Здравейте, изчислявам обезщетение за неизползван отпуск. База месец Януари 2021, за която лицето има основна заплата по трудов договор 5349,21
Заплата за действително отработено време 12 дни - 3209.53 лв.
клас 57.77 лв.
използван платен отпуск 816,82 лв.
Болничен три за сметка на работодател - 571,79 лв.
За база върху която изчислявам обезщетението за един ден вземам 3209,53 +клас 57,77 или брутна сума 3267.30 делено на 12 дни.
Т.е. използвания отпуск и болничния, който влизат във всичко начисления не ги включвам.
Правилно ли е така?
Направих следното: протоколът по чл.117 го осчетоводих 609/4532 и включих само в дневник продажби. Ддс в кл.16
Опитвам се да открия  идентична тема във форума, но не успявам да открия.
Сметките ми изглеждат по следния начин: Дан.основа на вноски по лизинг, гориво и консумативи 58371,71.
На база на изминатите км съм сметнала 37,74% лично ползване. Дан.основа за протокол 22017.13 и ддс 4403,43 лв.
С 9681,5 лв. следва да намаля разход за застраховки, лихви и амортизации, да го прехвърля в 609 лично ползване и да начисля данък натура. % съотношение на гориво и консумативи също в сметка 609 и данък натура.
Въпросът е протоколът по чл.117 с какви счетоводни операции да осчетоводя?
Да, както и лихви и амортизации.
С % на лично ползване намалявам разходите за амортизации, застраховки и лихви по лизинг.
Проблемът ми е, че фактурите за гориво ги отчитам в дневник покупки за м. декември 2020. И протоколът по чл.117 за лично ползване също в м.12. Изпуснала съм срокът за месечно отчитане и издаване на протокол в срок. Досега съм ползвала ддс на вноските за лизинг, както и ддс на първоначална вноска.
Ще съм благодарна, ако ме ориентирате. Досега са ми възстановявали ддс на месечните вноски, тъй като пиша - "не се използва за лични цели". Но след представената пътна книжка и фактури за гориво, се установи лично ползване.
Използвам Калкулатор ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117 от сайта.
Само ако може да кажете дали принципът ми е верен - в данъчната основа за личното ползване включвам разходи за гориво, разходи за лихви по лизинг, каско, гражданска, амортизации за периода.
С протокола по чл. 117 мога ли да го включа в месец декември, да е на годишна база?
Занапред ще изисквам документи всеки месец.
Предвид това, че протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. В моя случай фактурите ми започват от септември до сега, ще ги включа в ддс дневник за декември? Може ли на годишна база да се издава този протокол?
Извинявам се за многото въпроси. Ще съм благодарна за съвет.
Здравейте, от септември имаме служебен автомобил на лизинг. Управителят сега ми представи пътна книжка и фактури за гориво.
Горе-долу се падат 20% за лично ползване на автомобила.
Ще осчетоводя всички фактури за гориво. И как да направя в един протокол личното ползване?
Например да сметна - разходи за гориво, разходи за лихви по лизинг, каско, гражданска, амортизации за периода. И от тази сума да начисля 20 % за лично ползване, които да включа в протокола?
Имам спорен казус - за мини багер фирмата закупува прозорци и врати, които могат да се свалят. Целта е и зимата да се ползва.
Отчитам го като увеличаване стойността на актива, но имаме спор, че е разход.
Търся аргумент, за да го отчета като разход, както е желанието на управителя.
Допуснала съм грешка като кредитно известие съм го отразила в дневник покупки като фактура. Знам, че трябва да направя корекция като уведомя Нап, но това не ми е оферта.
Сумата на ддс-то е 20 лв.
Мога ли  в дневника за ноември фактурата да я отразя със знак минус и после същата фактура да я отразя като кредитно известие, както всъщност трябва да е?
Дава ми грешка -  фактура е със знак минус и дублиране на документ.
Ще съм благодарна за предложения различни от уведомяване на Нап.
Друга фирма има наказателно постановление от НАП и върху него не начисляват лихва, а върху осигуровките да, но от НАП си смятат лихвите, а не аз.
Звънях и в счетоводството на инспекция по труда, но нямат отговор, юристите се занимавали.
Юристите пък ми казват сметнете си лихвите сами, а като попитах от кога важат тези лихви, отговорът беше от датата на попълване на погасителния план, което съвсем не ми е логично.
А ако не ги сметна правилно, щели да ми направят отказ от разсрочване.
Юристите на инспекция по труда твърдят, че има лихва и че аз трябва да си я сметна. Вече два пъти звъня и едно и също ми казват.
В погасителния план имам падеж дата,  размер на вноска, оставаща главница и лихва за периода.
Започнах да попълвам и в лихва за периода посочвам следното 1-ва вноска 125 лв, оставаща главница 1375 и лихва за периода посочвам от 27.04.2020 до 27.05.2020 като смятам лихва върху 1500 лв.
Здравейте, от инспекция по труда ми искат погасителен план по наказателно постановление, което е от 1500 лв. и внасят по 125 лв. на месец, което е за 12 месеца. От инспекцията ми поискаха погасителен план, в който аз да начисля лихвите за периода, започнах с попълването, но ако не сметна правилно лихвата щели да ми откажат разсрочването на задължението. Не следва ли те да си сметнат лихвите по това постановление? Попитах ги, било мое задължение.
Здравейте, моля за малко разяснение относно декларирането на неприсъствени плащания с дебитна/кредитна карта.
Хотел сме и сме подали, че сме електронен магазин чрез букинг. Получаваме плащания само, когато физически дойде клиентът в хотела, а не при направена резервация чрез букинг.
Какво следва да посоча, тъй като нямаме софтуер за управление на продажбите и не генерираме уникален номер.
Здравейте, останал е за съхранение в банката, от която е купен, всичко е оформено документално. Обаче сега има проверка, макар и за друг период, и възниква въпросът защо не съм го отразила в дневниците по ддс. Трябва да напиша писмени обяснения.
Успях да се свържа с отдел плащания, според тях не следва да правя корекция или да уведомявам, тъй като при тях е приспадната правилно сумата, въпреки грешката от моя страна.
Извинявам се за темата!
Възможно ли е да са направили служебна корекция, тъй като са му удържали точната сума за ддс по сд, а останалото седи надплатено.
Не успявам да се свържа с НАП по телефона в нито един офис.
Здравейте, резултатът ми за м.март 2020 е на внасяне и е вярно отразен, но в кл. 70 приспаднат ддс съм объркала сумата и съответно съм посочила в кл.71 и внесла повече. В справка за плащания на НАП обаче всичко е отразено както трябва, прихванали са ми точно ддс-то, което е трябвало да внеса, а другото седи надплатена сума, която се прихвана и с подаване на декларация 6.
Сега следва ли да уведомя нап и да направя корекция на ддс за м.март?