Здравейте!
ще използвам темата, за да попитам.
ЕТ с непатентна дейност, собственика е самоосигуряващо се лице, но през годината има и договор за управление и контрол в друго дружество, където го осигуряват на максимума,. Попълвам декл. чл.50.  В приложение 1 отразявам по сл.бележка договора му за управление и контрал. В приложение 2, отразявам резултата от дейността на ЕТ-то. Въпроса ми е в част IV Формиране на год.дан основа и определяне на данък , какво трябва да се попълни в ред 1. Задължителни осигуритенли вноски по КСО  и ЗЗО , внесени авансово през годината?
Предварително ви благодаря!
Благодаря на всички отзовали и включили се.
Да ви попитам и още нещо. В нотариално заверените пълномощни, записвате ли лични данни от рода на лична карта... аз към момента съм с пълномощни само с ЕГН и трите имена, и не съм имала проблем.
Сега чуждестранен клиент настоява за л.к..... пък аз не обичам повече данни отколкото са необходими.
Здравейте!
Търся съвет от практиката. Към момента работя на граждански договор и с електронен подпис на физическо лице/мой/ подписвам и подавам годишни отчети, ДДС и т.н. на няколко клиента.
Предстои да прехвърля дейността си към фирма, в която ще бъда служител.
Мога ли да продължа с моя ел.подпис на физ.лице да подписвам отчети, или трябва да извадя ел.подпис на името на фирмата, съответно тя да ме упълномощи и аз да подавам, всичко свързано със счет.дейност на тази и на други фирми, клиенти.
Моля ви за съвет от практиката.
Ако единичната цена на продукта е ниска, то следва да е разход за реклама.
Разбира се, добре е да се подплатиш със Заповед на шефа, която да регламентира, раздаването с рекламна цела на х броя , от еди кой си продукт, в периода ....... и т.н.
Здравейте!
Моля за съвет!
В края на 2012 г, дружеството е декларирало в БНБ с форма СПБ1 два заема предоставени от дружеството на чуждестранни ЮЛ. През 2013,2014 и 2015 г, нищо не е декларирано в БНБ.
Заемите са на обща стойност 250 000.
Според вас какво да правя! Да декларирам ли сега с СПБ4 – годишна, независимо че за предходните три години, не е подавана такава или ..... дали ще има глоби?
Здравейте!
Моля за съдействие! Лице, което е било на граждански договор при нас през 2013 и 2014 сега ми носи осигурителна книжка, издадена наскоро, с молба да я попълня.
Не съм спец по ТРЗ, но си мислех,  че осигурителните книжки за граждански договори са отпаднали?! Не е ли така?!
Как следва да попълня книжката?
Направете си един тристранен протокол, между Вашата фирма, фирмата Х и фирмата У, като опишете ситуацията, че  фирмата Х, ще заплати задължението по еди коя си фактура на фирмата У, а Вашата фирма няма нищо против това. Подписи и печати на трите страни, и смятам, че няма да имаш проблем.
От датата на която са вписани промените в ТР.
Тъй като няма включили се, ще се аргументирам сама за някой, който някой ден ще си зададе същия въпрос, чиито отговор се оказа доста лесен   :blush: :)

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Ето ги и лицензираните пощенски оператори:
http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:210:1045600187686606::NO::P210_ADV,P210_REGION_CONTROL,P210_X:0,0,1


Колеги, рових се и аз по темата. Ще споделя опит.
Доста електронни магазини работят без да издават касова бележка, на база цитирания текст от Наредбата по-горе.
Еконт, дори рекламират услугата си тук http://www.econt.com/2012/02/cod/.
В офисите на Еконт, не са много запознати, но ....

Спиди, независимо, че ги има в списъка с лицензираните пощенски оператори, след разговор с Колцентъра им, останах с впечатлението, че не знаят за какво говоря.
Тествахме и услугата, при получаване на пратка, изпратена познат с наложен платеж, куриера каза ,че не може да ни издаде никакъв докуемнт за наложения платеж, може да издаде касов бон за курерската услуга, ако тя е за наша /на получателя/ сметка.

Спирам до тук, без да изказвам крайно, мнение, защото съм доста раздвоена.
Благодаря ви за бързите отговори.
Да попитам и аз!
Декларация обр. 6/13 СОЛ. Физическото лице има електронен подпис.
Когато подава Декларация обр.6/13, следва да маркира като период на декларацията 12/2014 до 12/2014 или?
Т.е. въпроса е чисто технически, какъв период маркираме за подаване на Деклр. 6 за 2014?
Болничния е от 4-3-15. Знаете ли в какъв размер е глобата.
Здравейте, колеги!

Пропуснали сме един болничен лист за м.март.
Какво ще ме посъветвате, да си "траем"... ида си водим човека на работа, или с новата си система , ще засекат болничния и ще ни глобят.
... защото ако го занесем сега, то със сигурност ще ни глобят.
Вашия съвет?

Ако лицето има ПИК код от НАП и/или фишове ще може да си попълни приложенията правилно.
Относно бележката - приложете справката от НАП, все пак лицето няма вина, че работодателя не желае да спазва законодателството.

Аз бих добавила и официално писмо, или нотариално заверено писмо, с което лицето си изисква издаване на сл.бележка.
Благодаря ви!
И аз го посъветвах да ги подава, затова си направи и ел.подпис.
Само не зная може ли да ползва софтуера на НАП, той ще работи ли за информация от 2014?
Здравейте!

Моля ви за мнение, вие как бихте постъпили?
Самоосигуряващо се лице, свободна професия с Булстат, декларира с ОКД 5 започване на дейност през март 2014 но за цялата 2014 г, не е подавало декларация 1.
Сега трябва да си подаде личната декларация!
Вие какво бихте посъветвали, да си подаде ли сега на куп декларация 1 за всичи месеци за 2014 /лицето има ел.подпис/?
Или въобще да не ги подава?
Сега прочетох всичко от началото.  :smile1:

една полезна тема по въпроса:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,7827.60.html

След като вече сте СОЛ и се самоосигурявате в това си качество то във  фирмата, в която ще сте управител бихте могли да сте само СОЛ като декларирате упражняване на дейност чрез ОКД5. В тази фирма обаче не следва да се осигурявате тъй като вече се осигурявате като СОЛ чрез Булстата на предходната фирма или свободна професия.

Здравейте!
Как следва да се попълни ОКД 5, при положение че лицето се самоосигурява като самоосигуряващо се лице по БУЛСТАТ, а фирмата - ООД-то започва дейност?
ОКД5 само на ръка ли може да се подава?
И ако лицето е с адрес в Пловдив, къде повадаме ОКД за започване дейност на фирма регистрирана в София, със самоосигуряващо се лице по Булстат с адрес Пловдив?

Ще използвам темата, за да ви попитам.
 Как мога да проверя за фирма дили е подавала нещо към Инспекцията по труда, в предходни години. Нямам на хартия нищо, само спомените на управителя, че е подала, ама .....
Има ли санкции, ако не са подавали предходни години?
Ако не са подавали, сега какво трябва да подам и няма ли да "подсетя" за тази фирма и да видят, че за предходни години няма?!
Предполагам, че питате за чужденец. Те обикновено имат ЛНЧ и/или служебен номер от НАП.

Лицето е чужденец и има служебен номер издаден от НАП. Но не съм сигурна , него ли трябва да запиша в справката.
Здравейте, колеги!
Прилагам една разработка от ТИТА, дано да ви е полезна http://www.tita.bg/page/400

И Искам да попитам. Какъв идентификационен номер записвате? Какво да накарам физическото лице да ми предостави като идентификационен номер?

Благодаря!