Българска спопанска камара предлага 28 стъпки за по-малко бюрокрация

31.01.2014, 09:15 23400 31
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

31.01.2014, 09:15
Публикации: 500 / 178
Администратор на сайта
Вчера Българската стопанска камара (БСК) с председател Божидар Данев отправи до вицепремиера Даниела Бобева 28 свои предложения за намаляване на административната тежест и увеличаване на заетостта. Предлагаме със съкращения идеите на БСК.

1. Облекчаване на процедурата на уведомление на ТД на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори чрез удължаване срока до 7 дни.

2. Разширяване на обхвата на срочния трудов договор, удължаване на максималната продължителност и поредност на неговото използване.

3. Регламентиране на правото на работодателите да сключват договори помежду си за временно или постоянно предоставяне на висококвалифицирани специалисти от едно предприятие на друго.

4. Либерализация на нормативната уредба на агенциите за временна работа (АВР), като отпадне ограничението за дела на работници, наети от АВР, в общия брой наети.

5. Премахване на неограничената отговорност на работодателя.

6. Облекчаване на разрешителния режим за работа на лица от 16 до 18 г. и намаляване на прага за
възраст на наетите лица от 16 г. на 15 г.

7. Отмяна на възможността за разпростиране на браншовите КТД, регламентиране на възможност за не прилагане на отделни клаузи или целия браншов КТД.

8. Регламентиране на възможност за размяна на документи между работодател и работник/служител по електронен път, в т.ч. връчване на заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, предизвестия, покани и др.

9. Увеличаване на периода, през който работодателят може да въведе непълно работно време по икономически причини, от 3 на 6 месеца в рамките на календарна година.

10. Регламентиране на възможност с КТД да се увеличава периодът за сумирано изчисляване на работното време от 6 месеца на до 12 месеца.

11. Преглед на забраната за полагане на извънреден труд, който се допуска по изключение само за сезонна работа, бедствия, аварии и война. Облекчаване на режима за извънреден труд в един от почивните дни.

12. Преразглеждане на правото на 20 дни платен годишен отпуск на майките за периода, за който са били в отпуск по майчинство.

13. Предоставяне на възможност чрез сключване на фирмен КТД да се въведе гъвкав режим на работното време.

14. Отмяна на възможността работници, достигащи пенсионна възраст, да получават обезщетение при освобождаване.

16. Отпадане на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит.

17. Разширяване на възможността за работодателя да прекрати трудовия договор по негова инициатива и без съгласие на работника.

18. Отпадане на задължението на работодателя за искане на предварително разрешение, вместо уведомяване на ГИТ, за прекратяване на трудовото отношение при закриване на предприятието.

19. Възстановяване на възможността за работодателя да прекратява с предизвестие трудовия договор на работник и служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

20. Установяване чрез колективен или индивидуален трудов договор на реда за разрешаване на отпуск за повишаване на квалификация и за преквалификация.

21. Пълно или частично освобождаване на работодатели с над 50 работници от задължението им да определят от 4 до 10 % от общия брой на работните места за трудоустрояване.

22. Промяна на регламентирането на т.нар. ученическите отпуски за дадена календарна година, а не за учебна.

23. Прецизиране на правната регламентация на дистанционната форма на обучение.

24. Замяна на хартиената трудова книжка и трудовото досие на работника с електронни.

25. Въвеждане на специализирани трудови съдилища за разглеждане на индивидуални трудови спорове и на задължителни предварителни процедури за доброволно разрешаване (споразумяване) при индивидуални трудови спорове.

26. Отмяна на определянето по административен път или чрез браншово договаряне на прагове на минимален осигурителен доход по професии и квалификационни групи.

27. Отпадане на задължението на работодателя да изплаща 70% от брутното трудово възнаграждение за първите 3 дни от временната нетрудоспособност.

