Мисля си, че бъркам заради коментара, че е грешка.
Благодаря Irenabrili
Основното е, че и протокола трябва да е отразен в колона 8а с код 02 и ф-рата за продажба дан.основа да е само в колона 9. Да не попълвам колона 11.
Досега счетоводството е попълвало по различен начин и затова се обърквам.


Здравейте, къде ми е грешката? Фактура за доставка на семена от регистрирано лице и ние сме регистрирано лице, я включвам в дневника до колона 8а с код 02. Отразявам протокол по чл.117 за ф-рата, който включвам в Дневник покупки  в колона 10 и 11, но Не посочвам протокола в колона 8а с код 02. Същият протокол намира отражение в Дневник продажби колони 9 и 10, 14 и 15
След това продавам на регистрирано лице тези семена и ги отразявам в Дневник продажби в колони 9 и 11, като отново попълвам колона 8а с код 02.
Къде бъркам?
Стигам до извода - ако аз издавам фактура на регистрирано лице отразявам в колона 8а и клетки 9 и 11.
А когато съм получател само ф-рата отразявам в колона 8а с код 02, а протокола без колона 8а с код 02?
Това накратко като обобщение и дали правилно съм разбрала. Благодаря ви предварително.
Здравейте, ще помоля за мнение дали правилно отразявам доставката и продажбата на доставки по чл.163а - Имам фактура за доставка на семена от регистрирано лице и ние сме регистрирано лице, включвам я в дневника до колона 8а с код 02. Отразявам протокол по чл.117, който включвам в Дневник покупки  в колона 10 и 11, но посочвам протокола в колона 8а с код 02. Следва ли и протокола да е в колона 8а? Същият протокол намира отражение в Дневник продажби колони 9 и 10, 14 и 15
След това продавам на регистрирано лице тези семена и ги отразявам в Дневник продажби в колони 9 и 11, като отново попълвам колона 8а с код 02. Следва ли да попълвам колона 8а

Същият ми е въпросът и за авансово плащане за доставка - намира ли отражение в колона 8а с код 02?
Според мен с протокол не може да се случи, тъй като контрагента правилно си отразил продажбата. И няма основание да го уведомявам. Първият вариант удачен ли е?
Здравейте, погрешно сме отразили в дневник покупки за м.март номера на проформа фактурата. Дан.основа и ддс, и контрагнет са коректно подадени. Искам да поправим грешката в м.април. Може ли като кредитно известие с номера на проформата и да подадем номера на оригиналната фактура. Или с протокол да включим поправката?
Да, за заявлението разбрах и относно месеца на изплащане. Но издавайки служебна бележка за граждански договор, коя сума посочвам - сума по сметка или след НПР?
Здравейте, имам лице с граждански договор, издадени сметки за изплатени суми, но от Дирекция Социално подпомагане му искат да издам сл.бележка за периода и да представи справка от Нап за подадени декларации 1.
Въпросът ми е, тъй като лицето ми донесе и заявлението от Соц.подпомагане, да попълня и него. Кой доход посочвам за брутен, този след НПР или сума по тази сметка? В декларация 1 е видно, че се отразява доходът след НПР. Примерно ако сумата по сметката е 100 лв, а след НПР 75 лв. Коя сума посочвам за брутен доход?
Здравейте, няма нужда да издавам УП-та, не знам защо аз все издавам и се главоболя излишно. Извинявам се за въпроса. Положителна година ви желая!
Здравейте, начислявам обезщетение по чл. 222, ал.1 Следва да го впиша на отделен реди в Уп-2 и на отделен ред в Уп-3.
В Уп-3 същия стаж ли посочвам като в Уп-2, за да няма разминаване?
Благодаря, аз също изчислявам трудовия стаж в календарни дни.
Прочетох указание, заради самоотлъчката, че трябва да издавам уп-3, но не намирам къде съм го прочела. Защото като тръгнах да проверявам изчисленията си и се зачудих защо го издавам.
Не би ли следвало, издавайки и Уп-3 да посоча равен стаж, като този в Уп-2?
Здравейте, имам два дни самоотлъчка.Лицето е работило от 01.03.2018 до 12.11.2018 вкл. 13 и 14.11.2018 са самоотлъчка. 15.11.2018 до 20.11.2018 отработени. Последен работен ден е 20.11.2018г. В трудовата книжка ги записвам като непризнати за трудов стаж двата дни самоотлъчка. Издавам Уп-2 и записвам 01.03.2018 до 12.11.2018 - 8 месеца и 12 дни
15.11.2018 - 20.11.2018 - 0 месеца и 6 дни. Общ стаж 8 месеца и 18 дни. Посочвам го така и в трудовата книжка и съм записала Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж. Но започнах да смятам УП-3 заради самоотлъчката, прочетох че трябва да издам и ги смятам на база 21 дни. Записвам 01.03.2018-12.11.2018  - 8 месеца и 7 дни
15.11.2018-21.11.2018 - 4 дни.
Излиза общ стаж 8 месеца и 11 дни.
Ще съм благодарна за помощ.
Здравейте, имали приложение в платения абонамент в помощ за разработване на Политика за обработка и съхранение на личните данни?
Става въпрос за малки фирми, но никой не иска да плати на лицезирана фирма и явно ще трябва да напиша нещо.
Да, прочетох за новата ДХ. Може би това ми е като вариант, ще му я пратим по пощата, заедно с предизвестието, с обратна разписка. Само това ми хрумва, ако не се разберат с шефа, което ме съмнява, де. Днес съм в отпуск и той е действал импулсивно.
При брутна заплата 3700 лв. , няма да се съгласи да му ги изплати.
Другото, което ми хрумва е с предизвестие на основание чл.328, ал. 5 при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; или ал.11 при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях; Но как се доказва при евентуално дело.
Здравейте, изчетох доста съдебни дела и видно, много трудно е да уволниш работник поради употреба на наркотици. Шефът хвана днес служител да употребява наркотици и го изгони. Уж се разбраха, че ще си разпише едномесечното предизвестие и няма да идва на работа, ще си получи една заплата, но работникът реши, че иска 4 брутни заплати обезщетение. Моля, за съвет как да го уволним най-безболезнено за нас,
Считам че правилно отразявам съгласно Приложение 12 към чл.113, ал.4 от ППЗДДС
"При положение че се анулира документ (протокол за начисляване на данък или протокол по чл. 117, ал. 4 от закона) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на издателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак."
Здравейте, след направената покана за анулиране на издадения протокол по чл.117, тъй като е посочен като ВОП, а доставка от САЩ не би следвало да я отразявам като ВОП, анулирах протоколът, който включвам в дневника за м.Септември със знак минус, съответно издавам нов протокол за доставката от Англия, тъй като получих инвойс от Англия. Анулираният протокол и издаденият нов протокол ги отразявам и в дневник покупки и в дневник продажби. Но в СД не излиза деклариран ВОП за м.септември. Поканата ми е от септември, правилно декларирам в СД, нали?