Здравейте!
Строителна фирма- създадена преди 5 год., със код по НКИД 6810, и първите две години купува и продава някои земи.В началото на 2018 започва строеж, завършва го 2019г. /след подаден отчет за 2018/. Сега е необходимо да сменим НКИД от 68.10 на 41.20, тъй като ще кандидатстваме за членство в Камарата на строителите. Според НСИ, НКПД може да се на основание приходи- т.е. при реализирани по- голям дял приходи от продажба на продукция /в случая апартаменти/ Това ще се случи след поване на годишен отчет за 2019г.. Сега започва нов строеж, назначавам нови работници. Кой код да посоча в ТД 68.10 или 41.20?
Не трябва да я попълвам? :blush:
Здравейте,
съдружник в няколко ООД,
1-СОЛ е в едно от тях, в което за 2018г. има печалба над 300хил. лв. /след приспадане на загуби остават 100хил. облагаеми/
2-Договор за покупка и продажба на МПС през 2018г., в който фигурира и името на съпругата му т.е. сделката ще се посочи в декл. по чл.50 и на двамата,
3-Предоставени заеми в две от Дружествата
4-Назначен на Трудов договор в други две дружества /за кратко, в различни периоди за 2018г./
5-Получил и доходи от наем!

В декл. по чл. 50, попълвам следните образци:
- Приложение 1-Доходи от трудови правоотношения,
- Приложение 4- Доходи от наеми;
- Приложение 5- Прехвърляне на имущество;
- Приложение 11- Предоставени заеми;
Въпроса ми е за Образец 2004- Справка за окончателния размер на осигурителния доход.  Как да я попълня?
Здравейте,
получихме Насрещна проверка. Наш доставчик, не е отразил в дневника си Издадените фактури за месец ноември 2017г. Посъветваха ни да си внесем ДДС-то, за да не се стигне до ревизия. Може и в текущ период м. 03. 2019г. 
Както споменах фактурите са с дата м.11 2017г., трябва ли да коригирам ГДД за 2017г., при положение, че в м.03.2019г. ще анулирам фактурите /с минус/???
И изобщо как се процедира в такива случаи???
До сега не ми се беше случвало, моля за съвет??!!...
да месечно справки към НСИ, към общините декл, по чл.116 за данъка, предвижда се от септември 2019 ги задължат да използват софтуер....
Хотела не работи с никакъв софтуер. На рецепция нямат компютър и не е нужен. От счетоводството издават само фактурите за банковите плащания.
Здравейте,
Хотел- фактурите платени в брой или с ПОС терминал се издават на кочан, първи етаж на хотела са търговски площи отдадени под наем- плащането на наемите е по банка.
За нощувките и наемите платени по банков път издавам фактура от "онлайн фактуриране.бг". Лоби бара не издава фактури, но от два месеца два от наемите се плащат в брой, фактурата я издавам от "онлайн фактуриране.бг", а касовият бон от апарата на лобито /там ДДС е 20%/. Нямаме СУПТО. За тези два наема мога да си взема фактури на кочан с нова номерация за Лоби бара и така спазвам изискванията на Н-18? Така ли е?
Много Ви Благодаря!
Благодаря Ви!
Относно декларирането- с Решение на общо събрание, се съставя ДУК за съдружник, не се подава Уве. по чл.62 в НАП, в търговски регистър /за ООД 2/ е посочено, че въпросният съдружник е управител, публикува ли се в ТР Протокола от общото събрание? :blush: :blush: :blush:

ако правилно съм разбрала- ООД 1 - ДУК
                                                       ООД 2 - СОЛ + ДУК, може!?
Здравейте,
имам следния случай - съдружник в две дружества, в едното е с ДУК -1000лв., в другото се осигурява като СОЛ -560лв. Сега иска там където е СОЛ започне да се осигурява също на 1000лв. Как е правилно- да прекъсна СОЛ и да пусна ТД или СОЛ+ТД. Моля за съвет?
Хайде колеги, моля дайте съвети.?!
Имах същият проблем, по същият начин преинсталираха всичко. И нямаше резултат.
Поне 5-6 пъти се наложи да инсталират "джава" докато се получи...
Здравейте!
Преди година собственик реши да продаде -"ЕТ". Фирмата беше регистрирана по ДДС.
В този случай регистрацията по ДДС се прехвърля на ЕГН-то физическото лице. Подадохме още тогава Искане за дерегистрация, но тя беше отказана. Основание- за последните 12 месеца оборота надхвърля 50 000лв. Сега подадохме повторно искане - вече 12 месеца лицето не извършва дейност. До тук сроковете и реда са спазени,но...
Последните плащания от клиенти са постъпили в сметката на фирмата дни след заличаването й, съответно със сумата  е платено последното ДДС и осигуровките, а останалата част е изтеглена от собственика.
Но са останали непогасени задължения към доставчици, на обща стойност 5200лв. /две от фактурите за от 2017г. а другите по стари/.
Освен това са останали вноски от собственика /осч. в сметка 159/ , които към датата на заличаването не са изплатени.
Мога ли да отпиша задълженията към Доставчици /чл.46/ -
401/709  - като така ще формирам приход.
629/503  - разходите за банкови такси /след което банк. сметка е закрита/. - формирам разход.
И така за 2018г. без дейност ще имам положителен фин. резултат и ще дължим данък?!
Имам непокрита загуба в размер на 250 000лв.
и неразпределена печалба -30 000лв.  /за всички години/
Също едни 200 000лв. в сметка 107- сметка на собственика.
А този заем в сметка 159?
Моля, за съвет- 401/ 709  мога ли да осчет. /въпреки че част от ф-рите са за 2017г./?
И как да процедирам изобщо при заличен търговец, с тези цифри в ОВ?
Да  :blush:

Благодаря Ви!!!
Вижте Приложение 12 от ППЗДДС. Там е казано следното :
Скрит текст :
А Вие какви други данни очаквате да има за физическо лице?
ЕГН?
Здравейте,
донесоха ми  фактура само с Име :blink: Клиента е чужденец?
Как да я осчетоводя??????????
Благодаря много  P.I.!
"За съжаление много често някои от системите на НАП не взимат автоматично промените вписани в АВ. Просто кажете на този който е написал АПВ-то да коригира името на представляващия."

Правилно ли разбирам - те трябва да си вземат инфо. от АВ

Извинете ме!