Фирмите да декларират служебните коли и недвижими имоти над 5000 лв, предлага МС

07.10.2015, 18:49 11129 18
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

07.10.2015, 18:49
Публикации: 495 / 176
Администратор на сайта
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се изменя ЗДДС.

Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката.

Предвидено е декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди започване на използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на лицето.

Министърът на финансите ще определя методиката за разпределение на направените преките разходи.

Предлаганият сега праг е по-нисък от договорения преди седмица със социалните партньори - между 35 000 и 50 000 лева. Първоначалната идея на министъра на финансите Владислав Горанов бе този прагът да е 700 лв. и да важи за всички стоки и услуги, но след среща с работодатели и синдикати той се отказа.

В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5000 лв. като мярка за ограничаване на сивата икономика. Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ в деня на плащането.

В предложенията е отпаднало първоначалното намерение на Министерството на финансите общините да могат да облагат доходите на гражданите с до 2%.

Правителството още не е публикувало окончателния проект, така че очаквайте подробности.
#1 | 08.10.2015, 13:28
Публикации: 784 / 162
...и още..
За фирмите, които не подадат декларации в срока - 29.02.2016г. се приема, че колите и имотите са използват изцяло за лични нужди и така възстановеното при придобиването им ДДС става дължимо!
..
А, даже нямат подготвена методика, но бързат да пробутат проекто-закона в НС.
..
Не че до сега съм имал високо мнение за гербаджийските "специалисти", но с тези промени показаха пълната си тъпота!  :blush:
#2 | 08.10.2015, 14:35
Публикации: 2494 / 281
Супер е, че датата е по средата на годишното, така де, да не отпускаме гарда :)
#3 | 08.10.2015, 14:36
Публикации: 6314 / 1026
Интересно каква е практиката по въпроса в "белите" европейски държави?
И какво думат евродирективите? :hmmm:

А иначе и аз съм с впечатлението, че качеството на законодателството се влошава стремглаво и най-вече идеологията на данъчното облагане сякаш е ориентирана към демотивиране на всяка дейност извън държавната, което е странно предвид либерално капиталистическата ни официална ориентация :wink1:
#4 | 08.10.2015, 14:54
Публикации: 3176 / 435
Вероятно нещо не разбирам, но от така написаното (от КиК Инфо) не излиза ли, че декларация ще се подава само в случай, че ДЗЛ възнамерява да ползва стоката за "лични цели"? Което пък противоречи на написаното от пасат?
#5 | 08.10.2015, 17:00
Публикации: 1948 / 1538
Администратор на сайта
Текстовете на законопроекта още не са публикувани. Предполагам, че идеята е да се декларират само тези служебни автомобили и имоти (над 5000 лв.), които се ползват и за лични цели, но ако те хванат, че някой автомобил или имот, който не си декларирал го полваш и за лични цели, то се приема, че го полваваш само за лични цели и ще загубиш целия данъчен кредит, защото ще трябва да го начислиш.
#6 | 08.10.2015, 20:13
Публикации: 3 / 6
Поредното герберастко малоумие! Горанов е дори по - некадърен и от Дянков! Подобни дивотии няма никъде по света. Да оставим на страна факта, че всяка година някой недорасъл икономист се упражнява върху данъчното законодателство. Държава, която има неефикасни данъчни закони, заслужава пълен отказ от плащане на данъци и осигуровки!
#7 | 08.10.2015, 22:49
Публикации: 3176 / 435
Хм... декларирам, че ще ползвам актива за лични нужди в 1% от времето (или някакъв друг показател). Проверяват ме и установяват, че в момента ползвам актива за лични нужди. Как би се установило, че съм в точно този 1%, а не в 2, 20, 98%?... Мърморя си само, ще трябва да се чака методиката, но ми се струва, че това ще е поредният мъртвороден текст, заради който ще увеличим бумащината и корупцията.
#8 | 09.10.2015, 09:10
Публикации: 207 / 39
Интересно каква е практиката по въпроса в "белите" европейски държави?
И какво думат евродирективите? :hmmm:

от Директивата
Член 168а

1.  Когато недвижим имот, който представлява част от стопанските активи на данъчно задължено лице и се използва както за целите на стопанската му дейност, така и за лични цели от него или неговите служители, или по-общо, за цели извън предмета на стопанската му дейност, ДДС върху разходите за този имот се приспада в съответствие с принципите, изложени в членове 167, 168, 169 и 173 само пропорционално на неговото използване за целите на стопанската дейност на данъчно задълженото лице.

