Лице, упражняващо свободна професия - фактури, осигуровки

31.05.2018, 13:05 16879 27

31.05.2018, 13:05
Публикации: 2 / 1
Здравейте,

Миналата седмица се регистрирах като лице, упражняващо свободна професия и имам няколко чуденки.
1. За да си заплатя осигуровки през м. юни, трябва ли да имам доход/да съм издала фактура през м. май? Т.е. мога ли да ги платя, ако доходът ми за май е 0 и първата ми фактура е издадена през юни?

2. Достатъчно ли е да си закупя кочан фактури от книжарницата, има ли някакви други процедури, които трябва да извърша, за да са изрядни фактурите, които издавам?

3. Има ли някаква специфика при издаване на фактура към чуждестранна фирма извън ЕС?
 
Благодаря на всеки отзовал се :)
#1 | 31.05.2018, 14:38
Публикации: 6362 / 1061
Здравейте,
По първия въпрос за осигуровките нямам мнение.
По в.2 - Можете да закупите кочан фактури от книжарницата. Фактурата е данъчен документ, който трябва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 113 от ЗДДС. За Вас е важно да знаете, че като данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, но нерегистрирано по същия закон, нямате право да вписвате данък във фактурите, които издавате, до момента на регистрацията. В тази връзка, като основание за неначисляване на данък, трябва да посочвате във всяка фактура "на основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС"
По в.3 - Фактурата към чуждестранна фирма - извън или в ЕС - се издава на български, а нейният превод за клиента са се нарича ивнойс.

Ако развивате постоянна дейност е препоръчително да сключите договор за обслужване със счетоводител. Спестява време и пари  :smile1:
#2 | 31.05.2018, 15:06
Публикации: 1100 / 61
Ако няма да имате никаква дейност през май,а ще започнете дейността си от м.06.2018г.,то тогава подайте си от м.06 Окд 5 за започване на дейност ,изберете начина на осигуряване-т.е дали ще се осигурявате само за пенсия или за всички осигурителни случаи.За м.06 осигуровките ще платите до 25.07.2018г. и в този срок трябва да подадете и Декларация обр.1.
не знам каква точно ще е дейността ви,но ще трябва да издавате фактури или друг вид документ-примерно квитанция за сумите ,които получавате от вашите клиенти.На тримесечие ще трябва да подавате и декл.чл.55 и да си плащате тримесечния данък/ако има такъв/.това не се отнася за 4-то тримесечие.
#3 | 31.05.2018, 15:09
Публикации: 1100 / 61
Както Ви е казала Ирена,може да не се справите сам/сама и не е лошо ,даже препорачително да се свържете със счетоводител.Нищо чудно да трябва да се регистрирате и по ЗДДС,тъй като споменавате услуги и за чужди фирми.
#4 | 31.05.2018, 17:02
Публикации: 2 / 1
Благодаря ви за отговорите. Приемам препоръки за счетоводител, който има опит с такива като мен и да ме консултира по-подробно срещу заплащане :)

Аз искам да си платя осигуровки още през юни, питах се е дали е редно и възможно, без да съм издавала фактури, тъй като работата ми се проточва по-дълго време. Предполагам, че за моята цел трябва просто да разбия работата на части и да издам няколко отделни фактури, като първата е от този месец.

А може би дори е задължително, защото аз вече се регистрирах, че упражнявам дейност от 18.05. и никой не ми каза,  дали датата на регистрация трябва да съвпада с датата на първата издадена от мен фактура (или 7-дневния срок)?  :blink:

 
#5 | 01.06.2018, 08:12
Публикации: 103 / 6
Добро утро на всички. Честит празник на децата. Свържете се със счетоводител и дали не трябва преди да издадете фактури не следва регистрация по ДДС по чл. 97а. Не е много лесно да Ви бъде даден някакъв отговор във форум. Относно осигуровките ако сте подали ОКД 5 за започване на дейност ги дължите от датата на дейността.
#6 | 01.06.2018, 11:03
Публикации: 1100 / 61
Регистрирали сте се като своб. професия на 18. 05. 2018 г. Не казвате ,дали сте подали Окд 5 и от кога.Подава се в 7-дневен срок от започване на дейността.Вие си знаете от кога е започнала дейността.Ако за м.05 имате дейност,то тогава дължите осигуровки и трябва да подадете Д1 до 25.06.2018г.
#7 | 06.12.2018, 14:41
Публикации: 4 / 0
Здравейте! Приятелят ми също се регистрира като свободна професия. Пуска месечно по една фактура. Върху този ли доход трябва да плаща осигуровки?
#8 | 06.12.2018, 14:50
Публикации: 7800 / 1183
Здравейте! Приятелят ми също се регистрира като свободна професия. Пуска месечно по една фактура. Върху този ли доход трябва да плаща осигуровки?
Не.
Трябва да се регистрира като самосигуряващи се лице и да се осигурява минимум върху 510 лв /за 218г/. В края на годината прави изравняване на осигурителните вноски.
Най-добре е да се свърже със счетоводител, който да му обясни какво, кога и как трябва да прави.
#9 | 17.12.2018, 21:58
Публикации: 13 / 1
Само да допълня, че осигуровките за самоосигуряващите се се внасят до 10 число, не до 25.
Начало на осигуряването е началото на развиване на трудова дейност, удостоверено с декларацията за регистрация, а не момента на издаване на първата фактура.

Виж Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
#10 | 17.12.2018, 22:37
Публикации: 13 / 1
Грешка, до 25 число са осигуровките. В сайта а НАП ми се отвори стара наредба.
#11 | 17.12.2018, 22:38
Публикации: 7800 / 1183
Само да допълня, че осигуровките за самоосигуряващите се се внасят до 10 число, не до 25.

До 10-то число? Това къде го пише? И не беше ли много отдавна?

ПП А, и коригирахте се :) но няма да се трия
#12 | 08.01.2020, 16:15
Публикации: 27 / 0
Аз искам да си платя осигуровки още през юни, питах се е дали е редно и възможно, без да съм издавала фактури, тъй като работата ми се проточва по-дълго време. Предполагам, че за моята цел трябва просто да разбия работата на части и да издам няколко отделни фактури, като първата е от този месец.

А може би дори е задължително, защото аз вече се регистрирах, че упражнявам дейност от 18.05. и никой не ми каза,  дали датата на регистрация трябва да съвпада с датата на първата издадена от мен фактура (или 7-дневния срок)?  :blink:

Не смятам, че е проблем да си плащате като попче осигуровките, включително и за дните, когато сте „чакали клиенти“ (т.е. реално сте се шматкали и не сте извършвали дейност).

В декларацията за започване на дейност се пише датата, от която искате да се осигурявате. Никой няма да ви пита какво сте правили през това време, може даже и да не сте издали фактура. Не е задължително дейността да води до плащане - може да не са ви платили например (по произволна причина).

Повечето хора обаче се интересуват от друго - как да не плащат осигуровки. В портала на НАП са направили възможно подаването на декларации за прекъсване на дейност (да не се бърка с прекратяване на дейност). След като си вземете "безплатно" (хехе) ПИК код с него се логвате и може по електронен път да прекъсвате и подновявате дейност. Така може да се осигурявате само за избран от вас период (когато според вас извършвате дейност).

Например може да се осигурявате само когато действително работите. Фактурата я издавате в един такъв работен ден (датата  на издаавне) за да не ви питат после защо сте издали фактура в ден, в който не сте се осигурявали (може да се оправдавате, че сте програмирали системата в работен ден така, че да издаде фактурата в почивен ден, но дали минава това в съда не знам).

Аз се интересувам и от един друг деликатен въпрос. Какво правим ако клиент е физическо лице, което не иска да си даде ЕГН-то за целите на издаването на фактура, с която да се документира прихода? И много държи да си плати в брой.

Допустимо ли е в първичния счетоводен документ да не се съдържа ЕГН, ако то не се съдръжа и в други документи (лицето отказва да си даде ЕГН-то)? А какво правим ако лицето не иска да си каже трите имена? А адреса?

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Извън случаите по ал. 3, документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 2, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.

От това следва ли, че самоосигуряващото се физическо лице може да издава фактури както си иска (да пише само колко е плащането, кога е платено, за какво е плащането и част от името си например)?

Примерно:

Фактура
Номер: (не е въведен)
Име на продавач: Влаьо
Име на купувач: (не пише)
Услуга: консултация по особен въпрос
Платена сума: 20 лв
Дата на плащането: 8 януари 2020

Какви са видовете допустими документи, което едно самоосигуряващо се физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС, трябва да издава за плащанията от клиенти, които не искат да си дават личните данни?

А ако е регистрирано по ЗДДС - ще се налага с такива клиенти да подписва предварително договор, в който пише, че са задължени да си дадат личните данни за целите на издаването на фактура? Който не иска да си дава личните данни - ще му отказва услуга? Или ако си плати по банков път може да не се издава фактура?
#13 | 08.01.2020, 16:42
Публикации: 27 / 0
Само да допълня защо смятам, че самоосигуряващото се лице не е предприятие по смисъла на този закон (Закон за счетоводството):

Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети на предприятията;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изискванията към лицата, които съставят финансовите отчети.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

От Търговския закон:


Чл. 2. Не се смятат за търговци:
1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;
3. лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Може да се окаже, че лицето е нерегистриран търговец (нерегистрирано като ЕТ физическо лице, което извършва търговска дейност). В такъв случай възниква ли задължението да се издават първични счетоводни документи все едно е "предприятие" по смисъла на ЗСч за доходите от услуги с личен труд или само за доходите, които са част от търговската дейност по занятие?

Според НАП дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва да се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на Търговския закон. Когато физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение дали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен търговец: сделките го определят като такъв, а не то определя сделките като търговски.

#14 | 08.01.2020, 16:50
Публикации: 3605 / 520
Какво правим ако клиент е физическо лице, което не иска да си даде ЕГН-то за целите на издаването на фактура, с която да се документира прихода? И много държи да си плати в брой.
Ако ФЛ иска фактура е длъжно да си даде името, ЕГН-то и адреса. Така е по закон (ЗСч, ЗДДС), тъй че тук няма как да се основава на защитата на лични данни.
Ако не иска фактура няма защо да се издава такава. Сигурно има и други документи за отчитане на приход.
#15 | 08.01.2020, 17:34
Публикации: 27 / 0
Сигурно има и други документи за отчитане на приход.

Много ми е забавно когато някой ползва думичката „сигурно“ вместо „вероятно“.

Не ми се чете закона от кора до кора, искам някой да напише становище какви са допустимите документи и да го подкрепи с цитати от закона. Защото обратния ред (да се чете целия закон и да се правят изводи) отнема много време.

Вероятно това е правено, но не не намирам на едно място систематизирана информация с аргументация.
#16 | 08.01.2020, 17:50
Публикации: 7800 / 1183
Да да Ви посочи някой какви документи са допустими за отчитане на прихода, трябва поне някъде да са описани такива.  За съжаление такова място няма.
Вариантите са много:
1. Най-елементарното: при плащане по банков път - извлечението от банковата сметка е достатъчно. Като основание да превода е достатъчно да е посочена услугата.
2. При плащания в брой - с касов апарат също е елементарно и анонимно. Само дето св.професии не са длъжни да имат КА. Да, но не е забранено да издават касови бележки ок кочан.
3. Може да издават разписка, сметка, ... (справка - адвокати, нотариуси). Може да е протокол, може... може просто една таблица, в която да си отчита дневните приходи. Едва ли някой ще Ви спре да издавате и такива "анонимни" "фактури", каквито описвате.
След като няма посочен конкретен набор от документи, то няма и законово ограничение на избраните методи. Достатъчно е да отразяват всичките приходи поне по тримесечия.
А фактура се издава само ако я поискат.
#17 | 08.01.2020, 19:35
Публикации: 27 / 0
Това значи ли, че ако съм самоосигуряващо се лице в хартиената касова бележка мога изобщо да не пиша името си и ЕГН-то си (щото са лични данни и не искам да ги има някой)? И мога да не се заниамвам и номера да слагам на фактурите и касовите бележки. Или ако слагам - мога да си измислям номерата така, че да не се налага да са последователни (да не се налага да помня или запивам кой е последния номер фактура - примерно да пиша номер 080120201 и ако евентуално издам втора фактура през същия ден да пиша номер 080120202. Или е по-добре изобщо да не пиша номер - защото в закона пише, че може да липсват данни, но не и да има данни, които са неправилни (номера, които не са последователни).

ЕГН-то ми го има в изтеклите данни от НАП, но все пак може да не искам да си го давам на всеки. Ако допуснем, че ЕГН-то ми е различно от номера по БУЛСТАТ това има смисъл - иначе не особено. Но въпросът е принципен - ако искам мога и да не си пиша името (като продавач на  услугата с личен труд) и ЕГН-то на бона.

Интересно е и как обхватът на закона е така дефиниран:

изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията

А в същото време пишат за документи, издадени от лица, които не са предприятия:

документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 2, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.

Може би законодателят има предвид, че документалната обоснованост по смисъла на горното изречение се отнася за предприятията - тоест предприятието може да оправдае свой разход за някаква услуга, изършена от физическо лице, което не е търговец, ако физическото лице издаде една хвърчаща бележка, на която има съвсем малко данни. Но тогава не е ли задължено предприятието да вземе личните данни на лицето и да издаде свой собствен документ за своите нужди от отчетност?

И как точно НАП могат да спипат с контролна проверка такъв самоосигуряващ се? Има ли срок, в който той е длъжен да напише на хартия или на електронен носител първичен счетоводен документ? Може ли агент под прикритие да каже 2 минути след като плати - "покажи къде ти е първичния счетоводен документ" и ако няма такъв да наложи глоба?

Ако само съм си записал в тефтерчето, че съм получил еди каква си сума (и имам намерение в края на месеца да прехвърля тези данни в електронна таблица, където си водя записки за приходите)?От гледна точка на годишната данъчна декларация става ясно, че не се декларират имената на лицата, които са изплатили доходите.

Обаче какво става когато лицето, което упражнява свободна професия е регистрирано по ЗДДС - тогава трябва да издава фактури и да спазва ЗДДС, а там няма изключение, което да позволява фактурите да не отговарят на изискванията на ЗДДС.

Следователно това поставя лицата, регистрирани по ЗДДС в неравностойно положение - те ще изгубят клиентите, които не искат да си дават личните данни.

Не съм чел подробно ЗДДС, обаче някъде бях прочел наскоро, че и лицата, упражняващи свободни професии, които имат ДДС регистрация трябва да имат касови апарати все едно са фирма... Ако е така би било много тъпо.

Сетих се и още нещо - няма ли в законите против прането на пари и финансирането на тероризма някой член, който да забранява доставяне на  услуги без установяване на самоличността на лицата, които плащат или ползват услугите? Има ли хипотеза когато лицето, упражняващо свободна професия, да е длъжно да изиска личните данни на лицата, на които предоставя услугите си (и от които получава плащания)?

Освен това изискването на закона - лицата, упражняващи свободни професии, които са регистрирани по зддс да издават фактури, ги поставя в неравностойно положение спрямо юридическите лица, които могат да издадат касов бон. Или информацията ми е стара (или невярна) и всъщност лицата, упражняващи свободни професии имат право, също като фирмите, да издадат касов бон без да вземат личните данни на клиентите?
#18 | 08.01.2020, 20:27
Публикации: 7800 / 1183
Много ми е странно, че се опитвате да правите изводи и заключения без да сте зе запознали подробно със съответните закони. Тълкуват нещата едностранно и извадено от контекста.
Нямам повече какво да кажа по темата.
Хубава вечер!
#19 | 09.01.2020, 09:38
Публикации: 3605 / 520
Лавина от въпроси, обърках се.
Само за последното изречение - "...да издадат касов бон без да вземат личните данни на клиентите" - не ми се е случвало да ми издадат касов бон и да ми искат лични данни. То няма и къде да ги пишат де.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група