За майчинството когато липсва трудов стаж

19.06.2014, 11:59 245942 261
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#180 | 19.06.2014, 11:59
Публикации: 6113 / 545
Не съм запозната с тези извън България стажове.
Когато човек не е пряко засегнат не се интересува (поне аз така процедирам).
Мисля, че този стаж може да се зачете, но само за пенсия.
Дано да се включат и други колеги.
#181 | 19.06.2014, 12:02
Публикации: 6 / 0
Много благодаря за бързите отговори! Поне знам, че при назначаване на ТД майчинство ще имам, макар и не от 1-вия месец!!

Пожелавам усмихнат и успешен ден!
#182 | 19.06.2014, 16:06
Публикации: 3167 / 247
ІІІ. Необходими документи за удостоверяване осигурителен стаж, придобит в държава - членка на ЕС или държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването.

1. Молба за издаване на удостоверение за зачитане на придобит осигурителен стаж в държава - членка на ЕС или в държава, с която България има сключена спогодба за социална сигурност.

2. Документи, удостоверяващи чуждия стаж;

3. Удостоверение Е 104 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване /болест - майчинство - смърт /помощи/ - инвалидност/ - издадено от компетентната институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

4. Удостоверение Е 301 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица - издадено от компетентната институция на държавата - членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

5. Информация относно осигурителните периоди;

6. Удостоверение Е 207 по Регламент 1408/71 на ЕС;

7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа.

http://www.eulaw.egov.bg/DocumentDisplay.aspx?ID=184698


По реда на тази процедура може да се удостоверява само осигурителен стаж, придобит в държавите - членки на Европейския съюз, които са - Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция, Испания, Обединеното кралство, Румъния и в държавите, с които България има сключен договор за социална сигурност, които са: Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватия и Украйна.
#183 | 19.06.2014, 17:30
Публикации: 6 / 0
Много благодаря за изчерпателния отговор! Това означава ли, че при признат стаж от мин. 12 месеца /макар да е от чужбина/ аз мога и ще получавам редовно майчинство с единствено условие към момента на излизане в 45-дневния болничен да съм наета на ТД??
Ако да, то 18-те месеца назад се взимат според МРЗ за страната - т.е. редовно майчинство от 1-вия месец в размер на 340 лв / месец???
#184 | 20.06.2014, 08:37
Публикации: 3167 / 247
Да, точно това означава, ако спазите и представите всички необходими документи за признаване на стажа. Колкото до размера на обезщетението няма да е по-малко от минималната работна заплата за страната.
#185 | 01.07.2014, 15:38
Публикации: 3 / 0
Моят казус е следният: имам осигурителен стаж от 2001 до 2007 г., от 2007 до 2013 бях студентка редовно обучение, оттогава не съм работила. До момента общо 7г не съм работила.  Родих преждевременно в седмия месец   20 дни преди раждането бях назначена на трудов договор. От НОИ получих разпореждане, че ми отказва изплащането на парично обезщетение за бременност и майчинство, защото съм нямала 12 м осигурителен стаж. Нали имам стаж доколкото разбрах няма значение кога е бил придобит.
#186 | 01.07.2014, 15:42
Публикации: 6113 / 545
Този стаж от 2001 до 2007 година да не е като самоосигуряващо се лице?
#187 | 01.07.2014, 15:43
Публикации: 6113 / 545
Какво по-точно пише в това разпореждане? Да не би при попълване на приложение № 15 към болничния лист от фирмата да са отразили, че нямате стаж.
#188 | 01.07.2014, 22:18
Публикации: 3 / 0
Да точно това пише в приложение номер 15, че нямам 12 месеца осигурителен стаж. Трудовият ми стаж от 2001 до 2007г. е на трудов договор сигурна съм, че са ми плащани  всички осигуровки. Вероятно трябва да отида в НОИ   с трудовата книжка, за да докажа, че имам стаж макар да е преди 7г. Доколкото разбрах и от други форуми тези 12 м стаж може да не са отработени непосредствено преди раждането. Ако може някой да ми обясни какви са ми правата в случая.
#189 | 01.07.2014, 22:55
Публикации: 7230 / 1079
Приложение 15 се попълва от фирмата, в която работите. Може би там не сте представили документи /трудова книжка, УП и т.н./ че имате прудов стаж преди постъпването при тях. Най-добре представете доказателства за трудовия си стаж пред настоящия работодател и помолете да отстранят грешката. Нямат право да Ви откажат.
#190 | 21.07.2014, 17:09
Публикации: 9 / 1
Здравейте! Срешнах следното твърдение: "Майката има право на платен отпуск за гледане на дете до навършването му на 2 години След навършване на 1 година получава сума от 340 лева месечно. Затова обаче е необходимо да има непрекъснат осигурителен стаж не по-малък от 12 месеца преди термина." Въпросът ми е има ли такова изискване? Знам за 12 месеца трудов стаж като изискване за изплащане на обезщетение, независимо прекъснат или не, но има ли така особеност за втората година - след навършването на годинка на детето? Допускам, че това твърдение е грешно, но ще съм ви благодарна ако ми отговорите.
#191 | 21.07.2014, 17:31
Публикации: 6113 / 545
Няма такова изискване - за непрекъснат осигурителен стаж. Изисква се ОБЩ осигурителен стаж от 12 месеца.

Право на обезщетение за бременност и раждане
Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.07.2004 г., изм., бр. 69 от 2004 г., бр. 109
от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право
на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12
месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
#192 | 22.07.2014, 09:47
Публикации: 9 / 1
Благодаря Ви за отговора!
#193 | 17.11.2014, 14:54
Публикации: 1 / 0
Добре,а да попитам нещо - от юли 2013г. се осигурявам на 720 лв.,а преди това - на 420 лв.Бременна съм в 5 месец с термин м.февруари  2015г.,т.е. нямам нужните 18 месеца,през които съм се осигурявала на сумата от 720 лв.,това означава ли,че ще получавам майчинство въз основа на сумата от 420 лв.? Благодаря предварително.
#194 | 17.11.2014, 15:08
Публикации: 6113 / 545
Това означава, че обезщетението ще се изчисли от осигурителния или нетния доход за 18 месеца назад.
#195 | 09.12.2014, 16:56
Публикации: 2 / 0
Здравейте! Въпросите ми са няколко. Имам 10 месеца трудов стаж по трудова книжка, брутна раб. заплата - 829лв и 2 месеца през който съм била на трудов договор, но това не е вписано в тр.книжка, ще се вземат ли под внимание и излизат ли при справка? В момента в който разбрах, че съм бременна напусках работа, не работя от 3 седмици, терминът ми е в началото на юли 2015г. Ще започна работа след празниците при първа възможност, ще имам ли право на обещетение ( майчинство ), минимално ли ще бъде и ще окажат ли влияние тези 10 месеца на по висок осигурителен доход? Ще се радвам някой да ми отговори.  Извинете за множеството въпроси, но не съм наясно с тези неща около майчинството и се притесняваме с приятеля ми, а много искаме това бебче! Поздрави  :wink1:
#196 | 09.12.2014, 17:02
Публикации: 6113 / 545
Зависи тези 10 месеца влизат ли в периода от който ще се изчисли обезщетението. За сега то се изчислява от 18 месеца назад, но предимно през м.12. нашите законотворци измислят по няколко простотии, които все още не съм търсила и чела (ако има такива).
Като гледам колко стаж имате - дано да не е на 4 часа.
Защо не са посочени тези 2 месеца в трудовата Ви книжка?
#197 | 09.12.2014, 17:08
Публикации: 7230 / 1079
Трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж /трудов договорна 8 часа/ преди рраждането. Вече имате 10, до юли ще съберете още два. Надявам се :-)
За тези два месеца, които липсват в трудовата книжка, можете да потърсите УП, може да занесете книжката си за вписване, а можете сама да си направите проверка с ПИК и да видите какви данни има в персиналния регистър.
Колкото до майчинството - едва ли ще е минимално. При изчисляването се взема средния доход от последните 18 месеца /или 24, ако променят закона/.
#198 | 09.12.2014, 17:18
Публикации: 2 / 0
Ами за щастие са на 8 часа. Трудовия ми стаж от едва 10 месеца е през последните месеци ,от февруари тази година. А другите два са от декември 2013 и януари 2014, а тогава ми казаха, че трудова книжка не е необходима, то целия договор не беше оформен както трябва,но останах във въпросната фирма докато минат празниците, после веднага започнах другата работа. За сега бременността ми е лека, за мен не е проблем да работя и повече от 2 месеца, (до достигане на необходимите 12 месеца ), просто изчаквам,защото за в момента условията който ми предлагат не са никак добри,но те си търсят работна ръка за предстоящите празници. Благодаря за бързия отговор!  :))
#199 | 09.12.2014, 17:22
Публикации: 6113 / 545
Само имайте предвид, че НЕПРЕМЕННО към дата на издаване на първия болничен за 45 календарни дни преди термина трябва да сте назначена на трудов договор.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове