Калкулатор: Майчинство

28.12.2021, 13:15 14803 19

28.12.2021, 13:15
Публикации: 551 / 225
Администратор на сайта
Тема за Калкулатор: Майчинство
http://www.kik-info.com/calculators/maichinstvo.php

Калкулаторът има за цел да изчисли прогнозните размери на паричните обезщетения от ДОО по месеци, както и прогнозни периоди за болнични и отпуски при бременност, раждане и отглеждане на дете.

Важно: Моля, преди да публикувате въпрос, внимателно да прочетeте и изпълните указанията по-долу. Моля, имайте предвид, че това е тема само за въпроси свързани с майчинството, а всички други, които са извън темата, ще бъдат изтривани.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

I. Ако през даден месец сте била в болничен, то в колона "Болнични" запишете:

1. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за временна неработоспособност поради общо заболяване, то във Вид изберете "ОЗ - общо заболяване"
или
2. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за бременност и раждане, то във Вид изберете "БР - бременност и раждане"
или
3. Дохода, от който е определено обезщетението и във Вид изберете "ББ - база болничен". Ако имате свой ПИК, от сайта на НОИ в Справка за социално осигуряване - актуално състояние, можете да видите своя доход, от който е определено обезщетението (информация от НОИ за получаване на ПИК тук).

4. Ако през целия месец сте била в болнични, в колоната "Осигурителен доход спрямо заплата", напишете 0, когато калкулаторът ви даде съобщение, че това поле е задължително. Пояснение: това е осигурителният доход спрямо заплатата, която сума само за целите на калкулатора в този случай ще е 0. След натискане на бутона "Изчисли" калкулаторът сам ще преизчисли осигурителния доход спрямо болничния, който сте посочила в другата колона.

II. Ако през даден месец сте била:
1. не осигурена за общо заболяване и майчинство (например безработна)
2. студентка
3. в неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж
4. в отпуск за отглеждане на малко дете или
5. осигурена по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна

то в колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата" запишете минимална работна заплата (МРЗ) за страната за съответния месец. Вижте таблица с МРЗ тук.

6. Ако само за част от дните през даден месец сте били в хипотеза на някои от изброените по-горе случаи, то към сумите от двете колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата", трябва да добавите среднодневната минимална работна заплата за всеки работен ден от дните, в които не сте била осигурена. Например: През 3 работни дни от даден месец, Вие не сте била осигурена. Следователно в калкулатора към сумите в колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата" трябва да добавите сума, която се изчислява по следния начин = (МРЗ/21)*3.

III. Кога имате право на тези обезщетения?

Имате право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, ако са изпълнени за Вас следните три условия:
1. ако сте осигурено лице за общо заболяване и майчинство
2. ако имате 12 месеца осигурителен стаж, като осигурена за този риск
3. ако към датата на раждането на детето сте осигурена по трудово правоотношение с работодател.Старата тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=528.1420
#1 | 29.12.2021, 14:50
Публикации: 2 / 1
Здравейте, майчинството за втората година остава ли 650 лв?  В калкулатора се връща на 380 лв. от януари 2022.
#2 | 29.12.2021, 14:53
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Здравейте,

Има предложение паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст за 2022 г. да остане 650 лв., колкото е от 1 октомври 2021 г. или да е размер на МРЗ.

Това обаче трябва да залегне в Бюджет 2022, който все още не е гласуван в Народното събрание. Когато това се случи, ще актуализираме сумата и в калкулатора.
#3 | 12.07.2022, 23:02
Публикации: 29 / 0
Здравейте,
При връщане майката на работа,  преди детето да е навършило 2 години /детето е прието в ясла/
Работодателят уведомява ли НОИ и с кое Приложение?
Благодаря,
#4 | 14.08.2022, 11:23
Публикации: 2 / 0
Здравейте, искам да попитам на база кое се изчислява обещетението за майчинство, понеже по фиш съм с ОЗ:800 лв и Добавка базова заплата:875лв и База ЗО облагаем доход: 1675лв
#5 | 14.08.2022, 12:42
Публикации: 9463 / 1601
Здравейте, искам да попитам на база кое се изчислява обещетението за майчинство, понеже по фиш съм с ОЗ:800 лв и Добавка базова заплата:875лв и База ЗО облагаем доход: 1675лв
осигурителния доход - доходът, от който са изчислени осигуровките за ДОО /в т.ч. за ОЗМ/.
И това средно от последните 24 месеца преди началото на месеца, през който започва 45-дневния болничен
#6 | 14.08.2022, 14:15
Публикации: 2 / 0
Значи от цялата сума 1675  :hmmm: просто е странно защото ОЗ е 800
quote author=ХХХХХ link=topic=29660.msg178049#msg178049 date=1660470164]
осигурителния доход - доходът, от който са изчислени осигуровките за ДОО /в т.ч. за ОЗМ/.
И това средно от последните 24 месеца преди началото на месеца, през който започва 45-дневния болничен
[/quote]                     
#7 | 15.08.2022, 09:57
Публикации: 2116 / 147
Значи от цялата сума 1675  :hmmm: просто е странно защото ОЗ е 800
quote author=ХХХХХ link=topic=29660.msg178049#msg178049 date=1660470164]
осигурителния доход - доходът, от който са изчислени осигуровките за ДОО /в т.ч. за ОЗМ/.
И това средно от последните 24 месеца преди началото на месеца, през който започва 45-дневния болничен
                     
ЗО нямат нищо общо с обезщетението, което ще получава майката и са на 710 при пълен месец
#8 | 15.08.2022, 09:58
Публикации: 2116 / 147
Здравейте, искам да попитам на база кое се изчислява обещетението за майчинство, понеже по фиш съм с ОЗ:800 лв и Добавка базова заплата:875лв и База ЗО облагаем доход: 1675лв

Ако осигурителният доход е бил 1675 през цялото време, това ще е базата.
#9 | 15.08.2022, 09:59
Публикации: 2116 / 147
Здравейте,
При връщане майката на работа,  преди детето да е навършило 2 години /детето е прието в ясла/
Работодателят уведомява ли НОИ и с кое Приложение?
Благодаря,

Заявление за прекратяване отпуск, заповед от работодател, приложение 10 второ римско - промяна на обстоятелствата.
Майката има право на 50%- чл.54 от КСО
#10 | 12.06.2023, 13:16
Публикации: 2 / 0
Здравейте, да попитам за бременна майка с дата на термина 25.07.2023 г., но децата се раждат преждевременно на дата 04.05.2023 г., калкулаторът за майчинство вярно ли пресмята първи ден в болничен? Доста рано родени от датата на термина.
#11 | 12.06.2023, 13:21
Публикации: 6699 / 670
Нямам идея защо Ви е калкулатор в случая. Ще издадат болничен за раждане от 04.05.2023 год. за 42 календарни дни и разликата до 135 ще бъдат в един болничен от личния лекар на децата.
#12 | 12.06.2023, 15:32
Публикации: 2116 / 147
Нямам идея защо Ви е калкулатор в случая. Ще издадат болничен за раждане от 04.05.2023 год. за 42 календарни дни и разликата до 135 ще бъдат в един болничен от личния лекар на децата.

Точно така.
Трябва им калкулатор, защото не са отваряли НМЕ.
#13 | 28.09.2023, 11:08
Публикации: 3 / 0
Здравейте,
Прави ми впечатление, че максималният осигурителн доход се попълва автоматично на 3400лв, а преди април 2022 не би ли следвало да е 3000лв? Променям го ръчно, но не виждам разлика в калкулацията. Трябва ли да има промяна в крайната среднодневна ставка при различен максимален осигурителен доход?
Благодаря
#14 | 28.09.2023, 15:06
Публикации: 2116 / 147
Здравейте,
Прави ми впечатление, че максималният осигурителн доход се попълва автоматично на 3400лв, а преди април 2022 не би ли следвало да е 3000лв? Променям го ръчно, но не виждам разлика в калкулацията. Трябва ли да има промяна в крайната среднодневна ставка при различен максимален осигурителен доход?
Благодаря

Април 2022 е 3400. От 01 до 03 е 3000
#15 | 28.09.2023, 15:36
Публикации: 3 / 0
Април 2022 е 3400. От 01 до 03 е 3000

Да, променям го на 3000лв преди април 2022, но няма разлика в изчисленията, тоест дори да е 3400 за всички 24 месеца преди септ 2023 или 3000лв преди април 2022, сумата на ден е еднаква, което не би следвало да е така, нали?
#16 | 28.09.2023, 15:54
Публикации: 371 / 44
Да, променям го на 3000лв преди април 2022, но няма разлика в изчисленията, тоест дори да е 3400 за всички 24 месеца преди септ 2023 или 3000лв преди април 2022, сумата на ден е еднаква, което не би следвало да е така, нали?
Максималния осигурителен доход ограничава конкретния осигурителен доход на лицето.
При вас осигурителния доход на лицето по-голям ли е от 3000лв?
#17 | 28.09.2023, 16:03
Публикации: 3 / 0
Максималния осигурителен доход ограничава конкретния осигурителен доход на лицето.
При вас осигурителния доход на лицето по-голям ли е от 3000лв?

Да, по-голям е, и излиза разлика с това, което от НОИ изчисляват и искам да проверя как да го сметна правилно.
#18 | 29.09.2023, 09:48
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Здравейте, благодаря на всички за включванията.

Намерихме проблемът и го отстранихме. След последната актуализация калкулаторът не отчиташе стария осигурителен доход за старите периоди. Сега вече го отчита.
#19 | 19.05.2024, 13:32
Публикации: 2 / 0
Здравейте! Ще бъда безкрайно благодарна и силно се надявам, че някой ще може да отговори на запитването ми, защото така и не получих абсолютно конкретен отговор от консултации с двама счетоводители и един адвокат.
Ситуацията ми е следната: от няколко години имам ЕООД, в което се самоосигурявам като собственик и управител на минималния осигурителен доход. Поради желанието ми да забременея, поне от 3 години се осигурявам и за този риск. От 3 месеца ме назначиха и на трудов договор. Въпреки трудовия договор, аз продължавам да си се самоосигурявам в ЕООД-то. Въпреки тези 3 месеца обаче с повишен осигурителен доход, ако се калкулира среднодневното обезщетение за майчинство на база на последните 24 месеца, то пак излиза със стойността на минималната работна заплата от 933лв. на месец.
Края на идващата седмица ще излизам в болничен преди раждане. Въпросът ми е: ако си пусна болничните и в институцията където съм на трудов договор и в моето ЕООД, т.е. следвам описаното в чл. 31 ал. 4 от НПОПДОО и чл. 8 ал. 1 от НМЕ за излизане в майчинство в условие на две правоотношения/основания, то това обезщетение от 933лв. ще се калкулира ли два пъти за двете основания и ще се изплаща ли двойно, или ще се раздели по някакъв начин между двете основания?
Задавам този въпрос, защото ако не се калкулира и изплаща двойно, за мен ще е по-добре ако си спра самоосигуряването, за да не се налага да продължавам да си плащам здравни осигуровки и като самоосигуряващо се лице от полагаемите ми се 933лв. на месец, при положение, че здравни ще ми бъдат изплащани от институцията, в която съм по трудов договор.
Благодаря предварително на всички, които ми отговорят.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група