АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата

13.02.2015, 11:18 42095 42
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

13.02.2015, 11:18
Публикации: 492 / 169
Администратор на сайта
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) възрази срещу предложените промени в Закона за адвокатурата.

АССП счита, че с тях се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от счетоводителите и други професии, в полза на адвокатите.

Асоциацията обръща внимание, че над 70% от дейността на счетоводните компании е консултиране (устно и писмено), работа с данъчни, осигурителни и търговски нормативни актове, представителство на клиенти пред различни институции, и други дейности, които се прави опит да бъдат окачествени, като “адвокатски” в ал.1 на чл. 24 от законопроекта, и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители. Всъщност под 30% от дейността на счетоводните предприятия е завеждане на документи в счетоводна програма.

В своето становище, внесено в деловодството на Народното събрание, асоциацията пише:
Считаме, че по-голямата част от точки на чл. 24, ал. 1 ни отнемат права, защото редица обичайни дейности на счетоводителите и специализираните счетоводни предприятия са определени като “адвокатски”, и при така разписаните текстове са забранени за извършване от нас. Например:

1. По чл. 24, ал. 1, т. 1 - представителство пред административните органи, служби и др.;
Специализираните счетоводни предприятия и счетоводителите представляват клиентите си пред редица административни органи и служби като  НАП, НОИ, БНБ, НСИ др.

2. По чл. 24, ал. 1, т. 2 - изготвяне на заявления, отговори, молби, искови молби, тъжби, жалби и др.;
Счетоводителите изготвят често споменатите документи и ги подават в гореспоменатите институции. Например почти всеки ден пишем отговори на НАП по ревизии и проверки, изготвяме заявления за Регистрация по ЗДДС, изготвяме различни молби и жалби и др.

3. По чл. 24, ал. 1, т. 3 - устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси
Счетоводителите ежедневно консултират клиенти (устно и писмено) по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и други данъчни закони, както и по редица нормативни актове, свързани с трудовото и осигурително право. Като данъчни консултанти, ние пишем различни становища по данъчни въпроси, възложени от клиенти, които публикуваме със специализираната преса.

4. По чл. 24, ал. 1, т. 4 - справки в административни органи и получаване на документи от тях;
Ежедневно получаваме справки от административни органи и получаваме документи от тях във връзка с извършваните от нас дейности по обслужване на клиентите ни – например от НАП, НОИ, Общини и множество други институции

5. По чл. 24, ал. 1, т. 5 - изготвяне на трудови договори и пълномощни за пред институции, пред които счетоводителят представлява клиента
Изготвяме договори, съобразени с Кодекса на труда и трудово-правното законодателство. Изготвяме изискваните пълномощни от институциите, пред които представляваме клиентите си.

6. По чл. 24, ал. 1, т. 8 - изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
Изготвяме годишни финансови отчети и ги подаваме в Търговския регистър, подаваме документи от името на клиентите си в Търговския Регистър, след необходимото упълномощаване. Изготвяме документи за регистрации на фирми. Тази дейност се включва в нашия обхват, предвид това, че ние сме изучавали Търговско право, включително сме запознати в детайли с Търговския закон. Считаме, че ние най-добре можем да посъветваме клиента относно формата на предприятието, което желае да регистрира, предвид различните данъчни облагания, размерът на капитала, както формата на назначаването на представляващия и управляващия, предвид бъдещото му осигуряване и облагане с данъци. Освен това работим и с “други регистри”, като Персоналния Регистър на НОИ, като подаваме книжа наречени Декларация Образец 1,3,6 и други.


В тази връзка, АССП остро възразява срещу лишаването на счетоводителите от правото да упражняват нормално своята професия чрез така предложените текстове на законопроекта. Асоциацията предлага промените на чл. 24, ал. 1 и чл. 150 да отпаднат, като останат в сила сега действащите текстове на чл. 24, ал. 1 на Закона за адвокатурата.

АССП счита, че измененията в Закона за адвокатурата следва да бъдат съобразени с програмата на Европейската комисията за по-добро регулиране, и по-специално съобщението на ЕК, озаглавено „Разумно регулиране в Европейския съюз“, чиято цел е да се изготвят и предоставят законодателни актове с най-високо качество, при спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност, като същевременно се гарантира, че административната тежест е пропорционална на ползите от тях.

Цялата позиция на АССП, може да изтеглите от тук.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
#1 | 13.02.2015, 13:45
Публикации: 72 / 7
Страхотни сте!
#2 | 15.02.2015, 01:09
Публикации: 8 / 0
Поздравления! Чудесно сте се формулирали, дано им стане ясно :)
#3 | 16.02.2015, 15:48
Публикации: 13 / 2
Подкрепям на 100% написаното възражение. Да инициираме подписка срещу лобистките проектозакони. Всички сме с електронни подписи, така че можеме да се легитимираме и няма да сме анонимни.
#4 | 16.02.2015, 23:03
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Добре.

Тук в Справочника сме систематизирали официалните контакти на Депутатите в 43-то Народно събрание, като има филтър да могат да се вземат имейлите по парламентарни групи, като и на всички депутати накуп.

Имената на вносителите са на този лобистки законопроект са написани в сайта на НС и те са:

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ (ГЕРБ)
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ (Реформаторски блок)
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ (Патриотичен фронт)
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА (ГЕРБ)
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ (Патриотичен фронт)
СВИЛЕН ФИЛИПОВ ИВАНОВ (ГЕРБ)
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ)
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК (ДПС)

Шефовете на отговорните пармаментарни комисии, освен ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ (ГЕРБ) са:
НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ (Реформаторски блок)
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ (Реформаторски блок)

Всеки от вас има електонен подпис и може да изпрати подписан имейл с него на официалните им имейли, които са:

danail.kirilov@parliament.bg, petar.slavov@parliament.bg, emil.dimitrov@parliament.bg, r.todorova@parliament.bg, hristian.mitev@parliament.bg, svivaka@parliament.bg, anna.aleksandrova@parliament.bg, tchetin.kazak@parliament.bg
atanas.atanassov@parliament.bg, nayden.zelenogorski@parliament.bg

със следния текст:

Subject: Относно внесения законопроект за изменения на Закона за адвокатурата

Уважаеми Дами и Господа,

Присъединявам се към становището на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия относно внесения законопроект за изменения на Закона за адвокатурата. Становището е внесено с входящ № ПГ-506-01-31 / 12.02.2015 година в деловодството на Народното събрание.

В законопроекта редица дейности, които по своята същност са чисто административни, счетоводни, консултантски и дори куриерски, са окачествени като “адвокатски” в чл. 24, ал. 1 и по тази причина чрез чл. 150 са забранени за извършване от други лица. Очевидно е, че в законопроекта не става дума за това и адвокати да вършат тези дейности, а само адвокати да ги извършват, заради административната санкция по чл. 150.

Така например при всяка данъчна проверка или ревизия, фирмата-клиент ще трябва да плаща и на адвокат и на счетоводител. Защото счетоводителят няма да има право да представлява клиента си пред НАП по повод работата си, както и да получава документи и справки, каквато е обичайната и логична търговска практиката. Това се отнася за пред всеки административен орган, където има нужда от счетоводител, а такива органи са много.

Текстовете на чл. 24, ал. 1, във връзка с чл. 150 и чл. 153 са неприложими и тотално неадекватни на потребностите на обществото и бизнеса, особено на малкия и среден бизнес в България. Ако те се приложат по начина, по който са предложени, биха взривили стопанския живот.

Абсолютно неприемливо е управителите на фирмите да не могат да възлагат на външни счетоводители, консултанти, сътрудници или куриери да ги представляват пред административни органи, служби и търговски, имотен и други регистри (които не са съдилища), да правят справки в тях, да получават и подават документи, каквато е практиката до момента. Това се отнася за органи като НАП, НОИ, Търговски регистър, Булстат, Община, Инспекция по труда и други административни органи и служби, с които ние по възлагане от клиент, като счетоводителите работим ежедневно и извършваме част от забранените дейностите, посочени в чл. 24, ал. 1 от законопроекта.

Предложенията са във вреда на бизнеса и потребителите, защото ще се намали качеството на цитираните услуги, които до момента са извършвани от различни тесни специалисти (например счетоводители и ТРЗ специалисти), както и ще повишат цените, защото клиентите няма имат възможност за свободен избор.

Потребителите ще трябва да възлагат споменатите административни, счетоводни, консултантски и дори някои куриерски дейност, само и единствено на адвокати. Специално за малкия бизнес, който не може да си позволи да плаща и на адвокат - това е убийствено.

В тази връзка, обръщаме внимание, че законопроектът е в противоречие с програмата на правителството по провеждане на политика в подкрепа на малките и средните предприятия, както и целите заложени в стратегията за насърчаване на малките и средни предприятия, а именно:

•   Пълно съобразяване на законодателството, което се приема или изменя, с нуждите на малките и средните предприятия и съобразяване с принципа „Мисли първо за малките”, законодателния акт на малкия бизнес в Европа т.е. винаги да взема предвид характеристиките на малки и средни предприятия, когато се изготвя законодателството, така че то да не носи допълнителни тежести за малкия бизнес, а където е възможно – да се опростяват съществуващите норми.

•   Въвеждане на задължителна оценка на въздействие на всички промени и нови законови и подзаконови актове относно ефекта върху стопанската активност за избягване на допълнителната административна тежест

Моля да оттеглите този спорен законопроект, докато се прецизират и коригират текстовете в полза на бизнеса и обществото и при съгласуване с всички засегнати страни.

С уважение,
#5 | 17.02.2015, 08:50
Публикации: 24 / 16
Колеги,този лобистки закон първо цели да омаловажи нашия труд.Искат да ни превърнат в сметачни машини без мозък.Второ,кой ще носи отговорност за подадените документи,аз,която ще ги изготвя,или адвокатът който ще ги подаде?Трето,това ще бъде последната крачка към съсипване на малкия и средния бизнес!С това искат да постигнат омаловажаване на труда на счетоводителя.Ако се приеме този закон,услугите,които ние извършваме за клиентите си и са включени в хонорара ще бъдат с непосилно високи цени!Колеги,апелирам към Вас,да залеем Народното събрание с протестни писма!Мъчат се да създадат законен рекет и да ограничат свободата на едни п рофесии за сметка на други!Колеги,сами знаете,че нашият труд не е по-ниско квалифициран от юридическия и често се налага да се проявява творчество при решаване на казусите от практиката!Време е да покажем,че можем да се борим за правата си!Адмирирам АССП,но адвокатсткото лоби е много силно в парламента и трябва да се противопоставим!
#6 | 17.02.2015, 16:44
Публикации: 108 / 3
  Здравейте, аз също подкрепям на 100% написаното възражение и ще изпратя подписан имейл с електронния си подпис на официалните им имейли!
#7 | 17.02.2015, 18:34
Публикации: 9 / 2
Можем и да излезем на улицата вместо да си стоим пред компютрите. Само от това разбират.
#8 | 17.02.2015, 18:51
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Прави ми впечатление, че Ралица Негенцова от Висшия адвокатски съвет дава всеки ден телевизионни интервюта в защита на този лобистки законопроект. Но не желае да влезе в конкретика де. Общи приказки и лозунги. Вчера по БНТ, тя например нищо не коментира за абсурдния чл. 24, ал. 1 във връзка с глобите по чл. 150.

В законопроекта редица дейности, които по своята същност са чисто административни, счетоводни, консултантски и дори куриерски, са окачествени като “адвокатски” в чл. 24, ал. 1 и по тази причина чрез чл. 150 са забранени за извършване от други лица. Очевидно е, че в законопроекта не става дума за това И адвокати да вършат тези дейности, а САМО адвокати да ги извършват, заради административната санкция по чл. 150.

Изобщо нямам представа как ще отказваме на клиенти да ги представляваме пред административните органи и служби, ако го приемат в този абсурден вид. Та това е написано в чл. 24., ал. 1, т. 1. То ако им го кажем бизнесът ще се вдигне на протест, не ние.

Най-добре да се изтегли този законопроект и да мислят, като предлагат нещо. Защото само пилеят обществената енергия. Или става въпрос за тотална алчност от тяхна страна или за тотално неразбиране на стопанския живот.

Предстои съвместна пресконференция от Национален съюз на юрисконсултите, Нотариална Камара, БСК и АССП. Може би и други ще се включат. Ние трябва да запознаем обществото и бизнеса какво се готви.

Днес и в. Сега се свързаха с мен. Така, че и те ще пишат по въпроса.

Ще ви държа в течение.
#9 | 17.02.2015, 19:10
Публикации: 9 / 2
Какво означава не ние да се вдигнем на протест? Все пак и нашият труд трябва да си го защитим. Че не сме единни то е ясно, но поне в този момент....касае всички счетоводители.
#10 | 17.02.2015, 20:06
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
В контекста на същото изречение го разбирайте.
#11 | 18.02.2015, 11:15
Публикации: 24 / 16
Колеги,ние от счетоводната гилдия до голяма степен сме си виновни.Къде е нашата силна браншова организация? Няма.Има само АССП,което не обхваща всички от гилдията.Ние никога не сме били единни и затова сега се опитват да ни направят подчинени на адвокатите.Това е нечувано.В целия цивилизован свят труда на счетоводителя стои редом до този на адвоката.Ако не залеем народното събрание с протести и не излезем на улицата,нищо няма да направим.Адвокатите имат много силно лоби в парламента.А пропо,сведетели сме всички на това,колко лошо работят и се прилагат повечето ни закони........които са създадени в по-голямата си част от нашите ни български юристи.
#12 | 18.02.2015, 12:48
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Статията на Вестник Сега: "Фирмите да бъдат задължени да наемат адвокати за посредници в отношенията си с всички държавни органи. Само адвокати, а не счетоводители, юрисконсулти или куриери да имат право да носят и получават документи от НАП, НОИ, НСИ, Булстат, БНБ, Инспекцията по труда, общините и останалите административни служби, както и да внасят финансови отчети или други документи в търговския, имотния и други регистри. Този проект за изменение на Закона за адвокатурата взриви професионалните организации на специализираните счетоводни предприятия и юрисконсултите, Нотариалната камара и Българската стопанска камара

http://www.segabg.com/article.php?id=739423
#13 | 12.03.2015, 09:20
Публикации: 8 / 2
Подкрепям професионалното възражение на АССП!
Никой по-добре от съставителя на отчета не може да подготви и защити
както регистрация по ддс, заявление по различни процедури в НАП,свързани с текуща работа, корекция или друго.Интересно как ще защитаваш нещо без да имаш представа от това как се изготвя и с какво кореспондира.Аз, както и много колеги работим и с адвокати и без да подготвя същината на съдържанието, за защита и представляване не може и дума да става.Разбира се когато е в периметъра на адвоката, ние не се намесваме - жалби по определени актове и др.подобни.
Ще добавя в големите предприятия взимането на решение е със съгласуване на гл.счетоводител/съставител и юрист, така, че в стопанския сектор при изнесено счетоводство това не е така.
В много от случайте, когато един собственик регистрира фирма без да обсъди дейността със счетоводител, има проблеми при завеждане на документи,регистриране на капитал, легализиране на каса и т.н.

С уважение!
В.ТОЛЕВА
#14 | 12.03.2015, 21:25
Публикации: 774 / 160
Статията на Вестник Сега: "Фирмите да бъдат задължени да наемат адвокати за посредници в отношенията си с всички държавни органи. Само адвокати, а не счетоводители, юрисконсулти или куриери да имат право да носят и получават документи от НАП, НОИ, НСИ, Булстат, БНБ, Инспекцията по труда, общините и останалите административни служби, както и да внасят финансови отчети или други документи в търговския, имотния и други регистри. Този проект за изменение на Закона за адвокатурата взриви професионалните организации на специализираните счетоводни предприятия и юрисконсултите, Нотариалната камара и Българската стопанска камара

И за непредубедените - тези искания будят присмех!
Ясно е, че тази гилдия изпитва сериозни финансови затруднения по време на кризата, да не казвам глад, но такова падение не бих си помислил, че може да направят.  :blink:
Да стигнат дъното - да искат да станат куриери на нас - е, това е много низко!
Та, какво биха обсъдили с приемащите в НАП документи при евентуален проблем, след като не са ги съставяли те? Приносители? Еми, щом искат..
Да не говорим пък в НОИ-:)
В МДТ не биха се справили с попълването на една декларация за новопридобит имот - бас държа, ако поне 4-5 пъти ще питат на гишето..и пак ще ги върнат.
Или да  внасят моите, излязли от моите ръце, отчети в НСИ, в АВ или ГДД в НАП?
Стига бе! Тия не знаят колко се излагат с такива искания..
А, ИТ въобще няма да питат тях за ТД, ДС, форма 76, графици, ведомости и т.н., а ще искат всичко от нас..
Бих си направил експеримент, но от сега знам отговорът на управителите на фирмите при мен. "Куриери не ми трябват, ако нещо извънредно ми се наложи - тогава адвокат".
Та, мога да си представя, какъв вой от Съюза на работодателите ще се чуе, ако това бъде вкарано в Парламента.
...
Не искам да подценявам или принизявам никоя професия, но както е казал народът - всяка жаба да си знае гьола и всяка мишка дупката.
При така стеклите се обстоятелства в икономическия живот и развитието на електронните технологии е смешно и жалко да искаш да правиш нещо /срещу заплащане/, което нито си учил, нито си работил, нито разбираш..
Да искаш да се наместиш и да преразпределяш  един пазар, който от всякъде ти е чужд,  си е абсолютна наглост, обречена на неуспех.

#15 | 20.03.2015, 09:33
Публикации: 206 / 38
излязло е ново становище от САК в защита на проекта им - http://www.sak-sas.bg/bg/news/1334-news-resolution, зорлем продължават да ни третират като врагове
#16 | 20.03.2015, 13:51
Публикации: 1527 / 167
Адв. Владислав Янев трябва да се извини, че обижда и уронва името на счетоводителите.

“счетоводители” и пенкилер “специалисти”
Счетоводното обслужване на фирмите в повечето случаи се извършва от “счетоводни къщи”, които са ООД или ЕООД, регистрирано най-много с 5000 лв. капитал, като носят ограничена отговорност за причинените вреди до размера на капитала. Нямат задължения за професионални застраховки, нито те, нито работещите в тях счетоводители!
Работещите в тях счетоводители могат да са с висше, но и със средно образование. Изисквания за професионален стаж и опит няма! Тези счетоводители работят на трудови договори по КТ и за тяхната отговорност важат всички ограничения като тези на юрисконсултите.

Колко много българи чрез кражби осъществени с изготвяни не от адвокати, а от счетоводители и други “специалисти” фирмени книжа, останаха без фирмите си!?
#17 | 21.03.2015, 08:45
Публикации: 6307 / 1018
"Всеки адвокат носи персонална наказателна отговорност, неограничена гражданска отговорност за причинените от него вреди и освен това е длъжен да има професионална застраховка за обезщетение на евентуално       причинените от него вреди;"

Любопитно ми е дали някой знае за случай, когато клиент е получил обезщетение от корумпиран адвокат за щетите които той е причинил на клиента си, преминавайки най-цинично на противната страна от користни подбуди?!?

Ключов въпрос: Имунизирани ли са адвокатите от некадърност и корупция ?!?

#18 | 23.03.2015, 14:39
Публикации: 131 / 9
Явно 17-те точки изисквания, са имунитета на адвокатите. И те това ни навират в очите, като гаранция. Сякаш някакви разписани правила, мога да заместят личната съвест, съзнание, морал и т.н.
#19 | 23.03.2015, 23:24
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Прочетох го. Какво да кажа... Тези от Софийска адвокатска колегия са си за диагноза. Същите бяха писали да се закриват сайтове, които се изказват против лобисткия им и некадърен законопроект. Титани на правната мисъл.

По-интересното е, че Ралица Негенцова и Висшият адвокатски съвет продължават да се излагат. Пуснали са свое становище по ЗАдв до Парламента. Аз съм изумена. А може би те четат други текстове или имат нови предложения … Защото, ако говорим за едни и същи текстове от техния законопроект, то това е върховна наглост, глупост, некомпетентност и суратлък.

Вижте какво пише:
“Предлаганото изменение на чл. 24, ал. 1, т. 2--9 ЗАдв не следва да се тълкува като ограничаващо предоставянето на правни консултации, изготвянето на книжа, извършването на справки, изпълнението на завещания и управление и пазене на имущество от други лица, различни от адвокатите, освен ако такава забрана не е установена от друг закон …”


Е, как многоуважаема госпожо Негенцова да не е ограничаващо, като в чл. 150 от проектозакона Ви ясно е записано:
Чл. 150. (1) Лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска дейност по чл. 24, без да е вписано в регистъра на адвокатска колегия, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева, ако не подлежи на по-тежко  наказание.
(2) При повторно нарушение наказанието е глоба от 2 000  до 5 000 лева или имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лева.


ТОЕСТ всеки неадвокат, който не само ИЗВЪРШВА, а дори ПРЕДЛАГА дейностите изброени в чл. 24 (сред които има и административно-счетоводни) подлежи на тези глоби и санкции.

Защо ми говори тотални глупости тази женица, че "не следва да се тълкува като ограничаващо" при така разписаните текстове? Как може тези хора да се излагат така? Това ли са най-компетентните от професията им?

Ето го цялото: http://www.vas.bg/bg/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/245-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB-122,-%D0%B0%D0%BB-1,-%D1%82-11,-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB-1-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове