Договор за счетоводно обслужване

18.12.2015, 22:36 17960 29

18.12.2015, 22:36
Публикации: 1 / 0
Може ли договорът за счетоводно обслужване да бъде в устна форма?
Раздел VI
Съставители на финансови отчети
Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията
се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия.

Предвид факта, че договорът е между: а) предприятие и лице (счетоводител), или б) предприятие и счетоводно предприятие, не виждам как ще договаряте устно с юридическо лице или с предприятието на физическо лице. И в двата случая управителят/собственикът/представляващият на предприятието, на което ще съставяте отчета трябва да действа на основание на устава/учредителният акт. Това лице управителят/.../... , в качеството си на физическо лице не е интересен за Вас. Интересно е предприятието, на което ще „водите счетоводството“. Предприятията имат задължение за счетоводство, а не физическите лица - даже и когато са регистрирани по ЗДДС.
#3 | 19.12.2015, 11:29
Публикации: 144 / 13
Няма ограничения за устна форма на договаряне, освен когато изрично е записано в закон. То и да отидеш на обущар също е облигационно правоотношение.
#4 | 19.12.2015, 12:15
Публикации: 7793 / 1181
Важното е това счетоводно обслужване да е срещу заплащане. Както при обущаря :)
Нека пак да попитам:
„Как ще договаряте устно с юридическо лице или с предприятието на физическо лице?“  :wink1:

... директорите, управителите, собствениците идват и си отвиват, собствеността се сменя, може даже и ликвидатор да бъде назначен, а предприятието остава.  :smile1:
#6 | 19.12.2015, 14:14
Публикации: 144 / 13
Договарям винаги с управителя физическо лице. Ако се смени, без да уточня с новия продължаваме ли, просто няма да работя - какъв е проблема.

Въпросът е не КАК ще се договоря и защитя интересите, а имам ли задължение това да е писмено.

Но да излезем от теорията:

1. Три годишен ПИСМЕН договор с юридическо лице, което спира са плаща на третия ... Ще му издавам фактури три години, начислявам и внасям ДДС докато го съдя и държавата (която има най-много полза от подобен писмен договор) видиш ли защити интересите ми и го осъди и то видиш ли плати;

2. Някой, който не съм сигурен какво точно прави, ме дразни, не искам да работя с него. В деня който реша ето ти папчиците и довиждане;

3. Ревизират ме данъчни имам 50-100 фирми (ама не от тия ДПС-арските строящи магистрали) а от гаражите с всевъзможни забавени плащания... Издавам чинно фактурки, внасям ДДС и корпоративен и се занимавам постоянно с предупреждения предизвестия, сключване и издаване на договори. Т.е. един човек се занимава само с това.

Нека сега уточним нужен ли е писмен договор и кога и на двете страни е по лесно да скрепят въпросния с просто ръкостискане.
Разбира се, че договаряте винаги с управителя, който е физическо лице, но действа в качеството си на управител на предприятие. Договорът е между Вас и предприятието. Колегата-управител няма задължение да „води счетоводство" извън качеството си на управител на предприятието, което представлява.
По отношение на договора - може да бъде и безсрочно писмен, с най-различни опции за прекратяване, така че да издадете не повече от 3 фактури (доколкото разбирам въпроса). 
#8 | 19.12.2015, 14:38
Публикации: 144 / 13
В България за разлика от Шериата всичко изрично незабранено е разрешено (от известно време за някои хора и забраненото е разрешено, но това не е по темата).

Та въпросът е съвсем ясен, цитирам питащия:
"Може ли договорът за счетоводно обслужване да бъде в устна форма?"

Възможните отговори са:
1. Може, защото това не е забранено;
2. Не може на основание чл ... от нещо си.
Нека сега уточним нужен ли е писмен договор и кога и на двете страни е по лесно да скрепят въпросния с просто ръкостискане.
Кой са двете страни, които ще си стиснат ръцете за „счетоводно обслужване"? Вие и...?
Коя е другата страна, която получава услугата - управителят или предприятието?
Пиша „счетоводно обслужване“ в кавички, защото съм поне 80% сигурен, че практически Вие в крайна сметка договаряте съставяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация.
Възможните отговори са:
1. Може, защото това не е забранено;
2. Не може на основание чл ... от нещо си.
Не, не може и основанието е характерът на предоставената услуга. Смисълът на Закона за счетоводството е в тази насока, но ако трябва да посоча чл., ал., параграф и т.н. бих се спрял на:
Чл. 1 Този закон урежда:
1. изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията...
Има предприятие - има счетоводство. Няма предприятие - няма счетоводство. Не съм чувал за устна договорка с предприятие.
.... но тава е само мое мнение, не съм юрист - разсъждавам по логика.
#11 | 19.12.2015, 14:50
Публикации: 144 / 13
1. Аз и другия управител ще СИ СТИСНЕМ РЪЦЕТЕ, а представляваното от единия управител дружество, ще свърши работа на другото и ще му издаде фактура.

2. Аз и другия управител ще ПИШЕМ ДОГОВОР, а представляваното от единия управител дружество, ще свърши работа на другото и ще му издаде фактура.

Все тая е дали е писмено или устно, облигационното правоотношение е налице. 
#12 | 19.12.2015, 14:54
Публикации: 144 / 13
Законът за счетоводството и то само смислено, не може да предопределя задължения фиксирани в специален закон - Законът за задълженията и договорите.

Иначе и аз трябва да се договарям с предприятието на обущаря или когато си купувам баничка писмено.
Законът за счетоводството и то само смислено, не може да предопределя задължения фиксирани в специален закон - Законът за задълженията и договорите.

Иначе и аз трябва да се договарям с предприятието на обущаря или когато си купувам баничка писмено.
Принципно си прав/а, но по ЗСч имаш много формални задължения. Я си представи ситуация - нямаш договор, съставяш финансов отчет, подписваш го, свършва финансовата година, връщаш документите, но без счетоводни регистри, правят проверка на предприятието и.... го отрегистрират по ЗДДС заради незаведено счетоводство. Представих ти напълно реална ситуация. И като как ще регистрират някоя от твоите фирми по ЗДДС, ако не представиш договор в НАП? ...
...Иначе и аз трябва да се договарям с предприятието на обущаря или когато си купувам баничка писмено.
Да, когато си купуваш банички като предприятие - документът е задължителен. Същото важи и за обущаря, в случай че ползваш услугите му в качеството си на предприятие. :wink1: 
#15 | 19.12.2015, 15:21
Публикации: 144 / 13
Мога и го правя. Просто пиша "Няма писмен договор".

И с договор и без, въпросът е в наличие на доверие. Предприятието не може ли да представи счетоводни регистри и с писмен и без писмен договор няма да признаят данъчния кредит на получателя по доставката (не, че ще дерегистрират).

/с брада съм/

#16 | 19.12.2015, 15:23
Публикации: 144 / 13
Да, когато си купуваш банички като предприятие - документът е задължителен. Същото важи и за обущаря, в случай че ползваш услугите му в качеството си на предприятие. :wink1:

Да , но документът е фактура с касов бон, а не писмен договор  :wink1:
#17 | 19.12.2015, 17:31
Публикации: 7793 / 1181
Съгласна съм, че е възможно без писмен договор, но аз, като обслужвана фирма, бих изисквала такъв. Особено ако не познавам бъдещия счетоводител. Всичко се случва и колко и казаната дума да е хвърлен камък, няма тежест в съда.

ПП. Работя в строителството и почти винаги заедно с количествено-стойностната сметка предлагам писмен договор на клиента. Така той се чуства по-спокоен. Случва се да работиме и по устни уговорки, но за малки поръчки и при стари клиенти. Та - устните уговорки не са забранени, стига двете страни да си имат доверие.
#18 | 19.12.2015, 18:07
Публикации: 10451 / 1811
ЗЗД
.........
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

ЗЗД не вменява задължителна писмена форма на договор, сключен съгласно разпоредбите на същия. Писмената форма е единствено, ако е задължителна за определен вид договори или , ако не е задължителна е предпочетена като форма от  двете страни .
ЗЗД
.........
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

ЗЗД не вменява задължителна писмена форма на договор, сключен съгласно разпоредбите на същия. Писмената форма е единствено, ако е задължителна за определен вид договори или , ако не е задължителна е предпочетена като форма от  двете страни .
Мисля, че се получи хубава дискусия, но не я поставяме на правилната основа. За мен понятието „счетоводни услуги“ е неопределено, и ако не друго, то трябва да има поне един документ, с който да се определи обхвата на престацията. Иначе може да се окаже, че „счетоводни услуги“ означава всичко свързано със ЗС, ЗДДС, ЗКПО, ЗАДС, ЗМДТ и т.н., плюс управленско-счетоводен модел във всичките му аспекти, и като за „капак“ - съставяне на месечни отчети на финансово-счетоводна и управленско-счетоводна база, със съпътстващите ги доклади и анализ на същите.  :smile1:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група