2023: Данъци, осигуровки, МОД, ТЗПБ, МРЗ, обезщетения (обновена)

03.01.2023, 14:38 194156 20

03.01.2023, 14:38
Публикации: 551 / 225
Администратор на сайта
Обнародвани са: Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., ЗИД на ЗДДС, ЗИД на ЗДДФЛ и ЗИД на ЗКПО. В тази връзка сме актуализирали:
•  Раздел ТРЗ
•  Раздел Данъчни
•  Раздел Счетоводни
•  Раздел Справочник
•  Раздел Нормативна база, където абонираните потребители могат да сравняват новата със старата версия на законите.

По-долу обобщаваме основните ТРЗ показатели към 01.01.2023 г.

Увеличава се месечният размер на минималната заплата за страната (МРЗ) в размер на 780 лв.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска. Виж Осигуровки и данъци 2023 (таблица).

Запазва се минималният осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в размер 710 лв.

Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители в размер на 710 лв.

Запазва се максималният месечен размер на осигурителния доход в размер 3400 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица тоест върху 355 лв. (без промяна). 

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 710 лв. (без промяна)

Без промени във вноските за фонд ТЗПБ по групи основни икономически дейности при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто).

Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС).

Запазен е необлагаем размер на ваучерите за храна от 200 лв. месечно за наето лице.
 
Запазена е възможността за авансово ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и деца с увреждане по чл. 22г при действащите увеличени размери на облекченията. При доходите от трудово правоотношение авансовото ползване е месечно и е ограничено до размера на месечната данъчна основа. Запазва се и възможността за авансово ползване на данъчните облекчения и за лица с доходи от стопанска дейност, наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

Промяна: От 1 януари 2023 г. времето в неплатенен отпуск, което се зачита за осигурителен стаж, е до 30 работни дни за календарната година, тъй като от 01.01.2023 г. не е налице нормативно основание за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО да се зачита времето на неплатения отпуск повече от 30 работни дни за календарната година.

Обезщетения от 01.01.2023 г.

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (без промяна), максимален размер – 85.71 лв. (без промяна)

Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 710 лв. (без промяна)

Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв. (без промяна)

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
• временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
• безработица – 24 календарни месеца;
• бременност и раждане – 24 календарни месеца;
• трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане в размер на 410 дни.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно*
Абонамент за пълен достъп от тук.
#1 | 08.01.2023, 09:00
Публикации: 109 / 6
Здравейте, ЧЕСТИТА НОВАТА 2023! Благодаря за навременната информация, но при запазване на МОД, следва ли да се променят заплатите където са на МРЗ - 710,00 лева. Необходимо ли е да се променят на 780,00 лева?
#2 | 08.01.2023, 10:02
Публикации: 12086 / 2220
#3 | 29.01.2023, 12:33
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Здравейте, ЧЕСТИТА НОВАТА 2023! Благодаря за навременната информация, но при запазване на МОД, следва ли да се променят заплатите където са на МРЗ - 710,00 лева. Необходимо ли е да се променят на 780,00 лева?

Тоест питате ни дали да оставите от 1 януари тези работници с работна заплата под минималната ли?
#4 | 30.01.2023, 11:50
Публикации: 108 / 24
Тоест питате ни дали да оставите от 1 януари тези работници с работна заплата под минималната ли?
Да, за съжаление точно това пита.
Тези хора и пари взимат за "работата си" ...  :hmmm:
#5 | 31.01.2023, 13:34
Публикации: 209 / 1
Ами питат защото няма логика да се осигуряваш на 780,00лв а болнимните и други да се смятат на 710,00лв
#6 | 31.01.2023, 13:45
Публикации: 108 / 24
Ами питат защото няма логика да се осигуряваш на 780,00лв а болнимните и други да се смятат на 710,00лв
Прочетете внимателно какво пита.
#7 | 31.01.2023, 13:47
Публикации: 209 / 1
 До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2023 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителната мярка по чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво съгласно НКПД 2011 г. е определено като завършена степен на висше образование по Национална програма „Помощ за пенсиониране“, Национална програма „Мелпомена“ и Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, се определя от 1 януари 2023 г. в размер 780 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 4,72 лв. часова работна заплата.
#8 | 31.01.2023, 14:10
Публикации: 738 / 100
Ами питат защото няма логика да се осигуряваш на 780,00лв а болнимните и други да се смятат на 710,00лв

И от къде правите този извод ? Какво общо има МОД  с болничните ?
#9 | 31.01.2023, 14:17
Публикации: 209 / 1
За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица тоест върху 355 лв. (без промяна).
За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 710 лв. (без промяна)
Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 710 лв. (без промяна)
#10 | 31.01.2023, 14:24
Публикации: 738 / 100
За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица тоест върху 355 лв. (без промяна).
За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 710 лв. (без промяна)
Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 710 лв. (без промяна)

Всичко това няма никакво отношение с МРЗ и МОД - каквото е прието и както е прието така се плаща. Питането Ви е за това дали може да оставите наетите лица на 710. Не, не можете . И тука не търсим никаква логика, а просто следваме законосъобразни принципи.
#11 | 31.01.2023, 14:40
Публикации: 108 / 24
Освен това основното питане е на мима 56, която така и не се вясна повече ... А ние си губим времето да се обясняваме кой - крив, кой-прав ... по нещата от живота.
#12 | 31.01.2023, 14:43
Публикации: 738 / 100
Освен това основното питане е на мима 56, която така и не се вясна повече ... А ние си губим времето да се обясняваме кой - крив, кой-прав ... по нещата от живота.

А, не - този въпрос си задават повече хора. И тука в отговор 5 е същото.
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=31489.msg181886;topicseen#new
#13 | 31.01.2023, 14:47
Публикации: 209 / 1
Според мен задължетелен е МОД който е приет със закон. МРЗ с решение на парламента и не е
обвързан законово
#14 | 31.01.2023, 15:15
Публикации: 9515 / 1613
Според мен задължетелен е МОД който е приет със закон. МРЗ с решение на парламента и не е
обвързан законово
Искате да кажете, че МРЗ 780 лв, приета с ПМС е незаконна????
#15 | 31.01.2023, 15:32
Публикации: 12086 / 2220
Според мен задължетелен е МОД

МОД означава "минимален осигурителен доход" - това е цифрата, под която осигурителният доход не трябва да пада. Какво значи според Вас , че МОД е задължителен ? Та той не е една фиксирана цифра , а минимална /базова/ стойност. А по отношение на това, че МОД е приет със закон, а МРЗ от Парламента да Ви попитам кой приема законите ?
#16 | 31.01.2023, 15:51
Публикации: 108 / 24
Колеги, аз съм пас. Успех ;-)
#17 | 01.02.2023, 19:05
Публикации: 3039 / 402
Не може да имаш основно трудово възнаграждение под МРЗ.
Не можеш да осигуряваш под МОД.
Осигуряваш на по-високото.
Не е висша математика.
#18 | 31.03.2023, 12:24
Публикации: 28 / 0
Здравейте.Въпросът е относно обезщетение за безработица на лице, което ще напуска по взаимно съгласие.Има 1 година и 2 месеца трудов стаж,осигурявано е на 4 часа/от 10,05,2021 до 13,04,2023/ Има ли право на това обезщетение, за четири месеца, мин.18 лв. на ден?Лицето е майка с дете на 7 години, което отглежда сама.
Благодаря предварително!
#19 | 31.03.2023, 18:10
Публикации: 9515 / 1613
По тези данни - да,ще има право.

ПП От 10,05,2021 до 13,04,2023 са 1 година и 11 месеца.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група