Запор върху заплата

01.07.2015, 14:26 81010 109

01.07.2015, 14:26
Публикации: 23 / 5
Предполагам, че много от вас вече са запознати с Тълкувателното решение на ВКС от 26.06.2015г. Това е линк към него: http://www.vks.bg/Dela/2013-02-%D0%9E%D0%A1%D0%93%D0%A2%D0%9A-%D0%A2%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
Въпросът, който ме вълнува е, когато възнаграждението без данъци и осигуровки е  400лв. каква ще е сумата, която ще удържаме - 20лв. /т.е. горницата над МРЗ 380лв./ или изчислена 1/4 или 1/5 част от 400лв.
Моля за коментари!
#1 | 01.07.2015, 14:30
Публикации: 5497 / 371
Аз лично  1/4 или 1/5 част от 400лв. , на осн.чл.446
#2 | 01.07.2015, 14:43
Публикации: 23 / 5
Съгласно тълкувателното решение, абсолютната несеквестируема част е МРЗ. В Чл. 446 има суми далеч под МРЗ, тъй като тя е нараствала през годините. Това прави неприложима т.1 от  чл.446 ал.1 - за възнаграждение до 300лв. При определен абсолютен несеквестируем доход, дали имаме право да правим удръжки от него.
#3 | 01.07.2015, 14:45
Публикации: 11223 / 2002
Въпросът е променя ли тълкуването на ГПК самия ГПК ?
#4 | 01.07.2015, 14:54
Публикации: 6379 / 1097
Съгласно тълкувателното решение се удържа от частта над несеквестируемата според правилата на чл. 446.
#5 | 01.07.2015, 15:41
Публикации: 175 / 0
Аз също удържам от нетния доход,независимо че е под минималната заплата.Несеквестируемат а част не се ли отнася само за пенсиите?
#6 | 01.07.2015, 15:49
Публикации: 1627 / 185
Несеквестируемо имущество на длъжника
Скрит текст :
#7 | 01.07.2015, 15:54
Публикации: 23 / 5
Има тълкувателно решение на ВКС от 26.06.2015. По този повод ми е питането. Запозната съм с текста от ГПК чл. 446. Тълкувателното решение т.3 е точно за него.
#8 | 01.07.2015, 16:01
Публикации: 175 / 0
И какво сега.Кой както си разтълкува закона???
#9 | 01.07.2015, 17:41
Публикации: 23 / 5
В случая тълкуването е от Върховния касационен съд по спорния текст, дали само пенсии или и трудово възнаграждение се има впредвид с текста в чл.446 ал.1. Становището е, че се отнася както за пенсии, така и за възнаграждения.
#10 | 01.07.2015, 17:47
Публикации: 8478 / 1363
Много моля, ако някой има готово писмо до ЧСИ с което да уведомява, че спира плащане при заплата под МРЗ според тълкувателното решение, да го сподели с нас,
#11 | 01.07.2015, 18:12
Публикации: 23 / 5
Във връзка с получено запорно съобщение по горецитираното изпълнително дело, Ви съобщаваме:
   Трудовото възнаграждение на ........................ ................... след приспадане на данъци и осигуровки възлиза на  ..........лв., което е под минималната работна заплата.
   Съгласно Тълкувателно решение 2/2013 на ВКС от 26.06.2015г. на текста в чл.446 ал.1 от ГПК,  наложеният запор върху трудово възнаграждение или друго
възнаграждение за труд, както и върху пенсия не обхваща нито
вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на
минималната работна заплата, нито пропорционално определената
несеквестируема част от това вземане.
   Поради това преустановяваме удръжките от лицето и плащанията по ИД.

   При промяна на трудовото възнаграждение над минималната работна заплата, своевременно ще възобновим удръжките по запора.
Това е набързо нахвърлян текст. Приемам критики и корекции.
#12 | 10.08.2015, 10:12
Публикации: 10 / 4
Прочетох с интерес дискусията. Ще споделя моя опит със запорите без да претендирам, че съм голям специалист в тази област.

