Здравейте всички. Служител постъпва на работа през април на мястото на друг. Работното облекло при нас се дава през февруари и е за календарната година. Напусналият служител възстановява разликата от облекло в парично изражение, за неотработените календарни месеци. Във вътрешни правила и синдикални споразумения при работодателя няма никъде изрично упоменато дали да се дава работно облекло на новопостъпилите служители през годината или не. Трябва ли да се даде работно облекло на новопостъпилия служител в пълния размер в момента на постъпване, или трябва да се даде в момента на раздаване на останалите служители?
Здравейте, как трябва да стане отчитането на закупен софтуер? Сумата на заложения в програмата ни капиталов разход по параграф 53-01 е платена цялата наведнъж и включва инсталирането на въпросния софтуер на компютър. Остават за заплащане някои дребни суми - за поддръжка, за ръководство по експлоатация и др. Възнамерявам да действам по следния начин:
2101/401 - при издаване на фактурата
401/501 - при заплащането на софтуера
Дребните суми мисля да отнеса в 60-та група, когато ни ги фактурират.
Правилно ли постъпвам?
Здравейте, питането ми е мога ли да осчетоводявам работно облекло, без да го минавам през материална или разчетна сметка, като го заведа само задбалансово смисъл
6015/5011 и 9909/9981
Облеклото се дава с известен брой фактури.
Някой може ли да ми обясни механизма на бракуване на останалите в търговеца неизползваеми билети? В наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа не ми става ясно можем ли да си ги бракуваме сами с вътрешна комисия и протоколи за брак?
Ситуацията е малко особена, имуществена отговорност на този служител му се търси и за други липси, които трябва отделно да осчетоводявам. От предните счетоводители на инвентаризациите са записвали директно, че търсените активи ги няма на базата на документ и това е - никой не ги е изписвал, никой от служителите и  от ръководството години наред не се е поинтересувал какво се случва с дадените предмети, къде са и т.н., а сега, когато предалият ги човек е освободен, се търсят едва ли не до дупка, и аз съм озадачен как да ги водя от тук насетне докато се точат делата. За сторното не съм сигурен, това го видях другаде в интернет, че в този случай опрацията не се взема черно. При приемане-предаване на активи от едно на друго лице, при нас практиката е да се ползва червеното сторно - на 4500 и на 9981 съответно, и после да се завеждат наново на новия МОЛ.
Здравейте, изпитвам големи трудности при осчетоводяването на няколко активи, заведени задбалансово по сметка 9909. Те не се намират в предприятието, а са предадени с приемо-предавателен документ на външно лице. Материално отговорното лице на тях обаче тази година е освободено от длъжност и е заведено срещу него дело за търсене на пълна имуществена отговорност, а останалите му налични активи след протекла инвентаризация, са прехвърлени на друг МОЛ. Междувременно част от предадените липсващи активи се "завърнаха", за което пак се състави приемо-предавателен документ/с новия МОЛ/. Остават тези, които  на практика ги няма и съм затруднен със статиите, които трябва да взема, докато тече ходът на делото и се реши кой какво трябва да връща. Доколкото разбирам, това не са липси, понеже има документ за тях, че са дадени на външно лице.
Тези взех:
9909/9981 /червено сторно с цялата стойност на търсените активи от стария МОЛ, който вече не е служител на предприятието/
9909/9981 /върнатата част от активите на новия МОЛ/
Питането ми е какви други статии трябва да взема, за да осчетоводя практически липсващите към този момент активи.
Няма как да стане - вече е в програмата и днес му заминаха и декларации 1 и 6. Имаше проблем с подписването с електронния подпис и от там стана цялата каша.
За съжаление вече е започнал и днес дори трябва да си вземе възнаграждение.
Здравейте, пропуснат е тридневния срок за изпращане на уведомление към НАП назначаване по чл.62. Има ли начин това да се оправи?
Предприятието е второстепенен разпоредител на бюджетна издръжка. Възможно ли е да бъде назначен на работа в него човек с едни длъжност и квалификация, на мястото на друг, с други, различни длъжност и квалификация, до завръщане на титуляра?
Здравейте, става дума за продажба на картини на художници - гостуващи изложби и никак не съм наясно как се процедира. Имаме няколко различни случая. В единия случай ние пускаме фактурите за на стойността продажната цена. В другия случай фактурите се издават директно от художниците. И в двата случая част от стойността на продаденото остава при нас под формата на комисионна. Въпросът ми е осчетоводяването като обикновена консигнация ли е и в двата случая? Трябва ли да приложа към документацията ни фактурите, издадени от художниците? А други документи, какви могат да бъдат необходими в ситуацията, изобщо как се действа?  ::)