Бихте сменила 799 със 709 ли?
Здравейте!
Имам отписано задължение, което съм осчетоводила на 799 извънредни приходи.
Къде в ОПР-то да посоча, този приход, в т. 4. Други приходи ли?
Предварително благодаря.
Благодаря за бързия отговор.
Толкова се рових, като мислех в увеличение всичко и в намаление, данъчно признатия....
Благодаря.
Здравейте!
Дружество е направило дарение на училище. За данъчни цели, сумата на дарението я посочвам в увеличения в годишната декларация. Попълвам приложение 1 към декларацията. Разбера на дарението, което мога да призная за данъчни цели, къде в намаленията следва да го посоча?
Благодаря предварително.
Вие най-добре познавате дейността , и най-добре ще определите кода.
Ако се спрете на 43,39 - то следва щорите и вратите да са ви материали, които да изписвате при всеки монтаж, предполагам, правите и някакви довършителни работи освен монтажа, за които е необходимо да се ползват още материали / пяна, гипс ...и т.н./ които също ще изписвате от сметка за материали.
От друга страна ако решите, че това е търговия, то щорите и вратите трябва да ги завеждате на 304 Стоки, и да ги изписвате със  всяка продажба.
Разбира се , важно е и какво пишете в приходните фактури.
Благодаря.

Ще си нарисувам картинката.
Благодаря за бързия отговор.
Като не формирам печалба загуба от нестопанска дейност как равним ОПР-то за нестопанска?
Дарението също ли е към нестопанската дейност?
Нова съм в счетоводството на ЮЛНЦ и се извинявам, ако въпросите ми са глупави.
Моля, каже те ми как определяте коя е нестопанска дейност на едно ЮЛНЦ. Това зависи от учредителния акт, и съответно посочената дейност на лицето ли? Т.е. Ако е „ Клуб за игра на карти“, да кажем, то нестопанската дейност на дружеството следва да е само събрания членски внос и съответно разходите, за да се организират срещи, да речем за игра на белот. Правилни ли са ми разсъжденията ? Съответно за членския внос издаваме само квитанции. За разходите трябват ли разходо-оправдателни документи? Може ли лицето да има печалба от нестопанската си дейност? Длъжно ли е тази печалба да я направи нещо текущата или следващата година?
Отделно този клуб, да речем е организирал „Ден на детето“ на 1 юни, като за присъстващите е сложило такса вход, подсигурило е сокчета за децата и т.н. Този вход за събитието Първи юни, стопанска дейност ли ще се води? Независимо от факта дали са генерирали или не печалба от тази дейност?
Отново ли трябва да подаде ОКД5?
Здравейте!
ЕООД с дейност само 3-4 месеца в година. Собственика е СОЛ, започва осигуряването с ОКД5 , внася осигуровки няколко месеца, и спира временно осигуряването с ОКД 5. И така до следващия сезон в който ще работи.
Въпроса ми е, за да не загуби здравноосигурителни права, СОЛ иска да си внася здравно, но как да го направи?
Да се регистрира като безработен /минали са повече от 7 дни, откакто е спрял осигуряването като СОЛ/ или?
Моля за помощ.
Колеги, моля за помощ. Работя с програмата на НОИ за болнични листове.
Къде в нея , в приложение 9 , се отбелязва, че болничния е продължение, или не е необходимо да го отбелязвам?
Благодаря предварително!
Д1 трябва да се подаде с код 12. Като в Д1 се попълва единствено т.16.4 Дни без осиг.вноски зачетени за осиг.стаж.
Не осчетоводяваш фактурата, а само протокола.
В покупки:
60/4012
4531/498 /или друга разчетна/.
В продажби:
498/4532
Получи се!
В картона: работно време по закон:8 ч. По договор: 4 ч.
МОД - наполовина, от този за 8 часа.
.. и декларация 1 е коректна.

Благодаря ви!
Благодаря ви! Сега ще го пробвам и дано стане.
Здравейте!
Имам договор на 4 часа. За първи месец правя заплатите, съответно и декларация 1 за лице на 4 часа. И ми дава грешки.
Моля, колегите които работите с Микроинвест, за съвет при попълване картона на лицето.
Грешките, които ми излизат при декл. 1 са:недопустима стойност в поле 16 позиция 4, и недопустим осигурителен праг, при непълен работен ден.