ЗКПО: Данъчен финансов резултат и приключване 2014 - въпроси

14.01.2015, 18:36 49173 82

14.01.2015, 18:36
Публикации: 1934 / 1564
Администратор на сайта
Тема за въпроси за данъчния финансов резултат и приключване 2014
#1 | 26.01.2015, 17:24
Публикации: 2 / 0
Здравейте,
имам следния казус:
от 01,01,2014 г. е в сила промяна в чл.42, ал.2 от ЗКПО
Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
(2) Алинея 1 не се прилага за разходите, представляващи:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) основно трудово възнаграждение;
2. (нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт;
В т.1 липсва текста "определен с нормативен акт".
ДУК, вероятно е основно трудово възнаграждение (когато лицето не се осигурява на друго основание), т.е. и не би следвало да увеличаваме финансовия резултат с неизплатените ДУК.
Какво мислите колеги по този въпрос?

#2 | 26.01.2015, 18:49
Публикации: 2027 / 253
Начислените ,но неплатени възнаграждение и осигуровки по ДУК попадат в обхвата на чл.42 ЗКПО и трябва да се посочат в увеличение на счетоводния финансовия резултат и съответно да се формира актив по отсрочени данъци . ДУК се приравнява на трудово правоотношение за целите на КСО, но не и за целите на ЗКПО.

http://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/8/article/28
#3 | 26.01.2015, 19:58
Публикации: 1934 / 1564
Администратор на сайта
Това от ТИТА е старо (от 2009).

Има промяната в чл. 42, ал. 2 от ЗКПО, в сила от 01.01.2014 г. В т.1 е премахнат текста "определено с нормативен акт", като остава само текста "основно трудово възнаграждение".  И според едни от oдиторите, чиито курс посетиха колеги, това означава, че въпросното увеличение на финансовия резултат не се отнася за разходите, представляващи основно трудово възнаграждение по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31.12 и са по ДУК, тъй като по ЗДДФЛ (доп. разпоредби, т. 26, буква "з") ДУК е трудово правоотношение. Но ако има например начислен и неплатен допълнителен бонус по ДУК, които не е определен като задължителен с нормативен акт (тоест не е чл. 42, ал. 2, т. 2) то този бонус участва в увеличението на финансовия резултат.

ЗКПО

Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
(2) Алинея 1 не се прилага за разходите, представляващи:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) основно трудово възнаграждение;
2. (нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт;
3. (нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт;
#4 | 29.01.2015, 14:40
Публикации: 33 / 0
И за личния труд значи не се прилага чл.42 от ЗКПО ?
#5 | 29.01.2015, 14:49
Публикации: 2027 / 253
Личният труд според мен не попада в изключенията на чл.42 ал. 2 и следва с неизплатената сума да се преобразува данъчния финансов резултат.
#6 | 29.01.2015, 15:04
Публикации: 227 / 35
май си е точно там.

Скрит текст :
#7 | 29.01.2015, 15:09
Публикации: 2027 / 253
Допълнителната  разпоредба на ЗДДФЛ , т. 26 ми е много добре известна , но има различни тълкувания от страна на НАП , от гледна точка на ДУК и личен труд , за целите на ЗКПО дали се признават за трудови правоотношения . В повечето писма и указания се основават на това  , че се гледа трудово правоотношение по КТ , а ДУК и личен труд не са правоотношения съгласно КТ.
#8 | 29.01.2015, 17:21
Публикации: 147 / 2
Но ако има например начислен и неплатен допълнителен бонус по ДУК, които не е определен като задължителен с нормативен акт (тоест не е чл. 42, ал. 2, т. 2) то този бонус участва в увеличението на финансовия резултат

Имам питане и ще съм благодарна за разяснение - с кой нормативен акт бихме могли да "признаем" бонус на управител по ДУК така, че да не увеличим данъчния резултат .
Или ако управителя по ДУК получава твърдо определена сума , то следва ли че в м декември можем на база протокол от ОС и ДС към ДУК  да променим основното възнаграждение по ДУК  и така да спестим увеличението на дан. резулат?
#9 | 29.01.2015, 18:27
Публикации: 1934 / 1564
Администратор на сайта
Допълнителният бонус по ДУК не е определен, като задължителен с нормативен акт, затова с него трябва да се увеличи финансовия резултат.
#10 | 30.01.2015, 08:25
Публикации: 147 / 2
Благодаря ви , Катя ! Прекрасен ден пожелавам
#11 | 30.01.2015, 23:21
Публикации: 1934 / 1564
Администратор на сайта
Това поне беше мнението на одитори, чиито семинар колегите ми посетиха тази година. Но днес пък от НАП методология неофициално казаха, че се преобразува ФР и с неплатените ДУК.

Най-добре да направим запитване.
#12 | 31.01.2015, 08:19
Публикации: 10964 / 1937
..... но има различни тълкувания от страна на НАП , от гледна точка на ДУК и личен труд , за целите на ЗКПО дали се признават за трудови правоотношения . В повечето писма и указания се основават на това  , че се гледа трудово правоотношение по КТ , а ДУК и личен труд не са правоотношения съгласно КТ.

Споделям това мнение и ми се струва за правилно финансовият резултат да се преобразува с ДУК .

#13 | 03.02.2015, 14:44
Публикации: 1934 / 1564
Администратор на сайта
Привет, отново. Говорихме пак с НАП. Те не приемат, че с неплатено основно трудово възнграждение по ДУК не се увеличава финансовия резултат, въпреки промените от 01.01.2014 във въпросните членове. Затова оставаме на старото третиране. Тъпо, че на семинар одиторска фирма, говори друго.

Тоест това горе на ТИТА от 2009, което алфа е публикувала е актуално и сега.
#14 | 03.02.2015, 15:15
Публикации: 147 / 2
Благодаря , Катя  за уточнението
#15 | 08.02.2015, 16:07
Публикации: 45 / 0
Здравейте, моя въпрос е следния: За 2013г. имаме  данъчна загуба 2000 лв./ цифрите са примирни/. През 2014 г имаме авансови вноски за данъка по ЗКПО 100 лв.  Печалбата за 2014 г. е 15000лв. Счетоводните операции  за 2014 г са ми следните:
121/123 2000лв. загуба
452/503 100 лв. платен авансов данък
123/452 1300 лв годишен данък по ЗКПО / 15000 - 2000 х 10% , ако  има други намаления или увеличения в годишната данъчна декларация и те се отразяват./
Остатък кредитно салдо на 452 1200 лв. за 2014г
Начално салдо за 2015 г см. 452 1200 лв и платено на 503 см.
Правилно ли е, че тази загуба за първи път ми се случва.
Още един въпрас какви счетоводни операции трябва да взема за покриване на загубата през 2015 г. след Решението на общото събрание на ЕООД-то?
#16 | 08.02.2015, 17:57
Публикации: 10964 / 1937
Струва ми се, че всичко е правилно.При вземане на Решение за покриване на загубата с реализирана печалба ще вземете Дт 122 / Кт 121 .
#17 | 09.02.2015, 06:28
Публикации: 45 / 0
Благодаря :smile1:
#18 | 09.02.2015, 07:03
Публикации: 45 / 0
Още нещо, през 2013 когато сме на загуба има внесен авансов данък, четох, че внесения авансов данък намаля печалбата или увеличава загубата както е в моя случай, и съответно 503/452  , после 452/123 за 2013 г. През 2014г искахме и НАП ни го възстановиха, тогава 503/452 и  123/452 със знак минус.Обаче сега виждам че,  в баланса стои минуса на внесени данъци в-у печалбата, в оборотна разбира се го няма като салдо на 452, но програмата ми го изкарва в баланса .Така ли трябва да е?
#19 | 09.02.2015, 07:27
Публикации: 6378 / 1088
Балансът трябва да е изведен от оборотната. Даже аз не разчитам на програмата, а си го правя директно от оборотната и не разбирам как може да имате в баланса нещо, което го няма в оборотната :hmmm:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група