Преди около две години получихме запор от ЧСИ за наш работник. Понеже ми се случваше за първи път се опитах да прочета, каквото е на разположение, включително и съдебна практика. В писмото до ЧСИ посочих размера на трудовото възнаграждение на длъжника, което беше под минималната работна заплата за страната и го информирах, че считаме че не следва да се извършват удръжки от наша страна в този случай. Помолихме ЧСИ да ни уведоми ако погрешно тълкуваме процедурата по ГПК.

Не получихме какъвто и да е отговор от ЧСИ. Може би се е придържал към максимата „Мълчанието е злато“, а и вероятно се е въздържал, тъй като правилно сме тълкували разпоредбата на чл. 446 от ГПК. Не случайно в писмото се прехвърля топката към работодателя, като се посочва „при спазване на разпоредбите на чл. 446 от ГПК“. С други думи ЧСИ никъде не посочва, че разпоредбата за минималната РЗ се отнася само за пенсиите. При липсата на отговор е естествено работодателят за предпочете да не рискува и да започне да удържа сумите от длъжника. Все пак посъветвахме работника да потърси консултация с адвокат. Така или иначе правихме удръжките до месец юни 2015 г.

След излизането на тълкувателно решение 2/2013 на ВКС решихме да изпратим повторно писмо до ЧСИ, с което го уведомихме, че прекратяваме удръжките, поради липса на правно основание. Последва, забележете, телефонно обаждане от страна на секретарка или нещо подобно на ЧСИ, която твърди, че трябва да продължим с удръжките. Не била информирана за някакви промени за процедурата по ГПК. Естествено, че няма да правим каквито и да е удръжки, докато ЧСИ не изпрати официално писмо, което съм сигурен, че няма да стане. Междувременно собственикът реши да се консултира и с адвокат.

Странична бележка: Цялата тази процедура със запорите е несправедлива спрямо работодателя, който трябва да свърши доста работа на ЧСИ, включително: да връчи покана за доброволно изпълнение да длъжника, да определи размера на удръжката, да изготвя платежен документ, да заплаща съответната банкова такса за превода до ЧСИ години наред (в случай, че не плаща твърда месечна такса), да кореспондира с ЧСИ (забележете, че е даден 3 дневен срок за отговор на съобщението за запора, каква щедрост само, цели 3 дни ), да направи правна консултация, защото в един момент може да се окаже, че длъжника го съди за неправомерно действия и т. н. Няма никаква логика всичко това да се извършва безплатно и в полза на ЧСИ. Ако беше в полза на държавата бих го приел донякъде. В случая, по-скоро, бих го квалифицирал на „изнудване, облечено в законова форма“. В запора видях, че ЧСИ е оценил труда си на повече от 1 000 лв. при дълг от няколко хиляди лева, но явно приема, че трудът на работодателя не струва и петак. Най-вече ме дразни „мълчаливият отказ“ от страна на ЧСИ, изразяващ се в липсата на отговори на писма, да сътрудничи на работодателя за да му беше свършена неговата работа.   

#13 | 11.08.2015, 10:16
Публикации: 52 / 0
Е аз лично се оплетох съвсем, чесно казано. Имам следните казуси- 1.лице назначено на  510 лв. бруто, след приспадане на данъци и осигуровки се получава чиста сума 399,54. лицето е без деца следователно една трета удръжка от работната заплата. Сега от коя сума да направя удръжката? от 399,54 лв. или от горницата над 380 лв. - 19,54 ?
 2. Лице назначено на 460 лв. след приспадане на осигуровки  се получава 362,75 лв. чиста сума за получаване. - следва ли, че трябва да уведомя ЧСИ, че спирам да правя удръжки на лицето понеже сумата на чистото възнаграждение е под 380 лв.
#14 | 11.08.2015, 17:08
Публикации: 10 / 1
Здравейте,
Днес /11.08.2015 г./ се обаждах до ЧСИ във Велико Търново,при когото превеждаме запор на наш работник и ЧСИ ни каза, че въз ооснова на това тълкователно решение от 06.2015 г. наистина вече не бива да се удържа запор на работник, когато чистото му трудово възнаграждение не надвишава МРЗ /сега 380 лв./
#15 | 18.02.2016, 18:30
Публикации: 30 / 2
18.02.2016г.                    Добър вечер,
Отново отварям темата за запор на работната заплата и каква сума трябва да се отдържа.ЧСИ-тата си мълчат и даже не им се говори за НЕСЕКВЕСТУЕМ ДОХОД.Съпругът ми има запор и така и така ТРЗ-то във фирмата му оттдържа ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ГОДИНА суми без да се съобразява с тъл.решение на ВКС от 26.06.2015г.и размера на МРЗ.Незнаела.Няколко пъти се разправя с нея -сега започна-420.лв и остатъка на ЧСИ.Говорих с адвокат-нищо не може да накара работодателя да намали вноската,а да заведе дело срещу НЕГО за неправилно отдържани суми.ДАЛИ НЯКОЙ ЩЕ ПОСМЕЕ.
Според АДВОКАТА  и ТЪЛ.РЕШЕНИЕ сумите се изчисляват така:
700.00-12.9%/осиг./-609.70
609.70-60.97-548.73/ДОД/
548.73-420.00/мрз/-128.73
128.73:3-42.91 -остатъка се дели на 3,а не се превежда 128.73лв.
Много моля,ако някои имат някакъв ифициален документ да пишат или да разяснят
Сайта на адвокатите е Publicna prodan.com или Правни услуги ЕООД -адв.Русинов.
18.02.2016
 :blush: :noexpression:
#16 | 19.02.2016, 10:05
Публикации: 5497 / 371
18.02.2016г.                    Добър вечер,
Отново отварям темата за запор на работната заплата и каква сума трябва да се отдържа.ЧСИ-тата си мълчат и даже не им се говори за НЕСЕКВЕСТУЕМ ДОХОД.Съпругът ми има запор и така и така ТРЗ-то във фирмата му оттдържа ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ГОДИНА суми без да се съобразява с тъл.решение на ВКС от 26.06.2015г.и размера на МРЗ.Незнаела.Няколко пъти се разправя с нея -сега започна-420.лв и остатъка на ЧСИ.Говорих с адвокат-нищо не може да накара работодателя да намали вноската,а да заведе дело срещу НЕГО за неправилно отдържани суми.ДАЛИ НЯКОЙ ЩЕ ПОСМЕЕ.
Според АДВОКАТА  и ТЪЛ.РЕШЕНИЕ сумите се изчисляват така:
700.00-12.9%/осиг./-609.70
609.70-60.97-548.73/ДОД/
548.73-420.00/мрз/-128.73
128.73:3-42.91 -остатъка се дели на 3,а не се превежда 128.73лв.
Много моля,ако някои имат някакъв ифициален документ да пишат или да разяснят
Сайта на адвокатите е Publicna prodan.com или Правни услуги ЕООД -адв.Русинов.
18.02.2016
 :blush: :noexpression:

Според цифрите, които сте дала, трябва да се удържа  128.73, защото според Тълкувателното решение, длъжникът получава несеквестируемата част от заплатата си, която е 420 лв., а остатъкът се превежда на съдебния изпълнител.
Вижте и самото тълкувателно решение
#17 | 22.02.2016, 17:59
Публикации: 30 / 2
Благодаря за отговора.
Все пак или аз не разбирам или има нещо което е писано недописано.
Сугласно чл.446/1/:
ако осъденото лице получава от 600.00-1200лв-една втора ,ако е с деца и т.н.да не цитирам ГПК.
В тълкователното решение
Когато длъжникът получава над
1.200,00 лева месечно, секвестируема е горницата над 600,00 лв., ако
длъжникът е без деца, и горницата над 800,00 лв., ако е с деца, които
той издържа. И в този случай (при доход над 1.200,00 лева)
несеквестируемата част е определена абсолютно – като несеквестируем
максимум. Несеквестируемата част е определена относително, когато
длъжникът получава между несеквестируемия минимум и 1.200,00 лева месечно.
Тук несеквистуем доход е 600.00лв, не 420.00лв.
Според Вас ако лицето получава 1000.00лв трябва да се преведе на ЧСИ-363.90лв.
1000.00-129.00=871/осиг/
871.00-87.10=783.90/дод/
783,90-420.00=363.90/мрз/
В такъв случай какво значение има-една втора,една трета ,с деца без деца.
Моля за отговор.
22.02.2016г.
#18 | 22.02.2016, 19:56
Публикации: 30 / 2
Благодаря за отговора.
Все пак или аз не разбирам или има нещо което е писано недописано.
Сугласно чл.446/1/:
ако осъденото лице получава от 600.00-1200лв-една втора ,ако е с деца и т.н.да не цитирам ГПК.
В тълкователното решение
Когато длъжникът получава над
1.200,00 лева месечно, секвестируема е горницата над 600,00 лв., ако
длъжникът е без деца, и горницата над 800,00 лв., ако е с деца, които
той издържа. И в този случай (при доход над 1.200,00 лева)
несеквестируемата част е определена абсолютно – като несеквестируем
максимум. Несеквестируемата част е определена относително, когато
длъжникът получава между несеквестируемия минимум и 1.200,00 лева месечно.
Тук несеквистуем доход е 600.00лв, не 420.00лв.
Според Вас ако лицето получава 1000.00лв трябва да се преведе на ЧСИ-363.90лв.
1000.00-129.00=871/осиг/
871.00-87.10=783.90/дод/
783,90-420.00=363.90/мрз/
В такъв случай какво значение има-една втора,една трета ,с деца без деца.
Моля за отговор.
22.02.2016г.
Това е тълкуване на адвокат от сайта PUBLICHAPRODAN.COM
Според  тълкувателното решение на ВКС, несеквестируемият минимум е определен абсолютно – в размер на минималната работна заплата и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията. Няма основание да се приеме, че законодателят третира различно длъжниците, които получават доходи от полагането на труд от тези, които получават доходи от пенсия. Какъвто и да е източникът на дохода, абсолютно несеквестируемата част е еднаква за всички длъжници – минималната работна заплата, която при действието на закона постепенно нараства от 220,00 лева (в периода 01.01.2008 - 31.12.2008 г.) до 340,00 лева (в периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г. ) и 380,00 лева, какъвто е нейният размер от 01.07.2015 г.

Секвестируемата част се определя по различен начин според величината на дохода (след приспадане на дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски) и обстоятелството дали длъжникът е с деца, които той издържа.

Когато длъжникът получава до 300,00 лева месечно, изпълнение на запора е недопустимо, по съображение, че сумата е несеквистируема /мин. работна заплата 380.00лв./

Когато длъжникът получава до 600,00 лева месечно, изпълнение по запора е допустимо само за 1/3 част от сумата над 380,00лв., ако е без деца и за 1/4 част, ако е с деца, които той издържа. Или иначе казано: ако длъжникът получава 600лв., изпълнение по запора се дължи за сума в размер на 73,33лв. ако длъжникът е без деца и за сума, в размер на 55,00лв. ако е с деца, които той издържа.

Бележка от екипа:

Изчисляването на сумите не се извършва от съответни съдебен изпълнител, а от счетоводителя на вашия работодател.

#19 | 24.02.2016, 08:35
Публикации: 30 / 2
Добро утро,
Няма ли кой да напише каквото знае или има опит в прилагането на това  тъл.репение на ВКС и да отговори какъв е смисъла от ГПК и решението на ВКС.
Много моля,ако има потребител с юридическо образование да се включи.
Хубав ден на всички.
24.02.2016г.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група