а през годината е имал за 1 месец назначен човек.Към 31.12.14г. няма персонал. В крайна сметка, четох, но  пак не съм съвсем наясно, трябва ли да се подава такова уведомление за липса на промяна в обстоятелствата в Инспекция по труда?
Здравейте,

Лице работи на трудов договор и се осигурява на максималния праг. Сега обаче стартира собствена фирма - подлежи ли на осигуряване и там?
Здравейте, използвам темата на колегата за да попитам за граждански договор:
 На 30.09. изплащаме сумата от 5600 лева по Гр.Дог. за период м.05-м.09.2014.Лицето работи и на трудов договор при друг работодател. Четох доста и все пак, защо трябва да се подава Д1 за всеки месец поотделно за посочения период?
 Не може ли да се подаде една Д1 за м.09, когато сме го изплатили дохода?
 При брутна сума на възнагр. от 5600 , какъв осигурителен доход се посочва в Д1?
Никак не съм наясно, моля за съвет.
Хм, искрено се надявам да сте прав/а...
Здравейте, ще поема фирма, която разработва програмни продукти. Колегата преди мен е осчетоводявал продажбите на фирмата като приходи от услуги, но мисля че не е правилно. Според мен това е "производство" на нематериални дълготрайни активи.Макар че може да се спори доколко е дълготраен един такъв продукт в сферата на информационните технологии. Има ли тук колеги с подобни фирми и как процедирате?
Благодаря, колеги! Току -що се връщам от НОИ, за старата книжка, в която има 1 година останала незаверен стаж казаха, че няма проблем да се пусне искане за заверка. Иначе и без пълномощно мога да подам искането, като се попълва от мое име като искател, а вече надолу в редовете се посочва на кои лица книжките ще заверявам :) Борбата тепърва предстои :)
Здравейте, настоящ СОЛ има стара осигурителна книжка, издадена през 1993г., попълвана е и е заверена до 2000 г. включително, като през този период лицето е работило на трудов договор.По онова време осиг. доход се е вписвал в такива осигурителни книжки. От 2010 г. лицето вече не работи по трудов договор, а е СОЛ в собствената си фирма, като до момента не му е заверявана осигурителната книжка като СОЛ. Въпросът ми е как да процедирам:

1.Да продължа ли да пиша в старата книжка, в която има само една свободна страница?
2.Да издам нова за осигур.доход от 2010 до момента?
3.Аз ли трябва да нанеса данните в тази книжка или в НОИ се попълват от служебното лице?