Когато Администраторът е предоставил обработването на данните на Обработващ (в случая счетоводно обслужване), трябва ли и във фирмата Администратор да има лице, което е отговорно за защитата на данните. Той ли прави връзката и предава данните на Обработващия?
Здравейте,
имаме договори, регистрирани с код 02, срокът им отдавна е изтекъл. Според указанията за уведомлението трябва да ги подадем с "основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение". При попълнено основание за сключване 02 трябва да има посочен и срок на договора - изтекъл е назад в годините. Дава и съобщение за грешка, противоречи с датата 01.04.2017. Как процедирате вие? Благодаря!
Здравейте,
фирмата е на тримесечно изравняване на часовете. По график ще се работи в четирите почивни дни на Великденските празници. Как да определим дали точно тези празнични часове са и извънреден за лицето, което в края на периода ще има примерно 20ч извънреден?
Благодаря!