Естествено, че трябва да има ДС и Уведомление по чл.62
Благодаря!  :good: Предполагам, че датата на сключване трябва да е първият работен ден след изтичането на въпросните 5?
Какво се случва с договора на титуляра?
Прекратен е на основание на чл.326 ал.1 и 2 - с предизвестие.
Здравейте, титуляр по договор напуска работното място по време на отсъствието си и минава 5-дневният срок, от който договорът на заместващия го служител става безсрочен. Трябва ли да се сключи ново ДС със заместника за преминаването му на безсрочен договор и ако да, с каква дата трябва да е то? И трябва ли да му се прати уведомление по чл.62?
Здравейте, при подаване на Приложение 10 за промяна в обстоятелствата, ми дава тази тъпа грешка в НОИ и не мога да направя нищо. Става дума за връщане на работа на баба за отглеждане на малко дете. Само раздел II ли се попълва?
Не.  :smile1:
Тогава ще получат само празнични, защото четвъртъкът се пада за тях нормален работен ден.
Ще плащате и едното, и другото, ако графикът им се падне така, че работят от събота до сряда, трябва да почиват в четвъртък и петък, а са дошли на работа в четвъртък.
Благодаря!  :good:
Ами както съм ви го описала по-горе.
Ако са работили повече от нормативните дни на месеца, значи имат извънреден труд. Например, работните дни в месеца са 20, което значи 160 ч., а те имат отработени 168 ч.
Ако той е положен и в празничен ден, значи имат и празнични.
Да предположим, че вие им правите седмицата от сряда до неделя, а за тях понеделник и вторник са почивни дни, но те са работили във вторник (аналогичен на неделя) и се е паднало да е празник.
Имат и извънреден, и празничен труд.
Няма да им заплащате извънреден труд, ако в дните от сряда до неделя са работили не по 8 ч., а по 9 ч., примерно. За тях си получават отпуската за ненормирано работно време.
Много благодаря! :)
А ако в разглеждания от вас случай - работа от сряда до неделя и почивни дни понеделник и вторник, празникът се пада да речем в четвъртък, пак ли се плаща четирикратно?
Не са на сумарно, точно както го описахте е, 5х8, като почивните дни варират. Но всички са на ненормиран работен ден, а чл.263 гласи:
Цитат
Чл. 263. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) За извънреден труд, положен в работни дни от работници и служители с ненормиран работен ден, не се заплаща трудово възнаграждение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За извънреден труд, положен от работници и служители с ненормиран работен ден през дните на седмичната почивка и през дните на официалните празници, се заплаща трудово възнаграждение в размерите по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3.

Аз го разбирам, че в този случай трябва да се платят само по две възнаграждения, а не по четири. Във връзка с ненормирания ден се полага допълнителен отпуск.
Здравейте, служители работят на подневно отчитане на работното време, в условията на ненормиран работен ден. Колко трябва да се заплати за работа на официален празник - четирикратно или двукратно увеличение? Нещо се омотвам в тези чл.262, 263 и 264 от КТ и не мога да разбера кой от тях трябва да се приложи.
Кодът за извънтрудови правоотношения е 14. Проверете дали сте попълнили т.16 - Дни в осигуряване и т.16.1, защото ако там е празно не излизат полетата за социалните осигуровки. Също вижте дали сте с последната версия на програмата на НАП от 21 февруари, има обновление 5, версия 10.5.
Много благодаря!  :good: Заради дните било. С версиите нямам проблеми  :smile1:
За авторски възнаграждения не се дължат осигуровки, само данъци
Благодаря  :good: Ето какво открих още:
Цитат
Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.
(2) За използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като:
2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;

П.П. В крайна сметка, ако беше друг вид извънтрудово правоотношение, с кой код трябва да се попълва декларация 1?
проверете да не сте чекнали, че лицето е пенсионер, който не желае да се осигурява за фонд Пенсии, понеже ми се струва, че това е единственият вариант, при който по ГД имаш само здравни осигуровки.
В програмата на НАП за Д1 и Д6 като разнасям Д1, въобще с този код 14/за работа без трудови правоотношения/, не иска да начислява нищо друго освен здравни. Няма някакви по-специфични отметки други и явно нещо бъркам.
Тези произведения лицето ги е нарисувало и ви ги продава или вие сте ги поръчали?
Защото на мен ми се струва, че това са авторски възнаграждения.
Или това е комисионна за продажба?
Откупуваме ги от него, авторски възнаграждения са, издадена книга е в случая:
Цитат
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
Здравейте, имаме сключен договор с физическо лице за покупко-продажба на произведения на изкуството. Лицето е осигурено отделно на трудов договор при друг работодател и сумата излиза над минималния и под максималния праг/предостави ни служебна бележка за целта/. Искам да начисля данъците и осигуровките при така извършената сделка. С кой код трябва да въведа данните в Д1 и Д6 на лицето? Ако задам код 14, ми изкарва само здравни. Защо става така?
Те пък били в календарни дни, значи все пак съм си изтървал срока  :hmmm: Друг път все бързам да ги пращам, а сега се омотах с тези съдебни решения, с тези съобщения и тем подобни. Благодаря и за това все пак  :smile1:
Много благодаря!  :good: Този срок е в работни дни, също като за назначаване на работа, нали? Служителят дойде на работа на 13.07.2017 г., това ще рече, че днеска ми е последен ден за действие. Има тука и вътрешни нормативни документи, така или иначе трябва да му се пусне допълнително споразумение с актуализирано възнаграждение, заповеди и т.н., но мене ме интересуваха конкретно уведомленията, понеже касаят пряката ми работа. Успях да се свържа с ТД на НАП, от там ме ориентираха, че системата така или иначе няма да различи дали уведомлението е подадено днес или след 20 дни да речем, понеже системата в този случай няма да "разбере" кога служителят реално е постъпил на работа.
Колеги, актуализирам информацията! Влезли в сила съдебни решения има! Нямам обаче нито заповед за назначаване, нито договор с работодателя! Трябва ли да пращам уведомление по чл.62, или да изчакам докато се уредят отношенията с работодателя?
Колеги, помогнете ми, много е спешно! Имаме възстановен служител на работа след уволнение.  Съдебно решение обаче при мен няма дошло - единственото доказателство за възстановяването е копие от съобщението за възстановяване, адресирано от въпросния служител и входирано тук при нас/той си изпълнява предписанията и идва на работа/. Доколкото ми е ясно, трябва в тридневен срок да изпратя заличаващо уведомление към НАП за прекратеното правоотношение. Но нямам влязлото в сила последно съдебно решение! Много съм притеснен и не знам как да постъпя - да чакам или да пращам? Помогнете ми, моля  :smile1:
Здравейте, предстои ни ОР на сграда по нестопански начин - ще възложим на външна фирма да извърши СРР. Сградата не е наша собственост, предоставена ни е за ползване. Ще платим на два транша, авансово и после окончателно. Може ли да ми помогнете малко със сметките, които трябва да взема, моля?
6076/4020
4020/5013 - това аванса
6076/4010
4010/5013 - това е окончателното? Мерси ви.
Здравейте, възможно ли е да се изплащат в календарната 2017 г., отработени дни от 2016 г., които не влизат в индивидуалния трудов договор, а дефакто са извънредно положен труд? Тези дни в различни месеци от 2016 г. Трябва ли да се сключи допълнително споразумение между работодателя и служителя за тези дни и въобще възможно ли е да бъдат изплатени по някакъв начин, или могат само да бъдат ползвани като отпуск?