Здравейте, съгласиха се от дружеството да ми издадат инвойс от тяхното представителство в Англия. Извинявам се за въпроса, не мога да го изтрия.
Все пак ако някой има подобен случай, ще съм благодарна, ако сподели как го декларира.
Здравейте, получавам доставка на стока от американска фирма, която има клон в Англия и е регистрирана по ДДС в Англия, инвойсът ми е издаден от американското дружество, а са изпратени от Англия. Подала съм като ВОП, но в хода на проверката, отказват да ми признаят така подадения протокол и съответно ми изпратиха покана да го анулирам. И сега през септември да ми издадат нов инвойс, но от Англия с валиден ддс номер. Проблемът е, че ние вече сме платили на американското дружество и посочената банкова сметка в САЩ, те ми пишат, че за доставки в ЕС имат център в Англия и затова са ми изпратили стоката от там.  Какъв ми е вариантът, защото следва да го осчетоводя в септември? Благодаря предварително на отзовалите се.
Идентично ми е и за намалена стойност на сървър заради забава в доставката и са ми издали кредитно известие с описание - Отстъпка.
Имам инвойс от трета страна за доставка на сървъри, заради забава в доставката ми намаляват цената на услугата и ми връщат пари. Издават ми кредитно известие към инвойса. Поддържащите ми счетоводната програма ми отбелязаха кредитното известие с код 03 и номер следващ номерацията на протоколите по чл.117. Обаче ми излиза грешка, затова се замислям дали не следва да отразя кредитното известие към инвойса с код 09 за протокол и знак минус?
Здравейте, а с какъв код, вид на документа трябва да се отрази новият протокол за кредитно известие? С код 03 за кредитно известие или код 09 за протокол и знак минус?
При мен в счетоводната програма и по двата начина ми дава грешка.
Здравейте, фирмата ни е с дейност сондажи и има обект, който към края на 2017 не е завършен, т.е. не е издадена окончателна фактура за приключване на обекта, издали са я в началото на януари 2018. И тъй като печалбата ми идва малка, се чудя как е редно да го отразя, като РБП или като незавършено производство?
Защото ако не ми дадат коректна банкова сметка, то няма и да им ги преведа и през 2018, тъй като ще стане същото. Но ще им ги оставя като дължими. И когато им ги преведа отново, тогава пак начислявам данък по чл.38, нали така? А 2017 като непризнат за дан.цели. Благодаря много за помощта,
Направих следните начисления
609 непризнати за дан.цели преводи / 499
499/504 за плащането
Но през януари вземам следната операция за върнатия превод 504/499 и кредитното салдо в 499 с коя сметка да дебитирам?
Замислям се за случаи на операции настъпили преди изготвяне на годишния отчет касаещи  предходната година? Както е в моя случай!?
Извинявам се, но през 2018 януари как го отразявам върнатия превод? Съставям статия през 2017 - 602 непризнати за дан.цели/ 499
499/50 за плащането
А през 2018  - 504/499
Правилно е по този начин, нали?
Не, не съм подала все още декларацията и не съм внесла данъкът. Умишлено се забавих, защото съм в чудене какво да правя. В такъв случай начислявам като счетоводен разход, непризнат за данъчни цели, без да удържам данък, така ли? И си подавам и внасям данъкът без върнатите преводи?
Така или иначе ще го начисля като разход през 2017, но какво правя с начисления и внесен данък по чл.38 ЗДДФЛ?
Питането ми е относно начислен разход към чуждестранно физическо лице, удържан данък, преведена сума от банковата сметка, но доста често се връщат преводи и в случая началото на януари ни върнаха няколко превода. И питането ми е свързано с това как да отразя разхода и върнатия превод? Начислен и изплатен в края на декември, върнат на 05-ти януари. Отделно че трябва и да декларирам в справката по чл.73 за 2017 година и да подам декларация по чл.55.
Видно че е направено с цел да не се изписват пари от фиктивни големи наличности в касите на фирмите. Обаче когато нямаш наличности по каса и видно разполагаш с едни пари в края на годината по банковата сметка, платил си данък дивидент, начислил си, не виждам защо следва да се тълкува като скрито разпределение!!?
Здравейте, Управителят си изплатил сума от банковата сметка с основание дивидент. Направих към 31.10.17 баланс и опр, изготвих протокол от ОС за начисляване и изплащане на дивидент, с предвидени бъдещи разходи и дружеството е на печалба, както и сега към 31.12.17. Проблемът е, че дружеството няма неразпределена печалба от минали години. Ако се позова на следното: "Изплатения неправомерно дивидент следва да се отчете по дебита на сметка 122 (Неразпределена печалба от минали години) т.е. като минус по сметката." Грешката е допусната, данък дивидент е деклариран с декларация по чл.55 и внесен. Въпросът ми е как да го отразя, за да си спестя евентуални санкции по ЗКПО?
Здравейте, става въпрос за услуги, не се ли отразяват в колона 14 и 15?
Здравейте, сега установявам, че в грешни колони сме отразили получени доставки на услуги от фирма от ЕС. Вместо да ги посочим в колона 14 и 15 на дневник продажби, сме ги отразили в колона 13 и 15. Вместо услуги, декларирали сме в колона ДО на ВОП. Тъй като е за цяла година, минали сме проверки по ДДС, обаче така и не са ни обърнали внимание, че грешно ги посочваме. Според вас да поискам ли корекция, резултатът не се променя, само колоните в дневник продажби?
А и има предложение да го съхраняват при тях в сейф, тъй като фирмата-продавач е лицензиран брокер. И съм в голяма чуденка как да отразя покупката?
Как следва да отразя покупката  на стока (диамант) от трета страна? Поради вида и цената ще трябва лично приемане. Инвойсът и плащането ни е през август, фактическото приемане ще е в рамките на следващите два месеца (смятам да докажа със самолетен билет, хотел и т.н.) Въпросът ми е свързан как и кога да отразя закупуването на диаманта? Закупен е с инвестиционна цел, засега няма да се препродава.
Моят скромен опит показва, че зависи на кой в НАП попадаш. Един проверяващ смята едно, другият съвсем друго. Даже са ме карали корекция да правя на подадена декларация, а следващият път са се чудили защо пък така го подавам. И сега се чудя и аз да начислявам ли 20 % или да го третирам с място на изпълнение в страната на получателя.
Здравейте, направих запитване в НАП. Към момента на издаване на инвойса нямат VAT номер. Услугата е свързана с уеб дизайн и софтуер, нелицензиран, че и това има значение. Отговорът им беше, че по презумция мястото на изпълнение е на територията на получателя и трябва да поискам документ от тях, че са данъчно задължени лице. Все едно актуално от нашия Търговски регистър. Ако нямам такъв, то мястото на изпълнение е в България и начислявам 20 %. Това е отговорът им.