ЗОВ на пенсионер, работещ по граждански договор

03.02.2013, 14:16 69686 61
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

03.02.2013, 14:16
Публикации: 2 / 0
В какъв размер и на каква база се изчислява ЗОВ на пенсионер, работещ на граждански договор? Кой е задължен да я внесе? Какви декларации трябва да подаде лицето в НАП ? А фирмата, платец на дохода, какви задължения има към лицето и НАП ?
#1 | 03.02.2013, 16:54
Публикации: 6365 / 1054
Осигуряването на пенсионерите, рботещи на граждански договор се различава:

Ако са самоосигуряващи се лица (СОЛ), декларират пред възложителя това обстоятелство и си внасят сами дължимите данъци и осигуровки по извънтрудовото правоотношение.

Ако извършват дейност като физически лица, неосигурени на друго основание има следните възможни варианти:
В зависимост от това дали желаят да се осигуряват по КСО или не.
1. Ако желаят да се осигуряват, осигуровките се внасят на база възнаграждението, предварително намалено с НПР за съответната дейност, ако след това приспадане сумата е равна или над една МРЗ.
2. Ако не желаят да се осигуряват има две възможности:
2.1. Да са получили възнараждение равно или над една МРЗ след придпадане на НПР - тогава дължат вноски за здравно осигуряване. Вноските се разпределят между възложителя и пенсионера в съотношение 60:40;
2.2. След приспадане на НПР да са получили възнаграждение под една МРЗ и тогава не дължат осигурителни вноски и за ЗО.

И в трите възможни случая, след приспадане на НПР и вноските (ако има такива) се удържа авансово данък върху дохода в размер на 10%.
Но и този данък не се удържа, ако пенсионерът е с над 50% нетрудоспособност и към момента на изплащане на възнаграждението по договора годишният му доход не е достигнал 7920 лв.

По отношение на декларирането на данъка върху дохода и осигуровките:
Фирмата платец издава във всички случаи (освен когато лицето е декларирало, че е СОЛ) сметка за изплатени суми в два екземпляра и съответно служебна бележка - в три екземпляра.
Има задължение да подаде Д1 и Д6, ако са удържани данък и осигуровки.
Без значение дали пенсионерът е СОЛ или не, до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатено възнаграждението, фирмата платец следва да подаде декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за изплатеното възнаграждение и до 30 април на следващата година трябва да подаде справка по чл. 73 от същия закон.

Във всички случаи (в това число и когато е СОЛ) лицето е задължено да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и да декларира получения доход. Задължително прилага към декларацията служебните бележки. Ако е СОЛ, прави и изравняване на дохода.

Осигуровките и данъка, ако се дължат такива, се внасят от фирмата платец, когато тя е имала задължението да ги удържи и от пенсионера, ако е СОЛ.
#2 | 03.02.2013, 22:59
Публикации: 2 / 0
Благодаря за бързия и изчерпателен отговор! Успешна седмица !
#3 | 22.03.2013, 14:46
Milita
И аз така мисля, но като се разчетох попаднах на това:
ЗЗО чл.40
6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;

При мен е пенсионер на граждански договор, сума след приспадане на разходите за дейността е под МРЗ и се замислям, трябва ли да удържам Здравни вноски!?!?

Като тълкувам, той получава доходи на две основания - по т. 3 и по т. 4  от чл. 40 от ЗЗО
#4 | 22.03.2013, 14:52
Публикации: 3353 / 254
И аз така мисля, но като се разчетох попаднах на това:
ЗЗО чл.40
6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;

При мен е пенсионер на граждански договор, сума след приспадане на разходите за дейността е под МРЗ и се замислям, трябва ли да удържам Здравни вноски!?!?

Като тълкувам, той получава доходи на две основания - по т. 3 и по т. 4  от чл. 40 от ЗЗО

Щом сумата след приспадането на НПР Ви е под МРЗ няма да имате здравно, а само ДДФЛ
#5 | 22.03.2013, 14:57
Milita
Благодаря Ви ! Имах нужда от точно такъв отговор! Желая Ви приятен уикенд ....
#6 | 28.05.2013, 15:23
Публикации: 5 / 0
Здравейте  kik info ,използвах Вашия калкулатор за изчисляване на граждански договор на пенсионер ,роден преди 1960г.,като общия разход на фирмата е 100,00 /сто/ лева.Калкулатора показва начислени здравни осигуровки.Правилно ли е след като сумата е под МРЗ?
#7 | 28.05.2013, 15:48
Публикации: 6333 / 582
Здравейте  kik info ,използвах Вашия калкулатор за изчисляване на граждански договор на пенсионер ,роден преди 1960г.,като общия разход на фирмата е 100,00 /сто/ лева.Калкулатора показва начислени здравни осигуровки.Правилно ли е след като сумата е под МРЗ?

Не е правилно. Не сте сложили някоя отметка.
#8 | 28.05.2013, 16:16
Публикации: 5549 / 371
Здравейте  kik info ,използвах Вашия калкулатор за изчисляване на граждански договор на пенсионер ,роден преди 1960г.,като общия разход на фирмата е 100,00 /сто/ лева.Калкулатора показва начислени здравни осигуровки.Правилно ли е след като сумата е под МРЗ?


http://www.kik-info.com/calculators/civil_contracts.php

Вярно смята и няма ЗО
#9 | 29.05.2013, 16:59
Публикации: 5 / 0
да, не бях сложила една отмметка
#10 | 27.06.2013, 12:40
Публикации: 21 / 0
колеги моля за помощ, че съвсем се обърках. Имам пенисонер който е и СОЛ на ГД, той има и други ГД, но не при мен . Няма намалена работоспособност. Освен данъка задължена ли съм да му урържам ЗО?
#11 | 27.06.2013, 12:51
Публикации: 5549 / 371
Какъв е при вас?
СОЛ или по ГД?
#12 | 27.06.2013, 12:56
Публикации: 21 / 0
при нас идва по ГД
#13 | 27.06.2013, 13:02
Публикации: 5549 / 371
Декларира, че се осигурява на основание чл.4 ал.3 т.1 КСО и му удържате само данък
#14 | 27.06.2013, 13:06
Публикации: 21 / 0
а мога ли да приложа такава декларация( по този член) и на други ГД ,кога с пенсионери на ТД, кога с други СОЛ-ове.?
#15 | 27.06.2013, 13:09
Публикации: 5549 / 371
а мога ли да приложа такава декларация( по този член) и на други ГД ,кога с пенсионери на ТД, кога с други СОЛ-ове.?

Не, това е само за СОЛ.
Физическите лица попълват определени данни в сметката за изплатени суми

Попълва се от физическото лице   1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто :  да       не     Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.

2. През месец................... ......20......г.  съм осигурен върху максималния осигурителен доход:  да         не     
Ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, отбележете “да” и в този случай  редове 5 и 6 не се попълват. За2013 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2200 лв. 

3. Пенсионер съм:  да     и  желая да бъда осигуряван за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО:  да   
Подпис:________________________ __
#16 | 27.06.2013, 13:17
Публикации: 21 / 0
само дали правилно разбрах за пенсионера: ако беше само пенсионер трябваше и ЗО и ДОД, при положението че ми е пенсионер СОЛ само ДОД му удържам
#17 | 27.06.2013, 14:32
Публикации: 21 / 0
много мерси за помоща!!
#18 | 27.06.2013, 14:38
Публикации: 7602 / 1145
Не съм чела скоро ЗДДФЛ, но когато едно лице е СОЛ в една фирма и сключва ГД с друга фирма, то втората фирма беше ли задължена да удържа ДДФЛ? До колкото помня - не. На СОЛ се удържа данък само при т.нар. личен труд в собствената фирма.
Или бъркам...
#19 | 27.06.2013, 14:45
Публикации: 5549 / 371
ЗДДФЛ
Чл. 43.
4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Дано elexis погледне, защото я/го заблудих :(
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група