Ако ползвате ПИК на фирмата или електронен подпис пак на фирмата :

1.Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка

2.Справка за актуално състояние на трудовите договори

Ако ползвате електронен подпис на упълномощено лице трябва да имате съответното упълномощаване, за да се визуализира справката.
Много благодаря! :)
Да, може.
Благодаря  :good: А къде точно се намира тази справка, търсих я до одеве и никъде не я открих?
Здравейте, може ли да се изведе с електронния подпис на фирмата списък с регистрираните по чл.62 актуални трудови договори към нея на заетите лица?
Здравейте, от тази година се налага да подавам такава информация. Обясниха ми горе-долу къде какво да попълвам, но има някои неясноти, които не ми станаха ясни. В графа II.2 пише следното: разходваните средства за поръчки на стойност по чл.20, ал.4 от ЗОП/възлагани само с договор и/или само с платежни документи/. Обясниха ми, че там трябва да попълня цялата сума на доставките и услугите, които не са с обществена поръчка. Влизат ли в тази сума командировките? А местните данъци и такси? Мерси ви  :flowers:
Файлчетата, които изпращате всеки месец, Декларация 6 на папирус и два протокола( и един ще свърши работа - вече не им пишат мануално входящи номера отгоре, както едно време).
Благодаря!  :good:
Здравейте, досега подавах декларация 1 и 6 по електронен път, но понеже имаме проблеми с подписа, се налага да занеса документите на ръка в НАП. Какво трябва да приложа - текстовите документи на декларациите на флаш памет, и протокола-пълномощно на хартиен носител ли?
Не мога да ползвам програма за конкретното лице, от там идва проблемът. Иначе тя всичко си изчислява автоматично и нямам главоболия :)
И какво ще излезне, че не си начислявам правилно осигуровките. Кеф :D
В такъв случай с друг код ли трябва да го заведа?
Пак е толкова, 420 лв е :)
420 лв. е, на минимална заплата е служителят. Падат се точно по 20 лв. на ден. В програмата ми иска минимум 219 лв., за да продължа напред/11 дни х 20 лв./.
Здравейте всички, за да не отвярям нова тема ще пиша в тази, и при мен се появи подобен проблем. Служител по трудово правоотношение има дълъг болничен в месеца/налага се да му въвеждам Д1 на ръка/. Когато обаче стигна до колона 21, ми приема МОД на база дневно възнаграждание, а служителят има и 3 дни от работодател. За да не обяснявам напразно, ето сумите в отделните колони:
к. 12 - 01
к. 16 - 21
к. 16.1 - 8
к 16.2 - 10
к. 16.А - 3
к. 21 - 203,21 лв. бруто с болничните от работодател, а ми иска миниму 219 лв./МОД на пълен отработен ден, а има 3 дни болничен от работодател/, и после осигуровките не ми излизат. Защо става така, кое не правя както трябва?
п.п Изясни ми се казуса, може да заключвате темата. На първия ми въпрос отговорът се оказа "да", а на вторият пак "да"  :wink1:
Здравейте и честита Нова година! :)
Имаме служител с телково решение, получава си и съответната инвалидна пенсия за това. Взема дълъг болничен и му пристига известие от НОИ, че не му дължат обезщетение заради чл.40, ал.1 от КСО. В програмата за болничните сме отразили, че лицето няма 6 месеца осигурителен стаж, тъй като преди постъпването си при нас то е било много по-дълго време безработно и това сме подали като данни в уеб-базата, . Имам няколко питания по този казус и ще бъда много благодарен за които:
1. Правилно ли сме отразили в програмата за болнични, че служителят няма 6 месеца осигурителен стаж, при условие, че то е работило и се е осигурявало в миналото, но тези 6 месеца при постъпването си при нас то реално ги няма назад във времето до настоящия момент и такъв стаж реално не му е вървял преди постъпване на работа?
2. Дължим ли в този случай трите дни болнични от работодател като обезщетение/не ми стана ясно от този чл.40/?

Ами нали в СиС изпълнителят по договора може да декларира дали желае да му бъде удържан данък за четвъртото тримесечие  :smile1: Значи не съм изтървал срока за подаване на тази по чл.55? Много благодаря!  :good:
Здравейте, лице, недължащо осигуровки, е назначено последователно по два ГД, отнасящи се съответно за септември и октомври месец. Сумите по тези договори са изплатени съответно през октомври и ноември месец, с деклариране за авансово внасяне на данък. През м. октомври е внесен в НАП данъкът по първия договор, като в платежното нареждане е упоменат период 01.09-30.09. Кога би трябвало да бъде подадена декларация по чл.55 за този данък - до 31.10 или чак догодина, заедно с тази по втория договор? Служебните бележки по чл.45 и СиС всичките са издадени през м.октомври.
Сключен е договор за покупко-продажба на движими вещи между бюджетно предприятие и физическо лице. Доколкото разбрах от ЗДДФЛ, данък не се дължи и начислява в конкретния случай. Питането ми е има ли нещо по-особено и различно при документалната и счетоводна уредба на този случай, в сравнение с покупка, за която има издадена фактура?
Трябва ли да се начисли разход за материали и да се мине през параграф 10-15?
Приемо-предавателен протокол за закупените вещи ще е добре да се състави?
През кои разчетни счетоводни сметки трябва да мине направения разход?
601/4897 и после 4897/501 тъй става ли?
Много благодаря!  :good: Това чл.6, ал.11 от КСО ли е? А какво трябва да документира лицето от трудовото си правоотношение при нас? Само това, че работи и се осигурява, или и евентуални суми по него, с цел да се избегне превишаване на максималния осигурителен доход?
*сега видях, че в сметките за изплатени суми това последното се декларира, мерси още веднъж :)
Здравейте всички, предстои ни договор за консигнация с физическо лице, което работи на трудов договор по друго основание. Дължат ли се осигуровки след приспадане на НПР? Поиграх си с калкулатора в сайта и се оказа, че осигуровки се дължат само когато лицето е осигурено и на друго основание. Някой може ли да ме "светне" защо е тъй?