Обезщетение за неизползван отпуск

27.03.2014, 09:27 166024 201
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#140 | 27.03.2014, 09:27
Публикации: 1252 / 119
Това, което важи при отлагане на ползването на ПГО от една година в друга не важи за обезщетенията за неползван ПГО. Изплаща се върху целият полагащ се, но не използван отпуск. Частта от текста указващ обратното е признат за противоконституционен!

Скрит текст :
#141 | 27.03.2014, 10:03
Публикации: 2 / 0
Благодаря!
#142 | 29.03.2014, 06:26
Публикации: 4 / 0
Здравейте. Прегледах цялата тема, но все още имам въпрос.

Напускам работа в която имам 5г трудов стаж. Отпуската ми за 2013г. е използвана, а остатъка изплатен още м12.2013. т.е. не прехвърлям нищо в 2014.

Почвам при нов работодател веднага след напускането ми на сегашния. За срока от 01.01.2014 до 28.04.2014г. каква отпуска ми се полага която да ми бъде платена при напускането? Разбрах, че не са 20дни, ами нещо от рода на 7,8?...

Освен това, като почна при новия работодател на 01.05.2014 кога и колко отпуска ще мога да ползвам? Да речем след 15ти Август за море?

Благодаря и поздрави на всички!
#143 | 29.03.2014, 06:55
Публикации: 6328 / 1033
Ще Ви се изплати отпуск при напускането за 20:12*4=7 дни
В новата фирма ще имате право на 20:12*8=13 дни
#144 | 29.03.2014, 09:01
Публикации: 4 / 0
Ще Ви се изплати отпуск при напускането за 20:12*4=7 дни
В новата фирма ще имате право на 20:12*8=13 дни

Благодаря за бързият отговор! Тези 13 дни при новият работодател кога ми се полагат, примерно веднага още след месец или те се натрупват до 12.2014 месец по месец и да речем от 01.05 до 31.08 пак ще имам 7 дни?
#145 | 29.03.2014, 14:17
Публикации: 6328 / 1033
Отпуска се полага за времето да края на годината и се ползва по график.
#146 | 29.03.2014, 18:43
Публикации: 4 / 0
Може би аз се изразявам неправилно...

Като почна новата си работа веднага ли са ми на разположение тези 13 дни /примерно Август/ или трябва да изчакам да се натрупват отново месец за месец?
#147 | 29.03.2014, 18:52
Публикации: 7243 / 1082
Понеже не ми се търси точният Ви въпрос, ще обясня принципа с пример:
Постъпвате на работа на 01.03.. със срочен ТД за 9 месеца до 31.12.... Същото е и при безсрочен ТД. За периода на договора или времето до края на годината ви се полагат (20:12)*9=15 дни отпуск. Този отпуск можете да ползвате още от 02.03., стига работодателят да разреши

ПП Абстрахираме се от факта, че 01.03 и 02.03 през 2014 г са почивни дни. Приемаме, че имате поне 8 месеца стаж преди това и че при предходния работодател не сте ползвали повече отпуск от полагащия се.
#148 | 29.03.2014, 18:55
Публикации: 6328 / 1033
Ползуване на платения годишен отпуск
Начин на ползване

     чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага.

Ред за ползване
     чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Данните, които се съдържат в графика, и редът за неговото изменение се уреждат с наредба на Министерския съвет.
          (2) Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната го-дина, за която се полага.
          (3) В случай че в периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година.
          (4) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.
          (5) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.
          (6) Платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя.
          (7) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:
               1. по време на престой повече от 5 работни дни;
               2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;
               3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му.
          (8) Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е по-искан за периода, посочен в графика по ал. 1, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176.
          (9) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

#149 | 29.03.2014, 19:02
Публикации: 4 / 0

Разбрахме се, благодаря!  :good:
#150 | 03.05.2014, 14:06
Публикации: 1 / 0
Има един въпрос. Имам 5 месеца стаж в последната фирма която работих напуснах по взаимно съгласие .Трябва ли работодателя да ми изплати обещетение за натрупания отпуск за тези 5 месеца
#151 | 03.05.2014, 14:32
niniv
Да,трябва освен ако не сте си използвали полагаемия отпуск за годината.
#152 | 11.08.2014, 14:38
Публикации: 5 / 0
Здравейте! Да попитам. Водя се на работа от 02.2010. Не съм взимал отпуска за 2012,2013 и 2014. мога ли и колко имам право да ползвам или като пари как може и какво ще ме посъветвате да направя? Благодаря!
#153 | 12.08.2014, 09:31
Публикации: 1181 / 85
Здравейте!
Лице, с първи работен ден 07.04.14, ползвало 30 дни НО със стаж и 10 дни НО без стаж, освободено, считано от 11.08.14, колко дни отпуск като обезщетение да му начисля /полагат му се 20 дни годишно/ - 6 или 7?
#154 | 12.08.2014, 09:51
Публикации: 1297 / 175
...има четири месеца без малко, за четири пълни месеца му се полагат 6.67, дай му шест...
#155 | 12.08.2014, 10:00
Публикации: 1181 / 85
Да, толкова излиза. По принцип се закръгля в полза на работника, но на фона на тези неплатени си мисля да му начисля обезщетение за 6 дни. Благодаря!
#156 | 12.08.2014, 10:20
Публикации: 1297 / 175
 Ignat_inat,
защо не сте си ползвали отпуските през 2012 и 2013-та? Според КТ би трябвало във фирмата да има график за отпуските и да си ги ползвате съобразно него.
Разкажете малко по-подробно какъв точно ви е случаят.
Имате право на цялата си отпуска за всяка една от годините и за 2014-та за времето, докато сте служител във фирмата.
Ако напускате трябва да ви ги изплатят като обезщетения по чл. 224 от КТ.
#157 | 12.08.2014, 12:01
Публикации: 2041 / 250
 Ignat_inat,
защо не сте си ползвали отпуските през 2012 и 2013-та? Според КТ би трябвало във фирмата да има график за отпуските и да си ги ползвате съобразно него.
Разкажете малко по-подробно какъв точно ви е случаят.
Имате право на цялата си отпуска за всяка една от годините и за 2014-та за времето, докато сте служител във фирмата.
Ако напускате трябва да ви ги изплатят като обезщетения по чл. 224 от КТ.

За позлване на платен отпуск може да се прехвърли само 10 дни от миналите години /2012 и 2013/ , тъй че няма как сега да позлва по 20 дни за 2012 и 20 дни за 2013г. За 2014г. може да ползва пропорционално на отработеното време към момента.

Вече ако реши да напуска се обезщетява цялата неизползвана отпуска , за която давността не е минала , а тя е две години. Така , че ще му изплатят като обезщетение отпуска за 2012 и 2013г., и за 2014г. /до момента на напускане/
#158 | 12.08.2014, 12:05
Публикации: 5550 / 369
За позлване на платен отпуск може да се прехвърли само 10 дни от миналите години /2012 и 2013/ , тъй че няма как сега да позлва по 20 дни за 2012 и 20 дни за 2013г. За 2014г. може да ползва пропорционално на отработеното време към момента.

Вече ако реши да напуска се обезщетява цялата неизползвана отпуска , за която давността не е минала , а тя е две години. Така , че ще му изплатят като обезщетение отпуска за 2012 и 2013г., и за 2014г. /до момента на напускане/

Чл. 176а.(2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.


А може тук да попада
#159 | 12.08.2014, 12:07
Публикации: 2041 / 250
Може да , ако е била да речем майчинство . Аз отговорих за общия случай , тъй като във въпроса няма пояснение за какво точно иде реч :)
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове