Промени в ЗДДС, свързани с обратно начисляване на ДДС при земеделска продукция

06.02.2014, 11:27 115191 66
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#40 | 06.02.2014, 11:27
Публикации: 13 / 7
Покупка на вторични суровини /ВС/ също е доставка със специален ред на облагане.
Сделката е следната-  фирма регистрирана по ДДС продава ВС на фирма регистрирана също по ДДС.
Купувача отразява фактурата за покупка на ВС в дневника за покупки, това е новото от тази година. Фактура е с код 01 и се показва в дневника за покупките в колони 3 и 8а, колона 10 и 11 остават празни. Във фактурата продавача задължително отбелязва текста „обратно начисляване чл.163а, ал.2 от ЗДДС”.
Фактурата се осчетоводява
гр.30/401 или 501

Създава се Протокол по чл.117 от ЗДДС за обратно начисляване на ДДС. Този Протокол се отразява в Дневника на покупките и в Дневника на продажбите  с код 09 в колона 3 и с код 01 в колона 8а. Главницата се отразява в колона 10 на Дневника за покупки, а ДДс-то в колона 11.
В Дневника на продажбите същият този Протокол се отразява с код 09 в колона 3 и код 01 в колона 8а. Главницата се отразява в клони 9 и 14, а ДДС-то в колони 10 и 15.
Във протокола купувача задължително отбелязва „  чл.163б, ал.1 от ЗДДС”.
Протокола се осчетоводява
4531/4532 с ДДС-то.

Равнението на Дневника на покупки е следното
Колона 10 по 20% трябва да дава колона 11.
Колона 11 трябва да се равнява на дебитното салдо на сметка 4531.

Равнението на Дневника на продажби е следното:

Колона 9 е рана на сбора на колони 11, 14 и ако има суми в колони от 16 да 25 включително.
Колона 10 е равна на сбора от колони 12 и 15.
Колона 10 трябва да е равна на кредитното салдо на сметка 4532


Продавача отразява фактурата само в Дневника за продажби с код 01 в колони 3 и 8а.
Сумата на фактурата се отразява в колони 9 и 11, колони 10 и 12 са празни.
Във фактурата продавача задължително се пише „обратно начисляване чл.163а, ал.2 от ЗДДС”
Фактурата се осчетоводява
411/ гр. 70
Аз мисля, че така.
#41 | 06.02.2014, 11:57
Публикации: 25 / 0
Всичко написано е точно така, но ...
Ние сме купувач- равнението : гр.70 * 20%-ДДС-то....с 4532? от д-к продажби
                           - равнението : с/ка 401 и 4531............?  от д-к покупки
#42 | 06.02.2014, 13:08
Публикации: 1 / 0
Здравейте!
Имам такъв казус:
издадена фактура за препарати и семена за посев през 2013г. с ДДС
мога ли да издам януари 2014г. КИ по горната фактура за семената и да ги заменя с препарати
#43 | 06.02.2014, 13:56
Публикации: 6370 / 1058
Отговорът не е правилен.Протоколът се включва е както в дневника за продажби, така и в дневника за покупки
Не съм съгласна с това императивно уточнение, предвид възможнастта да преценим дали да ползваме ДК и кога.
Ако сме решили да го ползваме, то можем да упражним правото си в следващите 12 месеца.
Скрит текст :
#44 | 07.02.2014, 13:17
Публикации: 13 / 7
Всичко написано е точно така, но ...
Ние сме купувач- равнението : гр.70 * 20%-ДДС-то....с 4532? от д-к продажби
                           - равнението : с/ка 401 и 4531............?  от д-к покупки

Аз лично използам този начин за рвнение:
ДДС при покупки
От дневника на покупки
Колона 11= колона 10 х 20 %
Колона 10= салдото на сметка 4531

ДДС при продажби
От дневника на продажби
Колона 9= колони 11+13+14 и колони от 16 до 25, ако има цифри
Колона 10= колона 12+ колона 15
Колана 10= салдото на сметка 4532

при ВОП
В дневника на продажби – главница в колони 9 и 13 и ДДС в колони 10 и 15
В дневника на покупки  - главница в колона 10, ДДС в колона 11

При ВОД
В дневника на продажбите – главница в колона 9 и ДДС в колона 20

При покупка на стоки с особен режим на облагане
Фактурата за покупки се отразява в дневника за покупки като  колони 10 и 11 са нулеви.
Протокола по чл.117 в дневника на покупки – главницата в колона 10, ДДС в колона 11, в дневника на продажби – главницата в колони 9 и 14, ДДС в колони 10 и 15

При продажба на стоки с особен режим на облагане
Фактурата за продажбата се отразява в дневника на продажбите – главница в колони 9 и 11, а колони 10 и 12 са нулеви.

Равнение на 70 група със Справката декларация по ДДС
Кредитното салдо на гр.70 за месеца трябва да бъде равно на клетка 11 от Справката декларация по ДДС.
 кр. салдо 70 група = на клетка 11 от СП по ДДС
При неравнение се търси разликата която е от приходи които не са сделки или фактури не включени в 70 гр., най-често това са получените и усвоените аванси по сметка 412, приходи като счетоводно изчистване на партиди, възстановени гаранции от търг, приход от застрахователна щета и много други.
Получени авансови преводи /ПАП/ през месеца минус усвоените авансови преводи /УАП/ през месеца, както и други приходи /ДП/ които не са сделки
Разликата между 70 гр. и клетка 11 от СП по ДДС = ПАП – (УАП+ДП)

Сметка 401 и 4531 не съм мисли как може да се равни. Ако някой има идея ще се радвам да я сподели.
#45 | 07.02.2014, 16:09
Публикации: 25 / 0
Без протоколи ?...
401*20%:120=4531
#46 | 16.06.2014, 18:43
Публикации: 1 / 0
здравейте, имам един въпрос - ние сме земед. кооперация и сме закупили зърно за семе, качвам фактурата в дневника за покупки в колони от 1 до 8а, самоначислявам си ддс-то, качвам един път протокола в дневника за продажби в клетки 9,10,14 и 15, но за протокола в дневника за покупки имам ли право на данъчен кредит?
Благодаря предварително
#47 | 16.06.2014, 18:51
Публикации: 6370 / 1058
здравейте, имам един въпрос - ние сме земед. кооперация и сме закупили зърно за семе, качвам фактурата в дневника за покупки в колони от 1 до 8а, самоначислявам си ддс-то, качвам един път протокола в дневника за продажби в клетки 9,10,14 и 15, но за протокола в дневника за покупки имам ли право на данъчен кредит?
Благодаря предварително
Имате право :smile1:

Прочетете по-горе на същата страница Отговор 43 | Февруари 06, 2014, 13:56
#48 | 12.08.2014, 11:59
Публикации: 23 / 0
Здравейте, имам въпрос, моля за мнение и отговор, ЗП физическо лице регистриран по ЗДДС, получател на семена с ф-ра от месец април 2014г, не е включен протокола по чл.117 ал.2 в дневниците и декларацията до момента. Това проблем ли е при тези сделки или мога да се вазползвам от 12 месечния период. Фактурите не ми бяха представени до момента, тъй като падежа за плащане е месец септември. Ако сме изпуснали срока за включване, не ми се мисли каква е глобата.
Благодаря ви предварително
#49 | 12.08.2014, 12:05
Публикации: 2033 / 252
Протоколът е трябвало да се включи в дневник продажби за м.04.2014г. , а в дневник покупки е възможността да се възползвате за правото да го включите в един от 12 месечния период.

Включете го сега и в двата дневника , ако имате право на данъчен кредит то резултатът за фиска е нулев , тъй че не сте ощетили държавата ;) и дано никой да не забележи тази грешка.
#50 | 12.08.2014, 12:10
Публикации: 23 / 0
да, благодаря, така ще направя, дано да имам късмет, но скоро ще се наложи да възстановявам ДДС и тогава ще го видят при проверката
#51 | 03.10.2014, 15:42
Публикации: 23 / 0
Здравейте,имам фактура за закупени семена люцерна.Гледах ,но не са описани в част втора от прил.2,не е вписано обратно начисл.,значи ли че няма да съставям протокол по чл.117
#52 | 02.04.2015, 13:02
Публикации: 75 / 4
Здравейте, имам фактура  за доставка на семе люцерна. Доставчикът е издал фактура, като е начислил ДДС.  Люцерновото семе не е описано в част втора от приложение 2,  обратно начисляване, това означава ли, че няма да се съставя протокол по чл.117., а си осчетоводяваме фактурата с данъчна основа, ДДС и цялата стойност.
#53 | 02.04.2015, 13:20
Публикации: 6370 / 1058
За културите, които не попадат в Приложение 2, се прилага общата норма на ЗДДС.
#54 | 02.04.2015, 13:35
Публикации: 75 / 4
Много Ви благодаря! Хубав и ползотворен ден!
#55 | 09.04.2015, 15:07
Публикации: 1 / 0
Фирма, регистрирана по ЗДДС продава на физически лица собствена селскостоп. продукция. Въпросът е : какво става с ДДС-то. Фирмата посочва в Дневника за продажби - протокол и маркира доставка по чл. 163а и не начистлява ДДС. Правилно ли е?
#56 | 16.04.2015, 01:14
Публикации: 1 / 0
Фирма, регистрирана по ЗДДС продава на физически лица собствена селскостоп. продукция. Въпросът е : какво става с ДДС-то. Фирмата посочва в Дневника за продажби - протокол и маркира доставка по чл. 163а и не начистлява ДДС. Правилно ли е?
Вие сте регистриран по ДДС и продавайки на физически лица сте длъжен да начислите ДДС, защото физическите лица са крайни потребители.
#57 | 11.07.2016, 17:12
Публикации: 97 / 1
Здравейте
Земеделски производител , начислява ли ДДС при продажба на малини и ягоди
#58 | 11.07.2016, 17:42
Публикации: 6377 / 588
Ако е регистриран по ДДС - да.
#59 | 11.07.2016, 18:43
Публикации: 97 / 1
Благодаря
Регистриран е по ДДС
И се опитва да ме убеди че не трябва. А аз не намирам тези  култури в Приложение 2
И се ровя часове да намеря нещо несъществуващо
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група