Единна сметка на НАП от 01.01.2013

06.12.2012, 13:19 197633 209
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

06.12.2012, 13:19
Публикации: 2041 / 250
Промяната задава и въпроси, на които отговаряме в следващите редове след консултация с НАП.

За физически лица

Ако имам неплатени пет здравни вноски заради продължителна загуба на работа, но имам и други публични задължения, които са по-стари, мога ли да платя първо здравните вноски, за да си възстановя правата, след въвеждането на единно платежно нареждане?

Ако сте самоосигуряващо се лице, можете да платите първо здравноосигурителните си вноски. Трябва да подадете специална декларация в НАП заедно със заявление, които са налични в данъчните офиси.
 
Ако имам неизплатени задължения отпреди над пет години, за какво ще се насочат средствата, които днес моят работодател удържа и превежда в НАП?

Давността за данъчни и осигурителни задължения е пет години. Ако вие не сте ги платили пет години след последното напомняне или обезпечителна мярка, можете да подадете възражение в офисите на НАП с искане задължението ви да се погаси по давност. Датата 31 декември 2012 е гранична. Ако срокът за плащане на вашия данък или осигурителна вноска е изтекъл пет години преди тази дата, удръжките от заплатата ви и вноските няма да се използват за погасяване на старото задължение. Но има едно условие - ще трябва да поискате от НАП да го погаси в срок до 31 декември 2013 година.

Ако не поискате погасяването му по давност, през 2014 г. вашите вноски ще се насочват за погасяване на най-старото ви възникнало задължение. Важно е да знаете, че давността започва да тече от първи януари на годината, която следва изтичането на срока за плащане на задължението ви. Това означава че на първи януари 2013 година стават пет години от 2008 година и така по давност отпадат задължения, които е трябвало да се платят през 2007 година.

При тогавашния режим обаче имаше редица доходи, за които дължимият данък не се удържаше при източника и на практика през 2007 година са плащани задължения от 2006 г. Дължими през 2007 година са били осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица и ако такива са останали неплатени досега, след първи януари ще може да се иска погасяването им по давност.

Как се отписват стари неплатени публични задължения, за които давността е изтекла?

Трябва да подадете възражение (текст в свободен стил, а не някакъв готов формуляр) в данъчния офис по местоживеене, в което да посочите, че давността за дълга ви е настъпила, и да поискате погасяването му. Логично е първо да си направите справка в НАП какво дължите, за кой период и колко са натрупаните лихви.

Какъв е срокът, в който трябва да поискам отписване на старите си неплатени публични задължения, за които е настъпила давност, така че текущите ми удръжки за данъци и осигуровки да не се насочват за тяхното изплащане?

До 31 декември 2013 година.

Кога има риск текущите ми данъчни и осигурителни плащания да започнат да се насочват за покриване на стари задължения, за които е настъпила давност?

Само ако не сте поискали изрично погасяването им по давност от НАП, от 2014 година плащанията ви ще се насочват за погасяване на стари дългове.

За фирми

Ако съм собственик или управител на фирма, която има неплатени осигурителни или данъчни задължения от началото на годината, а искам да си възстановя данъчен кредит за сделки от последните три месеца, какво мога да очаквам след въвеждането на единното платежно нареждане?

Режимът остава непроменен спрямо сегашния – данък се възстановява едва след като се установи, че нямаш други задължения, за които е настъпило време да се плащат. В този случай от сумата за възстановяване ще се прихванат другите ви задължения.

Има ли риск средства, които внеса с подаването на ДДС декларация, да се насочат към плащането на по-стари публични задължения, които са осигурителни или корпоративни данъци?

Да. Точно това е механизмът на единното платежно нареждане – всяка сума, която внесете, ще се насочва за плащане на най-старото ви задължение, по което е настъпил падеж.

Ако фирмата ми има стари публични задължения, може ли преведените осигуровки за мои служители да се насочат за покриването на старите задължения?

Да. Имайте предвид, че наказателната лихва за просрочени социалноосигурителни плащания от началото на 2012 г. пада наполовина и ще е ОЛП плюс десет процентни пункта.

Какво ще произлезе от това за моите служители?
Веднъж декларирали направените удръжки от възнагражденията на вашите служители, те получават осигурителни права и това няма връзка с вноските, които вие не сте направили или НАП пренасочва към ваши по-стари публични задължения.

Какво ще произлезе от това за фирмата ми?

Ще останете длъжник за невнесените осигурителни вноски.