28. Обединяване на отчетните форми и регистрите на осигурените лица и сключените трудови договори.
#1 | 31.01.2014, 11:30
Публикации: 2511 / 285
О, някои неща са чудесни, но не виждам шансове да бъдат приети.
Единствено това за СИРВ не го разбрах, ако за 6 м. не можеш да се направиш часовете и изравняването, как за 12 месеца ще си предвидиш нещата, хич не ми е ясно...
#2 | 31.01.2014, 12:37
Публикации: 72 / 7
Браво! Да, да.....
Това обезщетение при пенсионирането - да си остане за държавните служители,  то си е последица от соца! И тези 3 дни от обезщетението.....нали беше "временна" мярка! Да, децата често си намират по-лесно работа от родителите си, а и искат да работят, особено през ваканциите.
Абсолютно всичко подкрепям!
#3 | 31.01.2014, 12:42
Публикации: 1965 / 1543
Администратор на сайта
Аз също подкрепям предложенията на БСК. И защо да няма шанс да бъдат приети щом ги одобряваме? Не бива да се мисли така изначало, защото тогава шансът да се приемат наистина намалява.

За преразглеждането на точка 12 и правото на 20 дни платен годишен отпуск на майките за периода, за който са били в отпуск по майчинство имам да добавя нещо.

Когато една майка излезе в майчинство, тя има право да ползва:

1) Платен отпуск от бюджета - 410 дни, това са 1 година и 45 дни (чл. 163 КТ)
2) Платен отпуск от бюджета - 1 година до навършване на 2 години на детето (чл. 164 КТ)
3) Не платен отпуск от 11 месеца, 6 месеца за майката + още 5 месеца, ако прехвърли отпуска от бащата във фирмата (чл. 167а, ал. 1 КТ)
4) Платен отпуск от работодателя - 20 работни дни на година от тези 3 години общо 60 дни. Това е така, защото през тези години в отпуск по майчинство на майката и тече трудов стаж, който трупа право на пак на платен отпуск от работодателя - минимум 20 дни на година. За тези общо 3 години, когато майката се върне работодателя и дължи образно казано минимум 3 заплати под форма на отпуск, без тя реално да е положила труд в неговото предприятие (3години*20 р.д). (чл. 352, ал. 1, т. 3 и 4 КТ и чл. 22, ал. 3 (2) от НРВПО)

Тази схема се обсъжда най-подробно във форумите www.bg-mamma.com и се използва съвсем законно и планирано от някои майки. Там дори се съветва майката така да планира второто си дете след това, че след завръщането и - работодателят да и дължи 6 заплати. Говорим за след 6 години отсъствие без тя реално да е положила труд в предприятието на работодателя през това време. Да, тя полага труд, но в собственото си домакинство. Трупа се отпуск върху отпуск. Няма нищо лошо в това една майка да планира бременността си, но това може да доведе едно малко предприятие до невъзможност да покрива разходите си, особено ако така се случи, че няколко майки излязат по едно и също време и работодателят трябва да плати на всяка по 2, 3 или дори 6 заплати, когато се върнат под формата на отпуск или под формата на обезщетение при напускане, ако решат да напускат, и то за време, в които те не са работили реално за този работодател.

Това пречи както на работодателите да планират дейността си, те например не могат да планират по-високи заплати, защото трябва да заделят резерви за такива случаи, така пречи и на младите момичета, защото те стават непредпочитани служители от някои работодатели, заради гореизброеното.
#4 | 31.01.2014, 12:50
Публикации: 2511 / 285
Именно това за майките няма да го приеме това правителство, което се води социално.
Да увеличи правата на работодателя при освобождаване пак няма да стане.

Аз не съм съгласна с част от правата, които имат майките. Знам как звучи това и можете да ме нападате спокойно, нямам проблеми с това. Обаче не разбирам защо имам по-малко права, само защото не съм раждала. Възможността законно да отсъстваш 4-5 години от работа и работодателят пак да ти е длъжен за какво ли не - ами не го разбирам. Може би защото имам горчив опит с майки във фирмите, които работя, ме е навело на тези мисли. И съм съгласна, че ако няма баба и дядо, които да помагат, е много трудно да се върнеш на работа. Това обаче е следствие на съвсем други проблеми, които нямат общо с КТ.
#5 | 31.01.2014, 13:00
Публикации: 1965 / 1543
Администратор на сайта
Ще видим де...  нали идеята е "глътка въздух за бизнеса". А да не забравяме, че все пак Орешарски въведе дясната мярка за плоския данък пак по време на управлeнието на социалистите (предната тройна коалиция).

Днес Пламен Димитров (КНСБ) и Божидар Данев (БСК) спореха по БТВ за тези предложения, като Димитров се държа толкова невъзпитано, че Данев едно изречение не можеше да довърши. Не му даде възможност да се аргументира по нито една точка от преложенията и постоянно го прекъсваше на 2-рата секунда.

КНСБ обвинява БСК, че тези предложения са внесени без съгласуване с тях, а БСК отвърна, че синдикатите също за гърба на БСК са внесли предложението за "връщането на данъка за най-бедните", и което вече се прие в ЗДДФЛ. Според Данев това връщане на ЗДДФЛ е във вреда.
#6 | 31.01.2014, 13:05
Публикации: 2511 / 285
Абсолютно. И не ми е ясно как точно ще се прави разграничаването от плащанията за ТСПО...
#7 | 31.01.2014, 13:13
Публикации: 1965 / 1543
Администратор на сайта
Ние тепърва ще се натъкваме на интересните схеми за връщане на данък например: Основна заплата 340 лева + Доплащане за ТСПО още 340 лева. Тоест реално заплатата е двойна. И тепърва ще отчитаме, как от 01.01.2014 година много хора са минали точно на МРЗ, за да си върнат 400 лева през 2015 година.Но тази тема е за друго - за тези 28 точки на Българска Стопанска Камара. Току що писах на Божидар Данев във Фейсбук, че подкрепям предложенията, заедно с обосновката ми по т.12.
#8 | 31.01.2014, 13:17
Публикации: 82 / 12
Но тази тема е за друго - за тези 28 точки на Българска Стопанска Камара. Току що писах на Божидар Данев във Фейсбук, че подкрепям предложенията, заедно с обосновката ми по т.12.

Точка 12 е много актуална когато си направил услуга на някоя майка за времето на майчинството и тя после почва да пита по форумите дали си длъжен да й ги платиш и къде да се оплаче, ако не ....
#9 | 31.01.2014, 13:24
Публикации: 2511 / 285
О, това с услугата е фантастично! Не знам откъде намират наглост хората за такива неща, а се случва, колкото и да не ми се вярваше...

Колкото до другите неща, КТ трябва да бъде отхлабен. Ясно ми е, че основната идея е защита на работниците, но ако работодател е решил да е некоректен, нищо не го спира. От друга страна, срещам много случаи, в които хората искат да работят повече, не ги интересува междуседмичната и междудневната им почивка (по съвсем обективни причини) и аз нищо не мога да направя.
#10 | 31.01.2014, 13:39
Публикации: 3282 / 456
Върху първите 30 дни неплатен отпуск също се дължи платен - отпуск за отпуск.
#11 | 31.01.2014, 13:43
Публикации: 82 / 12
А това с 3-те дни за работодателя от болничния е пълна гавра!
Плащаш му 3 години без прекъсване осигуровки и после, като се разболее - айде още 3 дни от тебе!
#12 | 31.01.2014, 14:03
Публикации: 1252 / 119
Чавдар Христов и компания направо с две ръце ще гласуват за това ... - Мислите ли?! То не стига дето и сега „окрали се третокласници” в качеството си на работодатели правят хората на маймуни, ами остана и да се орежат законовите права и защити на работника. Аз считам, че тези предложения удовлетворяват само една от страните на трудовият пазар и бих ги приел, но при условие, че се бяха предложили като баланс промени и в защитните механизми. Трудовото право и по точно неговото незачитане най-пряко и ежедневно гнетят хората и създават чувство и нагласа за липса на държавност. От тук произтича и вниманието, с което трябва да се подхожда към темата за промените. Приемането в този вид на иначе разумните и логични за работодателите предложения в обществен план ще са грешка. Мога да дам пример - счетоводител останал на 52 години без работа поради закриване на общинско предприятие се явява на обява за продавач в магазин, където му се казва, че ще работи за 300 лв. на ръка, от 7 до 19 и от понеделник до събота вкл., след което му се добавя, че договора ще е на 4 часа и, ако иска пълна осигуровка - да си доплаща. Представям си след приемане на някой от тези предложения некоректните работодатели какво ще правят с хората в условията на безработицата в провинцията! С две думи: На този етап НЕ ПРИЕМАМ!
#13 | 31.01.2014, 14:10
Публикации: 1965 / 1543
Администратор на сайта
Това, че някои работодатели нарушават закона, като в описания от теб по-горе случай, то не значи, че смислените предложения не трябва да се обсъдят и приемат.

Докога заради некоректните ще страдат коректните? Ето тези неща всъщност "създават чувство и нагласа за липса на държавност", а не тези предложения.
#14 | 31.01.2014, 14:17
Публикации: 1252 / 119
Нали това правим - обсъждаме ... И аз не ги отхвърлям като като лоша конкретика. На против. Без някой от тези неща просто няма и пазар на труда. По принцип само казвам, че 1. Под доброто заглавие "Намаляве на бюрократизма..." са вкарани доста промени с принципен характер нямащи отношение към намаляване на бюрократщината; и 2. Няма да минат без тази балансилаща част и ще си останат едни добри намерения най-малкото щото синдикатите съвсем ще останат без членска маса щом няма ефективни механизми за защита, а разбирането за това ще ги втвърди на сега съществуващата форма за преговори - "тристранката".
#15 | 31.01.2014, 14:20
Публикации: 2511 / 285
Извинявам се, но какво точно искате да бъде балансирано?
Работниците имат права, това че работодателят им не ги спазва е проблем, за който ние, коректните работодатели, не носим отговорност.
Не ми казвайте, че ИТ и проверяващите органи не знаят кои са най-големите нарушители на трудовото право и кои в региони. Ако някой има някакво желание да вкара нещата в ред, щеше да го направи.
Аз мога да дам толкова примери с некоректни работници, колкото вие с некоректни работадатели. Това са празни приказки.
#16 | 31.01.2014, 14:22
Публикации: 82 / 12
В момента много работодатели не искат да наемат бъдещи майки и бъдещи пенсионери именно поради задължението за плащане на разните видове обезщетения - 2-3 отпуски след майчинство или 2-6 заплати при пенсиониране, за ТСПО да не говорим..
#17 | 31.01.2014, 14:23
Публикации: 1965 / 1543
Администратор на сайта
Премиере, хайде напиши тогава конкретно и с аргументи ти за коя от точките си ПРОТИВ, иначе минаваме в сферата на общите приказки, а знаеш колко ги обичам ...
#18 | 31.01.2014, 14:25
Публикации: 1965 / 1543
Администратор на сайта
В момента много работодатели не искат да наемат бъдещи майки и бъдещи пенсионери именно поради задължението за плащане на разните видове обезщетения - 2-3 отпуски след майчинство или 2-6 заплати при пенсиониране, за ТСПО да не говорим..

Или пък ги наемат, но провизират суми за бъдещи разходи за персонал и заделят пари, вместо тези пари да ги дадат на служителите си, които работят в момента.
#19 | 31.01.2014, 14:30
Публикации: 2511 / 285
В момента много работодатели не искат да наемат бъдещи майки и бъдещи пенсионери именно поради задължението за плащане на разните видове обезщетения - 2-3 отпуски след майчинство или 2-6 заплати при пенсиониране, за ТСПО да не говорим..
Да не говорим колко много усилия и време отнема да обучиш един човек и как след 2-3 години като се върне, трябва да се започне отначало. А междувременно - друг...
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове