Точно в други задължения си е.
Те са купени през 2012г. Не могат ли да се бракуват?
Аз имам фирма, която няма ел.подпис, не й трябва, след като няма дейност, затова мисля, да попълня декларацията на хартия и да я пратя по имейл в НСИ. Пише, че има такава възможност. Миналата год.обаче не ми върнаха входящ номер. Казаха, че не връщали, когато получат декларация на имейл. После за Търг.регистър същата ли декларация подавам. Четох тук във форума, че и Г2 трябва да се попълни. Така ли е? има ли някой вече да е подал?
Декларация за липса на задължения само за ползващия облекчението ли се подава или и съпругът или съпругата съответно трябва да попълни такава декларация?
Имам каса във валута. Нали няма проблем общото събрание да вземе решение за разпределяне на дивидент в евро. Сумата ще бъде такава, че като я обърна в лв. да бъде по-малко от 10 000лв.
На всеки един от съдружниците ли можем да изплатим дивидент 9999 лв. или на всички съдружници общо сумата трябва да е не повече от 9999 лв.
ЕТ с магазин за хранителни стоки не осъществява дейност от 2012г. В счетоводствата се води известна наличност на стоки. Минаха 5г. откакто сме ползвали ДДС за тези стоки и сега ги бракувам. На основание чл,80, ал.1, т.3 ЗДДС не се начислява ДДС. Въпросите ми са:
1/ Протоколът за брак трябва ли да се посочва в дневниците за ДДС след като не си начислявам ДДС. Аз мисля, че не, но ще съм благодарна ако получа потвърждение.
2/ Трябва ли ЕТ да подава ГДД по чл.50 ЗДДФЛ за 2017г., той е пенсионер, няма други доходи, не е СОЛ, защото от години не осъществява дейност.