Искате да кажете, всяко 30-о число на месеца, инветаризация, протокол, изписваш и не се занимаваш завеждане, следене  и други досадни изискващи софтуер нещица :)
Тази идея ми хареса :) Понякога в опита си да съм прекалено стриктна сама си правя живота тежък.
Благодаря на включилите се.
Това което ме притеснява, е че би трябвало да има норматив, колко боя се изразходва за боядисване на елемент или на цял автомобил. ....
И изписването на материалите. Като материали ли трябва да се заведат или като стоки. Или като и двете в зависимост от вида им.
като цяло опитвам се да опозная сферата, за да мога да съм подготвена за срещата, да знам какво да гледам като счетоводство до момента и да знам какво да изисквам, в случай че аз поема клиента занапред.
Никой ли не работи с автосервизи?
Колеги, нямам опит със счетоводство на автосервиз и  бих искала да ви попитам, за да взема решение дали да се захващам.
Автосервиз, регистрирани по ЗДДС.
Някакви спесифики за бранша?
Разбрах  че имат наредба, по която изписват материалите, вложени в ремонта, но не зная повече, така че ако някой работи със сервиз, моля за насоки.
Благодаря за отговора!
За съжаление не мога да посъветвам собствениците...ще трябва да изчакам тяхното решение.
Здравейте!

Бих искала да се включа в темата с един въпрос.

В дружеството преди години са предоставени средства по чл. 134 от ТЗ. Част от тези средства са заведени по 102 Капитал неизискващ регистрация / В Баланса са отразени в Други резерви/, останалата част е заведена на 499 Други Кредитори.
Фирмата майка предоставила паричните средства продава дружеството, като запазва под 40% от него.
Одиторите на бившата фирма майка, настояват в Дружеството тези средства да са заведени по една сметка и тя да е 102. Според мен, дори е по-правилно да ги прехвърля в 499.
Моля ви за мнение по въпроса?
Смятате ли че имам основание да обединя двете суми в една обща сметка, без да имам документ за това? Защото самата операция е станала преди няколко години?

И още един въпрос. Когато изтече срока за който са предоставени тези средства, за да ги отчета като приход какъв документ е необходим? Мога ли да ги отразя като приход, ако нямам документ и/или съгласието на фирмата предоставила средствата.
Здравейте!

Може ли самоосигуряващо се лица свободна професия с БУЛСТАТ да подава декларация 1 с ПИК кода, ако си извади такъв?
Благодаря предварително.
Благодаря на всички за отговорите!

Как да разбирам да не "праснат" някой договор за управление с възнаграждение?
За момента няма, предстои да се регистрира дружеството.
Въпроса е трябва ли да има ДУК или може да е СОЛ? И ако е СОЛ, трябва ли да внася осигуровки, като той вече ги внася по Булстата си?
Здравейте!
Моля ви за мнение: Самоосигуряващо се лице по Булстат, става съдружник в ООД, като е вписано в Търговския регистър и като управител.
Какви осигуровки трябва да му бъдат внасяни в ООД-то? Може ли да бъде СОЛ или трябва да е на ДУК?
Здравейте!
Казусът е следния:
чуждестранно лице /от ЕС/ има сключен договор в България, на база на предоставена ФОРМА А - за осигуряване в друга страна членка на ЕС, на лицето не му се удържат осигуровки, плаща само данък. Но в другата държава членка на ЕС, договорът му е прекратен, и сега в България трябва да настъпи промяна в осигуряването.
Кажете знаете ли каква е процедурата? Трябва ли да се информира НАП , за промяна във ФОРМА А, трябва ли да я получим от другата страна заверена , удостоверяваща, че лицето вече не плаща осигуровки там или е достатъчно ние да започнем да си му внасяме осигуровки тук в БГ?
Предварително ви благодаря!