Чрез дерогация от член 26, промените в дела на използване на недвижим имот по смисъла на първа алинея се вземат предвид в съответствие с постановените с членове 184—192 условия, които се прилагат в съответната държава-членка.

2.  Държавите-членки могат да прилагат параграф 1 също във връзка с ДДС върху разходи, свързани с други, посочени от тях стоки, които са част от стопанските активи.

не съм проучвала отделните законодателства, но имаше публикации по въпроса, че например в Белгия, за автомобили правото за приспадане на данъчен кредит се умножава по коефициент 5/7, в което има някаква логика, доколкото е по-скоро нормално при петдневна работна седмица активът да се използва за служебни цели, а в двата почивни - съвсем легално да се ползва и за лични; друг е въпросът, че вероятно там няма ограничения от типа точно определени джипове 6+1 да са единствените възможни автомобили [извън нормално товарните], за които да се ползва кредит...

пак отделен въпрос е моментът, че не виждам защо слагат всички недвижими имоти в една група - не се сещам за начин фирма да използва притежавани офиси, които абсолютно не са жилищни, за някакви лични цели - ако искат и сега много бързо биха могли да установят притежанието на къщи, апартаменти, имения и какво ли още не, които са собственост на фирми и да ги огледат - най-малкото си личи по обзавеждането вътре - има разлика дали са оборудвани изцяло с бюра, стелажи за документи, или с дизайнерски домашни мебели - висок клас :)

но цялата тази промяна, освен за ДДС-то, няма как да не засегне и данъчно-признатите разходи по ЗКПО - точно по същата логика би трябвало пропорционално да се признават и разходите за амортизация на такива активи, или за текуща поддръжка и експлоатация, а за това още не се говори масово... и даже не толкова за данъчно-признатите, колкото че данъчно-непризнатите директно ще минат в графата "скрито разпределение на печалбата"
#9 | 09.10.2015, 09:52
Публикации: 9517 / 1616
" но цялата тази промяна, освен за ДДС-то, няма как да не засегне и данъчно-признатите разходи по ЗКПО - точно по същата логика би трябвало пропорционално да се признават и разходите за амортизация на такива активи, или за текуща поддръжка и експлоатация, а за това още не се говори масово... и даже не толкова за данъчно-признатите, колкото че данъчно-непризнатите директно ще минат в графата "скрито разпределение на печалбата"

Точно така е, но не се коментира предложен законов текст за тези разходи за лични цели извън контекста на ЗДДС.Излиза, че фирми нерегистрирани по ЗДДС няма да подават такива декларации без значение, че и те имат служебни коли , които използват за лични цели. Друг е въпросът, че счетоводно много малко използват колите си за "лични" цели...
#10 | 09.10.2015, 10:11
Публикации: 68 / 58
Абсолютно. Една такава промяна в ЗДДС, ако се случи, е прелюдия към последващи промени в законите за преки данъци в посока на увеличаване на данъчната основа  с тая част раходите, която е за "лични нужди" съгласно "методиката".
#11 | 09.10.2015, 10:46
Публикации: 6314 / 1026
Споделям в голяма степен мнението на автора на тази статия:

"Добре, че Стив Джобс не създаде Apple в български гараж

Българските чиновници изобщо не разбират бизнеса, но настояват да са негови наставници и надзорници
ЖИВКО СТОЕВ, economix.bg"

Проблемът не е в механизма на закона, а в неговата същност.
http://www.segabg.com/article.php?id=772921#.VhaZ6AjXOhc.facebook
#12 | 09.10.2015, 12:14
Публикации: 207 / 39
само че даже няма нужда от нови текстове в ЗКПО в тази посока - веднъж подадена подобна декларация, че изобщо някакъв, макар и минимален процент, от актива се използва за лични цели, значи автоматично признаване, че и отчитаните разходи в тази връзка са също за лични цели - самопризнание, един вид, текстовете в ЗКПО по тези въпроси са си стари, само че не особено използвани (както и аналогичните в ЗДДС, които сега просто доразвиват)

а пък "признаеш" ли си, че това е факт от 2016г., отваря доста широко поле на данъчните да те тормозят, че и в предишните години е било така :/
#13 | 09.10.2015, 13:22
Публикации: 9517 / 1616
само че даже няма нужда от нови текстове в ЗКПО в тази посока - веднъж подадена подобна декларация

С тази уговорка само, че тази декларация е предвидено да се подава от :
" Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката. "

Нерегистрираните остават / за сега / някак встрани от идеята.
#14 | 09.10.2015, 13:46
Публикации: 784 / 162
аntea:
пак отделен въпрос е моментът, че не виждам защо слагат всички недвижими имоти в една група - не се сещам за начин фирма да използва притежавани офиси, които абсолютно не са жилищни, за някакви лични цели - ако искат и сега много бързо биха могли да установят притежанието на къщи, апартаменти, имения и какво ли още не, които са собственост на фирми и да ги огледат - най-малкото си личи по обзавеждането вътре - има разлика дали са оборудвани изцяло с бюра, стелажи за документи, или с дизайнерски домашни мебели - висок клас.
...
Аааа, има и такива! И то – доста разкошни палати на името на фирмата, но си живеят целогодишно в тях. Е, разбира се плащат и големи МДТ, но така са си решили.  :smile1:

аntea:
не съм проучвала отделните законодателства, но имаше публикации по въпроса, че например в Белгия, за автомобили правото за приспадане на данъчен кредит се умножава по коефициент 5/7, в което има някаква логика, доколкото е по-скоро нормално при петдневна работна седмица активът да се използва за служебни цели, а в двата почивни - съвсем легално да се ползва и за лични; друг е въпросът, че вероятно там няма ограничения от типа точно определени джипове 6+1 да са единствените възможни автомобили [извън нормално товарните], за които да се ползва кредит...
...
Чудя се, тъй като управителите и собствени на дружества не са на трудов договор, т.е. нямат регламентирано работно време – как „някой” ще преценява, че в определен момент използват автомобила например за лични нужди?
Че те винаги могат да кажат, че са служебно на среща, семинар и др. В почивни и празнични дни. Ииии – на кой да го кажат? На служителя на КАТ ли или на ДАИ?
А той как ще пренесе инфото на НАП?
Нещо много глупости са му се завъртяли в главата на министъра на финансите.
Регламентът 5/7 също е рестриктивен, защото пък не всички използват служебните си коли в почивни дни. Има си хора, дето за уикенда използват лични МПС, далеч по-луксозни и удобни..
Таааа – въпроси без отговори – много!  :blink:
#15 | 09.10.2015, 15:36
Публикации: 3176 / 435
аntea:
Нещо много глупости са му се завъртяли в главата на министъра на финансите.

 :good:
Все пак има шанс да не мине в НС.
#16 | 14.10.2015, 13:24
Публикации: 128 / 26
Споделям в голяма степен мнението на автора на тази статия:

"Добре, че Стив Джобс не създаде Apple в български гараж

Българските чиновници изобщо не разбират бизнеса, но настояват да са негови наставници и надзорници
ЖИВКО СТОЕВ, economix.bg"

Проблемът не е в механизма на закона, а в неговата същност.
http://www.segabg.com/article.php?id=772921#.VhaZ6AjXOhc.facebook

Да, наистина, много добро обобщение на малка част от проблемите. И какво ще направят с тези промени? Най-вече ще увеличат работата и бумащината на счетоводителя. Нали трябваше според европейското законодателство да се улесняват малките фирми?
#17 | 15.10.2015, 10:59
Публикации: 145 / 5
"Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева.."
Как разбирате това т.е. оперативния лизинг няма да влиза в тази категория? При нас всички коли са на оперативен лизинг. :hmmm:
#18 | 15.10.2015, 11:02
Публикации: 496 / 8
и още нещо: тази промяна ще се отнася за всички коли/не само новозакупените, но и за заварените/ нали така?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове