Коригиране на ползван данъчен кредит

17.08.2017, 13:59 9447 0

17.08.2017, 13:59
Отговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с.

Имам дълготраен актив - влекач, който е бракуван поради повреда на двигателя. Купен е 2013 г. за 5000 лв. Ползван данъчен кредит 1000 лв. Начислените амортизации до 20.01.2017 (датата на брак) са 3958,32 лв. Четох чл. 73 и 79 от ЗДДС, но нещо се обърках. Kак да изчисля ДДС, с което да коригирам ползвания ДК и в кой данъчен период трябва да го покажа?


В чл. 78, ал 1 от ЗДДС е уточнено какво се разбира под ползван данъчен кредит, а именно: “...стойността на данъка, който регистрирано по този закон лице е приспаднало в годината на упражняване на право на данъчен кредит”, за която сочите, че е 1000 лв. Тя, освен времето на ползване, ще бъде базата за изчисляване на дължимия данък.
Каква амортизация е начислена няма значение за определянето на дължимия данък. Тя оказва влияние при определяне на балансовата стойноста на актива за отписването му и при преобразуването на финансовия резултат.
Въпросите за самите корекции на ползвания данъчен кредит, при различните ситуации, са дадени в чл. 79, 79а, 79б от ЗДДС.
В данъчния закон е заложена презумпцията, че данъчният кредит може да се ползва изцяло, ако съответният дълготраен актив се ползва от предприятието за дейности, за които има право на данъчен кредит, определено време в години, включително годината на ползване на данъчния кредит:
=за недвижимите имоти - 20 г.
=за останалите дълготрайни активи - 5 години.
При използване на актива по-малко време, за разликата се дължи данък, който се определя чрез т.нар. коригиране на ползвания данъчен кредит.

Вашият случай попада в хипотезата на други активи, т.е.:
Формулата на изчисление е съобразно чл 79, ал. 3. т. 2, буква “а”:
“(3) За стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по следната формула:
........................ ................
2. за останалите стоки
а) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат изцяло данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит:
ДД = НДДС х 1/5 х БГ,
където:
ДД - дължим данък;
НДДС - начисленият ДДС при придобиването на актива, т.е. начисленият данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит”.

Поясненията на елементите ДД и НДДС не предизвикват проблем. По отношение на “БГ”, текстът е много претрупан и неясен, поради което предизвиква определени затруднения, защото едновременно засяга два момента и два периода:
а) моментът на ползването на данъчния кредит и период за използването на актива и
б) моментът на бракуването му и времето на неизползване на актива.

На практика смисълът е, че данъчният кредит се ползва без корекции, в рамките на нормативно определения срок в години - от началото на годината на придобиване, до началото на годината на отписването. При по-ранно отписване, данък се дължи от началото на годината на бракуване до изтичане на нормативния срок. Сроковете се изчисляват в кръгли години, независимо кога през годината е придобит или бракуван активът.
При тази постановка при вас:
Обстоятелствата за ползване на данъчен кредит са настъпили и са ползвани 2013 г.
Петгодишният срок от 2013 г. включително изитча в края на 2017 г.
Обстоятелствата за коригиране на ползвания кредит са настъпили 2017 г., която се включва в периода на неползване на актива.
Или срокът, за който следва да се признае данъчният кредит, е 4 години от 2013 г. до 2016 г. включително.
Броят на годините, за които следва да се направи корекцията, е една година, т.е. при петгодишен нормативен срок 20% от ползвания кредит, или в случая 200 лв.
Чрез формулата това би се получило така:
ДД = НДДС х 1/5 х БГ,

   ДД = 1000 лв х 1/5 х 1

В ал. 4 на чл. 79 ясно и недвусмислено е посочено, че начисляването на данъка се извършва в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство - бракуването на актива. Съставя се протокол за определяне размера на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група