Ако НАП начисли задължения на фирмата ми на основата на ревизионен акт и аз го обжалвам в съда, новите ми плащания ще се насочват ли за погасяване на спорното задължение?

Не, докато обжалването не приключи, новите плащания няма да погасяват задълженията по акта.

Ако имам стари задължения, срокът за чието плащане е изтекъл през 2007 година, мога ли да поискам погасяването им по давност?


Да, в срок до 31 декември 2013 година можете да поискате тяхното погасяване с възражение пред НАП. Междувременно новите ви плащания няма да се насочват за погасяване на стари дългове, за които е настъпила давност. Ако до 2014 година не сте поискали погасяване на старите дългове поради давност, при следващите ви плащания средствата ще се насочат за погасяване първо на старите дългове.

Ако осъществявам внос от трети страни и платя ДДС за него, но имам по-стари публични задължения, плащането накъде ще се насочи?

ДДС за внос от трети страни се плаща в Агенция "Митници" и поради това не попада в плащанията, които ще могат да се осъществяват с единното платежно нареждане.

Ще начисляват ли от НАП лихва за новите задължения, които остават неплатени, след като преводът ми към данъчните се разпредели за покриването на по-стари задължения?

Лихвата започва да тече след изтичане на срока за плащане на публичното задължение. Ако вие сте направили плащане, което е насочено за друго по-старо, то по новото ще се начислява наказателна лихва.

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/12/02/1959984_edno_platejno_mnogo_vuprosi/
#1 | 06.12.2012, 13:37
Публикации: 9523 / 1619
Това е едно добро начало с отговори на новите въпроси.......Благодаря , алфа ! С една дума след 01.01.2013 г. е добре да видим задълженията за стари периоди по фирмите и да подадем документ за погасяването им по давност до 31.12.2013 г..
#2 | 06.12.2012, 14:33
МамаБожка
от НАП се очаква тези дни електронна услуга, която ще позволява на всеки гражданин или фирма да провери задълженията си към данъчните. Това ще може да става или с персонален код, който се  получава от офисите на агенцията, или с електронен подпис......обаче това с единното платежно никак не ме радва...
#3 | 06.12.2012, 16:35
Публикации: 1948 / 1538
Администратор на сайта
Промяната с единната сметка е супер. Улеснява коректните фирми и данъкоплатци.

Попадна ми НАП-ската презентация  “Единна сметка на НАП”. Прикачам я по-долу във файла.

 :wink1:
#4 | 06.12.2012, 17:01
Публикации: 3354 / 252
Да и аз мисля, че улеснява, но само редовните платци. Те затова промениха и болничните да не са обвързани с изплащането на заплатите. Общо взето сега не може да изтече давностния срок на задълженията, защото винаги ще се покриват миналите периоди.

Катя, благодаря за информацията :)
#5 | 06.12.2012, 17:20
Публикации: 1948 / 1538
Администратор на сайта
Досега всички се оплакваха, че коректните са ощетени за сметка на некоректните, което всъщност е вярно.

Ето мярка, която ще засегне само некоректните и ще улесни коректните, които си плащат задълженията и са изрядни данъкоплатци. И пак има недоволни. Тоест ясно си проличава къде е истинският проблем - че става все по-трудно да укриваш данъци и осигуровки и да бъдеш некоректен. Затова аз съм много доволна от новото положение.
#6 | 06.12.2012, 17:30
Публикации: 3354 / 252
 :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Напълно съм съгласна, това с кафе машините отдавна трябваше да го направят. Там се укриваха доста пари.
#7 | 06.12.2012, 21:57
МамаБожка
Да де,ама с тази единна банкова сметка парите постъпи по сметката на НАП автоматично ще се разпределят, като първо ще се погасят най-старите задължения…..това означава, че живите сегашни пари за осигуровки на работниците,ще отиват за погасяване на евентуални стари задължения....
#8 | 06.12.2012, 22:34
Публикации: 1948 / 1538
Администратор на сайта
Не, няма да съществува проблем от това. Прочети статията - обяснено е чрез въпроси и отговори защо.

Служителите няма да губят своите здравноосигурителни права. А некоректните платци, ще са принудени да си платят задълженията, както е редно все пак.
#9 | 07.12.2012, 08:15
Публикации: 9523 / 1619
" Какъв е срокът, в който трябва да поискам отписване на старите си неплатени публични задължения, за които е настъпила давност, така че текущите ми удръжки за данъци и осигуровки да не се насочват за тяхното изплащане?

До 31 декември 2013 година.

Дали този принцип ще се запази за всяка година, за която настъпва давност по отношение на дължими наши задължения? В смисъл примерно дали през 2014 ще продължи технологията - погасяване по давност на задължения от 2008 и едва тогава удържане на тези задължения в случай, че не са погасени от текущи вноски по единната сметка..........
#10 | 07.12.2012, 08:15
Публикации: 2497 / 282
Не сте съвсем прави. Това е чудесно за платците, които според системата на НАП са коректни. Т.е. в най-бърз срок трябва да се подадат всички необходими корекции по Д6, ако има такива, да се направя обвързвания с плащания и задължения, които не са обвързани или не са обвързани правилно и пр. приятни екстри. При мен и още едно лице (и въобще нямам съмнение при още колко) се оказва, че вноските за ДЗПО не се обвързали автоматично с ЕГНто ми. Ако аз не съм си проверила задълженията  - а и защо ми е да го правя, когато чинно си внасям осигуровките всеки месец, ще се получи неприятна изненада, свързана с поредната бумащина и разправии. Та така... като за Коледа :)
#11 | 07.12.2012, 09:24
Публикации: 6314 / 1026
" Какъв е срокът, в който трябва да поискам отписване на старите си неплатени публични задължения, за които е настъпила давност, така че текущите ми удръжки за данъци и осигуровки да не се насочват за тяхното изплащане?

До 31 декември 2013 година.

Дали този принцип ще се запази за всяка година, за която настъпва давност по отношение на дължими наши задължения? В смисъл примерно дали през 2014 ще продължи технологията - погасяване по давност на задължения от 2008 и едва тогава удържане на тези задължения в случай, че не са погасени от текущи вноски по единната сметка..........

Явно ще може да се ползва този принцип, но то тези, които изобщо нищо не внасят. Иначе като внасяш и се погасява най-старото може да нямаш неразплатени, които да ги хване давността.
#12 | 07.12.2012, 09:30
Публикации: 9523 / 1619
Явно и това е идеята - да си оправи всяка фирма в рамките на тази година задълженията и да се работи ритмично - най-вече имам пред вид коректните данъкоплатци.
#13 | 07.12.2012, 09:59
Публикации: 3354 / 252
Всичко е направено с цел улеснение на коректните, което е супер. И с цел да не може да изтича давностен срок за минали периоди за нередовните. :)
Малко не по темата, но сега дадоха срок за плащане на осигуровките до 25-то число, но в случая, че не се платят кога трябва да се начислят на 25-ти ли?
#14 | 07.12.2012, 10:36
Публикации: 2497 / 282
Оставам с впечатлението, че вече няма платени, неплатени, начислени, неначислени. Всичко е в кюпа до 25ти :)

А колкото до това да се изчистят фирмите до края на годината - точно в декември, с 18 р.д., повече хора са си обединили празниците, просто не виждам как ще стане :)
#15 | 07.12.2012, 11:43
Публикации: 3354 / 252
А, мисля, че трябва да има начислени. Как иначе ще разберат за задълженията, които ще се трупат. :)
#16 | 07.12.2012, 11:50
Публикации: 2497 / 282
Ами в КСО пише вече, че се внасят осигуровките до 25то число. Отпаднала е алинеята за глоба при изплащане на заплати и невнесени осигуровки... знам ли :)
#17 | 07.12.2012, 12:04
Публикации: 3354 / 252
Няма логика да не се начисляват, щом ще прихващат задълженията за минали периоди. Ако не ги декларираме като начислени няма да излязат и при тях като задължения.. :)
Ще видим догодина, ще бъде една малка лудница след празниците :)
#18 | 07.12.2012, 12:07
Публикации: 2497 / 282
Не, ще се декларират разбира се, просто не мисля че ще има значение какво са заплатите - начислени, платени и пр. Според мен ще има някакъв код Дължими и с това въпроса ще се приключва...
След празниците ще е голям фурор. Хубавото е, че не касае декември все пак, ще имаме 1 месец да влезем в час  :laugh:
#19 | 07.12.2012, 13:43
Публикации: 1017 / 55
Имам фирма,която имаше големи затруднения и доста месеци не си плащаше ДДС-то.Все пак взе кредит и плати доста от вноските-т.е няма дължими главници,но има лихви,които още не са платени и не нарастват.Но от 01.01.2013г. плащайки осигуровките и новото ДДС,предполагам,че от НАП ще погасят тези стари лихви и осигуровките и ДДС-то ще останат неплатени и ще се начисляват нови лихви.Така ли ще бъде?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове