актуална версия

ТАБЛИЦА № 2 ЗА ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ СТОКИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕТО ИМ В СКЛАДОВЕТЕ И БАЗИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО, ИНТЕНДАНТСТВАТА, ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ИНТЕРНАТИТЕ И ДРУГИ ВЕДОМСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ДВИЖАТ (ПРОДАВАТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЯТ) ТИЯ СТОКИ ПРИ УСЛОВИЯ, СХОДНИ С ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО, И ПРИ ЖП. ТРАНСПОРТ, АВТОПРЕВОЗИ И КОЛАРСКИ ПРЕВОЗИ

А. НОРМИ ЗА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕТО ИМ В СКЛАДОВЕТЕ И БАЗИТЕ НА ЕДРО

I. Млечно-маслени продукти

№ по Наименование на Срок на В складове В складове с
ред хранителните съхранение без хладил- хладилници и
  продукти в дни ници лятно зимно време
      време в обикновени
        складове
1 2 3 4 5
         
1. Прясно масло в бурета 15 0,10 0,04
  пакети от 25 кг 30 0,14 0,09
    60 0,30 0,10
 
Забележка. При съхранение на прясното масло в хладилници за повече от два месеца нормите на естествените фири се увеличават за всеки следващ месец по 0,02%.
 
         
2. Топено масло в бурета 15 0,06 0,02
  пакети от 25 кг 30 0,08 0,03
    60 0,10 0,04
 
Забележка. При съхранение на топеното масло за повече от два месеца в хладилници нормите на естествените фири се увеличават за всеки следващ месец до 6-я по 0,02%, а след 6-я месец по 0,01%.
 
         
3. Сирене бяло саламурено 15 1,00 0,05
  в тенекии 30 2,00 0,15
    60 4,00 0,30
4. Сирене бяло саламурено 15 2,00 0,10
  в бурета 30 3,00 0,30
    60 5,00 0,60
 
Забележка. При съхранение на сиренето за повече от 2 месеца нормите на eстествените фири се увеличават за всеки следващ месец до 6-я месец по 0,15%, а след 6-я месец по 0,10%.
 
         
5. Кашкавал непарафиниран 15 0,80 0,40
    30 1,40 0,80
    60 2,00 1,20
    90 2,50 1,50
 
Забележка. При съхранение на непарафинирания кашкавал в хладилници за повече от 3 месеца нормите на естествените фири се увеличават за всеки следващ месец до 6-я по 0,20% и по 0,10% за всеки следващ месец след 6-я месец до 1 година.
 
         
6. Кашкавал парафиран 15 0,30 0,10
    30 0,50 0,20
 
Забележка. При съхранение на парафинирания кашкавал за повече от 1 месец нормите на естествените фири се увеличават за всеки следващ месец до 6-я месец по 0,10%, а след 6-я месец за всеки месец по 0,05%. За кашкавала, опакован в полимерни материали, нормите на естествените фири при съхранението са в размер 50% от тези на парафинирания кашкавал.
 
         
7. Извара в бурета 15 1,00 0,80
    30 1,50 1,30
    60 2,30 2,00
    90 3,00 2,40
 
Забележка. При съхранение на изварата повече от 3 месеца нормите на естествените фири се увеличават за всеки следващ месец до 6-я по 0,20%.
 

II. Риба и рибни продукти

         
1. Прясна риба - 1 0,40 0,20
  сладководна и морска 2 0,70 0,30
    4 - 0,50
    6 - 0,80
2. Скумрия,сафрид,паламуд -      
  пролетни, цаца прясна,      
  солена 1 0,60 -
    2 0,80 0,50
    4 - 1,50
    6 - 2,00
3. Пушена риба филета 6 0,30 0,20
    15 - 0,30
    30 - 0,40
4. Сушена риба всички видове 6 0,20 0,15
    15 0,35 0,25
    30 0,50 0,30
5. Хайвер местен 6 0,20 0,15
    15 0,35 0,25
    30 - 0,40
6. Хайвер вносен 6 0,06 0,04
    15 0,10 0,07
    30 - 0,10
         

III. Бакалски стоки

         
1. Брашно 6 0,01 0,01
    15 0,03 0,03
    30 0,05 0,05
2. Нишесте 6 0,01 0,01
    15 0,03 0,03
    30 0,05 0,05
3. Пудра захар 6 0,01 0,01
    15 0,03 0,03
    30 0,05 0,05
4. Рафинирана захар (бучки) 6 0,01 0,01
    15 0,02 0,02
    30 0,03 0,03
5. Захар на пясък 6 0,02 0,01
    15 0,03 0,01
    30 0,04 0,01
6. Тестени изделия 6 0,02 0,01
    15 0,03 0,02
    30 0,05 0,03
7. Подправки (канела,      
  дафинови листа и 6 0,02 0,02
  карамфил) 15 0,04 0,04
    30 0,06 0,06
8. Растително масло при      
  източване от цистерни      
  във варели - 0,02 0,03
9. Свинска мас 6 0,10 0,04
    15 0,15 0,06
    30 0,20 0,07
    60 - 0,08
10. Оцет 6 0,10 0,07
    15 0,15 0,10
    30 0,20 0,15
11. Захарни изделия с 6 0,02 0,01
  обвивка 15 0,03 0,02
    30 0,05 0,04
12. Захарни изделия без      
  обвивка 6 0,03 0,02
    15 0,05 0,04
    30 0,07 0,06
13. Халва 6 0,30 0,15
    15 0,40 0,20
    30 0,50 0,30
14. Вафли на килограм 6 0,02 0,01
    15 0,03 0,02
    30 0,05 0,03
15. Натурален и изкуствен мед      
  в бъчви 6 0,05 0,03
    15 0,08 0,05
    30 0,10 0,08
         
% фири при срок за съхранение до 1 м. до 6 м. до 12 м.
         
1. Сол едра кристална морска насипна 0,40 0,80 1,00
2. Сол едра кристална морска в торби 0,30 0,70 0,90
3. Сол кристална морска мляна в торби 0,20 0,50 0,70
4. Сол каменна насипна 0,10 0,30 0,60
         

IV. За пределните размери на естествените фири на месните произведения при престоя им в разпределителния склад

№ по Вид на месните произведения Фира в %
ред по групи  
1. Малотрайни дебели колбаси 0,20
2. Малотрайни тънки колбаси 0,30
3. Кръвни колбаси 0,15
4. Пастетни колбаси 0,15
5. Шунки и ролета 0,10
6. Трайни колбаси 0,10
     

Б. НОРМИ ЗА ЕСТЕСТВЕНИ ФИРИ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИТЕ И КОЛАРСКИТЕ ПРЕВОЗИ И ЖП. ТРАНСПОРТ

I. АВТОТРАНСПОРТНИ И КОЛАРСКИ ПРЕВОЗИ

I. Млечно-маслени продукти

№ по Наименование 1) лято до 100 км над 100 км по
ред   2) други    
    сезони в коли и в коли и в коли и в коли и
      вагони без вагони с вагони без вагони с
      хладил- хладил- хладил- хладил
      ници ници ници ници
1. Прясно мляко          
  в бурета 1 0,08 - 0,12 -
  и пакети от 25 кг 2 0,04 - 0,06 -
2. Сирене в тенекии 1 1,50 1,00 2,00 1,50
    2 0,80 0,50 1,00 0,80
3. Сирене в бурета 1 2,00 1,00 3,00 2,00
    2 1,00 0,50 1,50 1,50
4. Кашкавал 1 0,50 0,30 0,80 0,50
    2 0,30 0,20 0,50 0,30
5. Извара в бурета 1 1,00 0,50 1,50 1,00
    2 0,50 0,30 1,00 0,40
             
             
№ по Наименование на Годишни Фири в % при превоз на Над 100 км
ред хранителните 1) лято разстояние до км нормите на
  продукти 2)други         фирите се
    времена         увеличават
      10 25 50 100 за всеки
              следващ
              km в %
1 2 3 4 5 6 7 8
               

II. Риба и рибни продукти

1. Прясна и охладена риба при            
  превозване в търг. мрежа 1 0,15 0,20 0,25 0,30 0,10
    2 0,12 0,15 0,20 0,25 0,06
2. При превозване на прясна и            
  охладена риба от риболо-            
  въдните места за прера-            
  ботка или продажба 1 0,60 0,80 1,20 1,50 0,20
3. Рибни филета 1 0,06 0,08 0,10 0,15 0,05
    2 0,65 0,06 0,08 0,10 0,04
4. Солена риба всички видове 1 0,02 0,03 0,04 0,06 0,02
    2 0,01 0,02 0,03 0,05 0,01
5. Всякакъв хайвер 1 0,04 0,06 0,08 0,10 0,04
    2 0,03 0,05 0,08 0,10 0,04
               

III. Бакалски стоки

1. Брашно 1 0,03 0,04 0,06 0,08 0,04
    2 0,02 0,03 0,05 0,07 0,03
2. Нишесте 1 0,02 0,04 0,05 0,08 0,03
    2 0,01 0,03 0,05 0,07 0,02
3. Захар 1 0,02 0,03 0,05 0,08 0,02
    2 0,01 0,02 0,03 0,05 0,01
4. Всякакви подправки (пипер,            
  горчица, канела и карамфил) 1 0,01 0,02 0,03 0,05 0,02
5. Дафинов лист, мак и хмел 1 0,04 0,06 0,08 0,12 0,06
6. Тестени произведени 1 0,02 0,03 0,04 0,05 0,02
    2 0,01 0,02 0,03 0,04 0,01
7. Захарни изделия 1 0,02 0,03 0,05 0,07 0,03
    2 0,01 0,02 0,04 0,06 0,02
8. Халва и мармалад 1 0,04 0,06 0,08 0,10 0,05
    2 0,02 0,03 0,05 0,08 0,03
9. Всякакъв спирт, алкохолни            
  напитки при превозване в            
  дървени бурета 1 0,02 0,02 0,03 0,05 0,02
10. Сол всякаква 1 0,06 0,10 0,15 0,20 0,08
    2 0,05 0,07 0,10 0,15 0,05
11. Орехи 1 0,02 0,03 0,05 0,08 0,03
    2 0,01 0,02 0,04 0,06 0,02
 
Забележка. При превозване на стоки от автотранспортите на повече от 10 км нормите за естествените фири се намаляват с 40%. При превозване на разстояние до 10 км нормите за фирите при коларски превоз и при автотранспорта не се променят. При превозване на разстояние до 1 км нормите за естествените фири за транспортиране не се признават.
 
 
Норми за естествените фири на месните произведения от момента на приемането от експедитора до момента на предаването им на магазините на дребно
 
Видове колбаси по групи Фири в %
1. Малотрайни дебели колбаси 0,55
2. Малотрайни тънки колбаси 0,50
3. Трайни колбаси 0,10
4. Кървави и желирани колбаси 0,70
5. Пастетни колбаси 0,50
6. Шунка и ролета 0,60
 
Забележка. На експедиторите, които извозват топли колбаси, да се признават следните максимални размери на транспортните фири: за леберкезе до 1,5% и за обикновена шунка, бутове и плешки до 3%.
 
 
Норми за естествените фири на месните произведения при коларски и автотранспорт
 
    Зимен % на фирите в зависимост от
    летен разстоянието
Вид на продукта       на всички
      до 50 км до 100 км следващи
          100 км авто-
          транспорт
          се прибавят
1. Малотрайни месни        
  продукти зимен 0,12 0,20 0,05
    летен 0,18 0,30 0,06
2. Трайни месни        
  продукти зимен 0,03 0,06 0,03
    летен 0,06 0,09 0,06
3. Свинска мас зимен - 0,06 0,04
    летен - 0,07 0,04
           

II. ЖП. ТРАНСПОРТ

НОРМИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ НА СВИНСКА МАС ПРИ ЖП. ТРАНСПОРТ

Времетраене на Сезон % на фирите
  транспорта    
1. До 3 дни зимен 0,07
    летен 0,11
2. Над 3 дни зимен 0,10
    летен 0,15
       

В. НОРМИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ПРИ СКЛАДОВОТО ИМ СЪХРАНЯВАНЕ, АВТОТРАНСПОРТА И КОЛАРСКИЯ ПРЕВОЗ

 
Таблица № 1
 
№ по Видове плодове и Срок за Фири в % Брак в %
ред зеленчуци съхранение,    
    денонощия пролет лято есен зима пролет лято есен зима
      1.IV- 1.VII- 1.Х- 1.I- 1.IV- 1.VII- 1.Х- 1.I-
      30.VI 30.IХ 31.ХII 31.III 30.VI 30.IХ 31.ХII 31.III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
I. Зеленчуци                  
                     
1. Алабаш 1 - - 0,70 0,40 - - - -
    2 - - 0,90 1,00 - - - -
    3 - - 1,20 1,50 - - - -
    4 - - 1,70 - - - - -
    5 - - 2,00 - - - - -
2. Бакла 1 2,00 - - - - - - -
    2 3,50 - - - - - - -
3. Бамя 1 - 3,00 - - - - - -
    2 - 4,00 - - - - - -
    3 - 6,00 - - - 0,30 - -
4. Грах зелен 1 2,30 - - - - - - -
    2 5,00 - - - 0,10 - - -
5. Домати 1 0,90 1,00 1,00 - 0,20 0,20 - -
  червени 2 1,50 1,60 1,50 - 0,50 1,00 0,60 -
    3 2,20 2,10 2,00 - 0,80 2,00 1,00 -
6. Домати 1 1,20 - 0,70 0,70 0,20 - - -
  червени 2 1,70 - 1,20 1,20 0,50 - 0,60 -
  оранжерийни 3 2,70 - 1,60 1,60 0,80 - 1,00 0,50
  и парникови                  
7. Домати зелени 1 - - 0,50 - - - - -
    2 - - 0,80 - - - 0,40 -
    3 - - 1,30 - - - 1,00 -
    4 - - 1,50 - - - 1,20 -
    5 - - 1,80 - - - 1,40 -
8. Зеле ранно 1 1,30 2,10 - - - - - -
    2 2,60 2,70 - - 0,10 0,10 - -
    3 3,20 4,00 - - 0,40 0,40 - -
9. Зеле късно 1 - - 1,00 - - - - -
    2 - - 1,60 - - - 0,10 -
    3 - - 2,00 - - - 0,10 -
    4 - - 2,30 - - - 0,20 -
    5 - - 2,50 - - - 0,40 -
10. Картофи ранни 1 1,30 0,60 - - - - - -
    2 1,90 1,10 - - - - - -
    3 2,50 1,30 - - 0,10 - - -
    4 2,80 1,80 - - 0,10 - - -
    5 3,00 2,30 - - 0,20 - - -
11. Картофи късни 1 - - 0,60 0,60 - - - -
    2 - - 0,80 0,80 - - - -
    3 - - 1,10 1,10 - - - -
    4 - - 1,30 1,30 - - - -
    5 - - 1,40 1,40 - - - -
    10 - - 1,80 1,80 - - 0,40 0,40
12. Карфиол 1 - - 0,80 - - - 0,10 -
    2 - - 1,00 - - - 0,10 -
    3 - - 1,50 - - - 0,20 -
13. Краставици 1 1,20 1,50 - - - 0,10 - -
  полски 2 2,50 2,60 - - 0,10 0,90 - -
    3 3,00 3,30 - - 0,60 1,50 - -
14. Краставици 1 1,30 - 0,10 0,10 - - - -
  парникови и 2 2,20 - 0,20 0,20 - - - -
  оранжерийни 3 2,80 - 0,30 0,30 0,80 - 0,40 0,40
15. Кромид лук 1 - 0,50 0,30 0,30 - - - -
  сух 2 - 0,80 0,40 0,40 - - - -
    3 - 1,20 0,50 0,50 - - - -
    4 - 1,50 0,60 0,60 - - - -
    5 - 2,00 0,70 0,70 - - - -
    7 - 2,30 0,90 0,90 - - 0,10 0,10
    10 - 2,60 1,00 1,00 - - 0,10 0,10
    20 - 3,00 1,30 1,30 - 0,20 0,30 0,30
    30 - 3,20 1,60 1,60 - 0,40 0,50 0,50
16. Моркови 1 - 1,00 1,00 0,80 - - - -
    2 - 1,80 1,80 1,00 - - - -
    3 - 2,40 2,20 1,30 - 0,10 0,10 -
    4 - 3,00 2,80 1,60 - 0,10 0,10 -
    5 - 3,50 3,40 2,00 - 0,30 0,30 -
17. Патладжани 1 - 1,80 1,50 - - 0,10 0,10 -
    2 - 3,70 2,50 - - 0,50 0,50 -
    3 - 3,50 3,00 - - 1,00 1,00 -
18. Пипер 1 1,10 1,60 1,10 1,40 - - - -
    2 2,00 2,60 1,70 1,80 - 0,20 0,60 -
    3 3,30 3,50 2,80 2,30 - 0,70 1,20 -
19. Пипер шипка 1 1,80 1,50 1,40 1,40 - - - -
  (парникова, 2 3,50 2,80 2,80 2,30 - - - -
  оранжерийна 3 4,20 3,80 3,50 3,50 - - - -
  и полска)                  
20. Праз лук 1 - - 1,00 0,50 - - - -
    2 - - 1,80 0,80 - - - -
    3 - - 2,60 2,10 - - - 0,50
    5 - - 3,00 2,50 - - - 0,80
    10 - - 3,50 3,00 - - - 1,20
21. Ряпа 1 - - 0,70 0,60 - - - -
    2 - - 1,30 0,80 - - - -
    3 - - 1,90 1,40 - - - -
    4 - - 3,00 1,80 - - - -
    5 - - 4,00 2,10 - - - 1,00
22. Бели тикви 1 - - 0,40 - - - 0,50 -
    2 - - 0,80 - - - 0,50 -
    3 - - 1,20 - - - 0,50 -
    4 - - 1,60 - - - 0,50 -
    5 - - 2,00 - - - 0,50 -
23. Спанак 1 2,00 - 1,50 1,80 - - - -
    2 3,20 - 2,80 2,50 0,30 - 0,30 -
24. Тиквички 1 1,20 2,00 - - 0,10 1,00 - -
    2 2,00 2,80 - - 0,50 4,00 - -
    3 3,00 4,00 - - 2,00 8,00 - -
25. Зелен фасул 1 2,50 1,00 1,20 - - - - -
    2 4,00 2,00 2,50 - 0,10 0,50 0,10 -
26. Хрян 1 - - 0,80 0,80 - - - -
    2 - - 1,40 1,40 - - - -
    3 - - 1,60 1,60 - - - -
    4 - - 2,60 2,60 - - - -
27. Целина 1 - - 0,60 0,60 - - - -
    2 - - 1,40 1,40 - - - -
    3 - - 2,00 2,00 - - - -
    4 - - 2,50 2,50 - - - -
    5 - - 3,00 3,00 - - - -
    10 - - 3,50 3,50 - - - -
28. Коприва 1 - - - 2,60 - - - -
    2 - - - 3,40 - - - 0,60
    3 - - - 5,00 - - - 1,00
29. Червено зеле 1 - - 1,00 - - - - -
    2 - - 1,60 - - - - 0,10
    3 - - 2,00 - - - - 0,10
30. Чесън лук - 1 - 0,40 0,20 0,10 - - - -
  сух 2 - 0,80 0,40 0,10 - - - -
    3 - 1,20 0,50 0,10 - - - -
    4 - 1,50 0,70 0,10 - - - -
    5 - 1,70 0,80 0,20 - - - -
    20 - 2,50 1,90 0,80 - - - -
    30 - 3,00 2,20 1,20 - - - -
31. Марули и 1 - - - - - - - -
  салати 2 - - - - - - - -
    3 - - - - 3,30 - - -
32. Кромид лук 1 - - - - - - - -
  и чесън лук - 2 - - - - - - - -
  зелен 3 - - - - 3,00 - - -
33. Магданоз, 1 - - - - - - - -
  копър и 2 - - - - 3,00 - - -
  джоджен на връзки 3 - - - - 3,00 - - -
34. Репички и 1 - - - - - - - -
  моркови на 2 - - - - - - - -
  връзки 3 - - - - 3,00 - - -
35. Салатно 1 - - - 0,30 - - - -
  цвекло 2 - - - 0,80 - - - -
    3 - - - 1,20 - - - 0,50
    4 - - - 1,60 - - - 0,70
    5 - - - 2,00 - - - 0,90
                     
II. Плодове                  
                     
1. Вишни и 1 1,50 1,50 - - 1,00 1,00 - -
  череши 2 2,00 2,00 - - 2,00 2,00 - -
2 Грозде 1 - 1,10 1,00 - - - - -
    2 - 2,40 1,80 - - 0,40 0,40 -
    3 - 3,00 2,30 - - 1,00 1,00 -
3. Дюли 1 - - 0,60 - - - - -
    2 - - 1,00 - - - 0,40 -
    3 - - 1,40 - - - 0,50 -
    4 - - 1,80 - - - 0,50 -
    5 - - 2,00 - - - 0,50 -
4. Кайсии и 1 - 1,50 - - - 1,70 - -
  зарзали 2 - 2,00 - - - 3,00 - -
5. Дини 1 - 0,30 - - - 0,50 - -
    2 - 0,60 - - - 0,50 - -
    3 - 1,00 - - - 0,50 - -
6. Кестени 1 - - 1,50 - - - - -
    2 - - 2,80 - - - - -
    3 - - 4,30 - - - - -
    4 - - 5,00 - - - - -
    5 - - 5,20 - - - - -
7. Круши летни 1 - 0,60 - - - 1,60 - -
    2 - 1,50 - - - 4,40 - -
8. Круши есенни 1 - 0,70 0,50 - - - - -
    2 - 1,30 0,80 - - 0,10 0,30 -
    3 - 2,00 1,20 - - 0,50 0,70 -
    4 - 2,40 1,50 - - 0,80 1,00 -
9. Мушмули 1 - - 0,90 - - - - -
    2 - - 1,40 - - - - -
    3 - - 2,00 - - - - -
10. Праскови 1 2,00 2,30 1,50 - 0,80 1,00 - -
    2 3,00 3,60 2,20 - 2,00 2,60 1,00 -
    3 4,00 4,50 3,10 - 4,30 4,50 2,00 -
11. Пъпеши 1 - 0,80 - - - - - -
    2 - 1,50 - - - 0,40 - -
12. Пресни сливи 1 - 0,80 - - - 0,20 - -
    2 - 1,50 - - - 0,60 - -
    3 - 2,10 - - - 0,80 - -
13. Ябълки летни 1 - 0,80 - - - 0,10 - -
    2 - 1,00 - - - 0,30 - -
    3 - 1,50 - - - 0,70 - -
14. Ябълки есенни 1 - - 1,00 0,60 - - 0,10 -
    2 - - 1,20 0,90 - - 0,30 -
    3 - - 1,40 1,10 - - 0,70 -
    4 - - 1,70 1,10 - - 1,00 -
    5 - - 2,10 1,20 - - 1,20 -
15. Нарове 1 - - 0,70 0,60 - - 0,10 -
    2 - - 1,00 0,90 - - 0,30 -
    3 - - 1,20 1,10 - - 0,70 -
    4 - - 1,50 1,10 - - 1,00 -
    5 - - 1,80 1,20 - - 1,20 -
16. Ягоди и малини 1 2,00 - - - 6,00 - - -
                     
III. Цитрусови плодове                  
                     
1. Лимони до 5 0,70 0,70 0,50 0,50 0,10 0,20 0,10 0,10
      10 1,30 1,30 0,70 0,70 0,20 0,50 0,20 0,10
      20 1,60 1,60 1,10 1,10 0,40 0,70 0,40 0,40
      30 2,20 2,20 1,80 1,80 1,00 1,60 1,00 1,00
2. Портокали, до 10 1,00 1,00 0,70 0,70 0,50 0,50 0,20 0,20
  мандарини   20 1,30 1,30 1,20 1,20 0,80 0,80 0,40 0,40
  и грейпфрут   30 2,00 2,00 1,70 1,70 1,60 1,60 1,00 1,00
3. Банани   6 3,50 5,00 3,50 3,50 2,00 2,00 2,00 2,00
      7 4,00 6,00 4,00 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50
      8 4,50 7,00 4,50 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00
      10 5,00 - 5,00 5,00 4,00 - 4,00 4,00
      12 5,50 - 5,50 5,50 6,00 - 6,00 6,00
      15 6,50 - 6,50 6,50 8,50 - 8,50 8,50
                       
 
Таблица № 2
 
Норми за пределните размери на понижение на качеството при съхранението
на плодовете и зеленчуците в обикновени и приспособени складове
 
Видове плодове и % на понижението в по-долно качество след денонощия
по зеленчуци  
ред   1 2 3 4 5 над 5
1 2 3 4 5 6 7 8
               
1. Бакла 30 50 - - - -
2. Бамя 30 50 - - - -
3. Зелен грах - 50 - - - -
4. Домати ранни - 20 50 - - -
5. Домати средноранни - 30 40 80 - -
6. Домати оранжерийни - 20 80 - - -
7. Зеле ранно - 10 40 - - -
8. Карфиол - 10 20 - - -
9. Краставици - летен сезон 5 10 30 - - -
10. Краставици - пролетен сезон 10 20 50 - - -
11. Патладжани - летен сезон - 30 40 60 - -
12. Пипер - летен сезон 5 30 40 - - -
13. Пипер - есенен сезон - 10 20 30 - -
14. Спанак - 10 30 50 - -
15. Тиквички 10 30 50 - - -
16. Зелен фасул - 20 40 50 - -
17. Грозде - 20 40 - - -
18. Кайсии 10 50 - - - -
19. Круши летни 10 20 50 - - -
20. Праскови 20 30 50 - - -
21. Пъпеши - 10 20 - - -
22. Сливи - 10 30 70 - -
23. Ягоди и малини 20 40 - - - -
24. Череши и вишни 10 30 - - - -
25. Ябълки - - 10 10 20 30
               
Таблица № 3
 
Норми за пределния размер на фирите и брака при дълготрайно съхранение на плодовете и зеленчуците в неохлаждаеми складове и ровници
 
№ по Видове плодове и Месец на Фири в % Брак в %
ред зеленчуци съхранение    
1 2 3 4 5
1. Ябълки европейскии сортове X 3,80 5,00
    XI 2,00 2,00
    XII 1,00 2,50
    I 1,00 5,50
    II 1,00 5,00
2. Ябълки местни сортове X 2,60 1,90
    XI 1,80 0,90
    XII 1,40 1,20
    I 1,20 1,00
    II 1,20 2,00
    III 1,00 2,00
3. Круши X 2,70 2,00
    XI 1,70 1,00
    XII 1,40 1,20
    I 1,10 2,00
4. Картофи X 3,00 1,00
    XI 1,40 1,20
    XII 1,20 1,40
    I 1,00 1,00
    II 0,40 1,00
    III 0,50 1,00
    IV 0,60 1,00
5. Кромид лук VIII 2,70 1,00
    IX 2,00 1,00
    X 1,50 1,00
    XI 1,30 1,00
    XII 1,20 1,00
    I 1,00 1,00
    II 0,80 1,00
    III 0,60 1,00
    IV 0,80 1,00
6. Чесън лук III 3,50 0,80
    IX 3,00 1,00
    X 2,00 2,00
    XI 1,50 2,20
    XII 1,20 2,50
    I 1,00 2,50
    II 0,80 1,00
    III 0,90 1,00
    IV 1,00 1,00
7. Арпаджик IX 2,20 1,00
    X 2,00 1,00
    XI 1,60 1,50
    XII 1,40 1,00
    I 1,20 1,00
    II 1,20 1,20
    III 1,20 1,00
    IV 1,60 1,00
8. Картофи в ровници X 1,00 1,00
    XI 1,00 0,50
    XII 0,50 0,20
    I 0,50 0,30
    II 0,50 0,30
    III 0,50 0,70
    IV 1,00 0,90
9. Кореноплодни в ровници X 2,10 0,80
    XI 0,70 0,20
    XII 0,70 0,50
    I 0,60 0,30
    II 1,20 0,20
    III 1,20 1,00
10. Праз лук в ровници XI 4,00 2,00
    XII 2,00 2,00
    I 2,50 2,00
    II 1,50 2,00
    III 2,00 2,00
    IV 3,00 2,00
         
Забележка: Пределните размери на фирите и брака се разбират за съхранение през цял месец. За част от месеца се признава съответната част от фирите и брака.
 
 
Таблица № 4
 
Норми за пределния размер на фирите при дълготрайно съхранение на плодовете и зеленчуците в хладилници
 
    Пореден    
№ по Видове плодове и месец от    
ред зеленчуци периода на Фири в % Брак в %
    съхранение    
1 2 3 4 5
1. Ябълки 1 1,50 2,10
    2 0,70 3,40
    3 0,80 1,50
    4 0,80 1,50
    5 0,90 3,50
    6 1,00 3,00
    7 1,00 3,00
2. Круши 1 1,60 2,10
    2 0,80 3,40
    3 0,90 1,50
    4 0,90 1,50
    5 1,00 3,50
    6 1,20 3,00
3. Десертно грозде 1 2,00 1,80
    2 1,20 1,50
    3 0,80 1,20
    4 0,50 1,00
    5 0,50 1,50
4. Лимони 1 1,80 0,90
    2 1,50 0,70
    3 1,70 0,70
    4 1,30 1,00
5. Портокали и грейпфрут 1 2,20 1,00
    2 1,60 0,80
    3 1,50 0,80
    4 1,30 1,00
6. Мандарини 1 2,50 0,80
    2 1,50 0,80
7. Моркови в 1 0,80 0,60
  полиетиленови торби 2 0,60 0,60
    3 0,60 0,50
    4 0,50 0,50
    5 0,50 0,50
    6 0,50 0,80
         
Забележка. За част от месеца се признава съответна част от фирите, изчислена въз основа на средноденонощната фира за съответния месец от периода на лагеруването.
 
Таблица № 5
 
Норми за качествените промени в състоянието на ябълките в процеса на дълготрайното им съхранение
 
№ по ред Видове плодове След съхранение Процент на преминаване в по-ниско качество
    от месеци в неохлаждаеми в хладилник
      складове  
1. Ябълки европейски сортове 1 5,10 -
    2 11,80 2,00
    3 15,00 2,60
    4 - 7,00
    5 - 10,00
2. Ябълки местни сортове 1 0,80 -
    2 2,00 -
    3 2,80 -
    4 3,70 -
    5 5,00 -
    6 8,00 -
         
 
Таблица № 6
 
Норми за пределните размери на фирите и брака при съхранение и продажба на пресни плодове и зеленчуци в магазинната мрежа
 
№ по Видове плодове и Срок за Фири в % Брак в %
ред зеленчуци съхранение,    
    денонощия пролет лято есен зима пролет лято есен зима
      1.IV- 1.VII- 1.Х- 1.I- 1.IV- 1.VII- 1.Х- 1.I-
      30.VI 30.IХ 31.ХII 31.III 30.VI 30.IХ 31.ХII 31.III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
I. Зеленчуци                  
                     
1. Арпаджик 1 - - 0,30 0,20 - - - -
    2 - - 0,40 0,40 - - - -
    3 - - 0,60 0,60 - - - -
    4 - - 0,80 0,80 - - - -
    5 - - 1,00 1,00 - - - -
2. Бакла 1 1,70 - - - - - - -
    2 2,40 - - - - - - -
    3 3,10 - - - 0,50 - - -
3. Бамя 1 - 2,00 - - - 0,10 - -
    2 - 3,00 - - - 0,20 - -
4. Грах зелен 1 2,20 2,50 - - 0,50 0,80 - -
    2 3,10 3,50 - - 0,90 1,00 - -
5. Домати 1 1,00 1,40 0,80 - - 0,50 - -
  червени 2 1,60 2,00 1,80 - 0,30 2,00 0,30 -
    3 3,50 3,60 3,00 - 0,80 3,00 0,80 -
6. Домати 1 1,00 - - 0,30 - - - -
  червени 2 1,60 - - 0,70 0,30 - - 0,30
  оранжерийни 3 3,50 - - 1,00 0,80 - - 0,80
7. Домати 1 - - 0,60 - - - - -
  зелени 2 - - 1,00 - - - 0,40 -
    3 - - 1,60 - - - 1,00 -
8. Зеле ранно 1 1,80 1,50 - - - - - -
    2 2,60 2,10 - - 0,10 0,10 - -
    3 3,50 2,70 - - 0,50 0,50 - -
9. Зеле късно, 1 - - 1,00 1,00 - - - -
  карфиол и 2 - - 1,80 1,80 - - 0,10 0,10
  червено зеле 3 - - 2,40 2,40 - - 0,50 0,50
10. Картофи 1 0,70 1,10 - - - - - -
  ранни 2 1,30 1,40 - - - - - -
    3 1,60 1,50 - - 0,30 0,30 - -
    4 2,20 1,60 - - 0,40 0,40 - -
    5 2,60 1,70 - - 0,70 0,70 - -
11. Картофи 1 - - 0,50 0,40 - - - -
  късни 2 - - 0,80 0,70 - - - -
    3 - - 1,10 0,90 - - 0,10 0,10
    4 - - 1,30 1,10 - - 0,20 0,20
    5 - - 1,50 1,30 - - 0,30 0,30
12. Кореноплодни 1 - - 0,30 0,30 - - - -
  (алабаш, 2 - - 0,80 0,80 - - - -
  цвекло, ряпа 3 - - 1,20 1,20 - - 0,50 0,50
  и др.)                  
13. Кромид лук 1 - 0,50 0,10 0,30 - - - -
  и лук за 2 - 0,90 0,30 0,60 - - - -
  попска яхния 3 - 1,20 0,50 0,80 - - - -
    5 - 1,80 0,60 1,00 - - - -
    10 - 3,00 1,90 1,20 - 0,10 0,50 0,50
    15 - 3,80 2,30 1,40 - 0,20 1,00 1,00
    25 - 5,00 3,30 1,80 - 0,40 1,50 1,50
    30 - 5,40 3,70 2,00 - 0,80 2,00 2,00
14. Краставици 1 1,40 1,70 0,80 0,50 - - - -
  парникови, 2 2,50 2,50 1,40 0,90 - 0,40 0,20 -
  оранжерийни 3 3,50 3,20 1,80 1,40 0,60 2,00 1,00 0,60
  и полски                  
15. Патладжани 1 - 1,50 0,90 - - - - -
    2 - 2,60 1,60 - - 0,40 - -
    3 - 3,60 2,20 - - 1,00 0,50 -
16. Пипер 1 1,80 1,90 1,30 1,00 - 0,20 0,20 -
    2 3,00 2,80 2,10 1,50 - 0,60 0,60 -
    3 4,00 3,60 2,70 2,00 1,00 1,80 1,80 0,50
17. Пипер шипка 1 1,80 1,90 1,00 1,50 - - - -
  парникова, 2 3,00 2,80 1,70 2,20 - 0,10 0,10 -
  оранжерийна 3 5,00 3,60 3,70 2,60 - 0,20 0,20 -
  и полска                  
18. Праз лук 1 - - 1,50 1,00 - - - -
    2 - - 2,70 1,50 - - - -
    3 - - 3,00 2,10 - - - -
    4 - - 3,80 2,80 - - 0,10 0,10
    5 - - 4,00 3,20 - - 0,20 0,20
19. Тиквички 1 1,30 1,50 - - 0,20 0,50 - -
    2 2,00 2,50 - - 0,70 1,00 - -
                     
 
Таблица № 7
 
Норми за максимално допустимите проценти фири при съхранението на пресни плодове и зеленчуци в производствените предприятия
 
№ по Видове плодове и Сезон на Фири в %
ред зеленчуци съхранение Времетраене на от- под в склад
      часове месеци крито навес  
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Зелен грах - чушки пролет 6 - 2,00 1,50 1,00
2. Зелен грах - зърна пролет 2 - 0,50 - -
3. Зелен фасул пролет 12 - 2,50 2,00 2,00
4. Домати червени лято 36 - 2,50 2,00 2,00
5. Домати зелени есен 36 - 2,00 1,50 1,50
6. Домати пловдивска консерва лято 12 - 2,00 1,50 1,50
7. Пипер зелен лято 24 - 1,50 1,20 1,00
8. Пипер червен лято 72 - 1,50 1,20 1,00
9. Пипер червен - низи лято - 2 6,00 4,00 -
10. Патладжани лято 24 - 1,50 1,20 1,00
11. Бамя лято 8 - 3,00 2,50 2,00
12. Краставици лято 24 - 2,00 2,00 1,80
13. Физалис лято 24 - 2,00 1,80 1,50
14. Зеле есен 36 - 5,00 4,00 3,50
15. Пащарнак лято 36 - 2,00 1,80 1,50
16. Целина лято 36 - 2,00 1,80 1,50
17. Картофи есен - 3 - 7,00 6,00
18. Кромид лук есен - 2 - 5,00 4,50
19. Магданоз лято 8 - 2,50 2,00 1,80
20. Моркови есен - 2 - 5,00 4,00
21. Карфиол есен 36 - 3,00 2,50 2,00
22. Ябълки летни лято 24 - 2,00 1,50 1,00
23. Ябълки есенни есен 48 - 1,50 1,20 1,00
24. Ябълки зимни есен - 2 - 7,00 6,00
25. Круши летни лято 12 - 3,00 2,50 2,00
26. Круши есенни и зимни есен 24 - 2,50 2,00 1,50
27. Сливи летни лято 12 - 1,30 1,50 1,00
28. Сливи сини лято 24 - 2,50 2,00 1,50
29. Ягоди лято 8 - 3,50 3,00 2,50
30. Малини лято 6 - 3,50 3,00 2,50
31. Къпини лято 12 - 2,50 2,20 2,00
32. Боровинки лято 12 - 1,50 1,20 0,80
33. Вишни лято 12 - 3,00 2,80 2,50
34. Череши лято 12 - 3,00 2,80 2,50
35. Праскови лято 8 - 3,00 2,80 2,50
36. Кайсии лято 12 - 2,80 2,50 2,00
37. Зарзали лято 12 - 2,80 2,50 2,00
38. Смокини пролет 48 - 1,00 0,80 0,60
39. Дюли есен 72 - 1,50 1,20 1,00
40. Грозде есен 36 - 3,00 2,50 2,00
41. Шипка лято 36 - 2,00 1,60 1,30
42. Дренки лято 24 - 1,50 1,20 0,80
               
 
Таблица № 8
 
Норми за максимално допустимите фири и брак при автомобилен транспорт на пресни плодове и зеленчуци
 
№ по Видове плодове и Разстояние в километри
ред зеленчуци до 10 10-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-200 201-225 226-250 251-275 276-300 301-350 над 350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Картофи ранни - 0,50 0,80 1,20 1,50 1,70 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70
2. Картофи летни и есенни - 0,40 0,60 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
3. Краставици 0,30 0,60 1,20 1,40 1,80 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
4. Моркови летни 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 1,00 1,10 1,20 - - - - - - -
5. Моркови есенни - 0,10 0,20 0,40 0,50 0,80 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 - - -
6. Домати летни 0,20 0,60 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,60 2,80 3,00 -
7. Домати оранжерийни 0,20 0,60 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,60 2,80 3,00 -
8. Зеле ранно 0,40 0,80 1,30 1,80 2,10 2,50 2,70 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,30 4,50
9. Зеле късно 0,20 0,50 1,00 1,30 1,50 1,70 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,10 3,20 3,30
10. Тиквички 0,30 0,60 1,10 1,30 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
11. Кромид лук сух - 0,20 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,40 1,50 1,60 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30
12. Патладжани - 0,60 1,30 1,80 2,10 2,30 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,30 3,50
13. Пипер - 0,70 1,20 1,40 1,80 2,00 2,10 2,40 2,60 2,80 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
14. Пипер шипка 0,30 0,80 1,30 1,80 2,10 2,40 2,50 2,70 2,80 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50
15. Грах зелен 0,30 1,00 1,60 2,00 2,30 2,60 2,80 2,90 3,10 3,20 3,30 3,40 3,60 3,80 4,00
16. Фасул зелен 0,30 1,00 1,60 2,00 2,30 2,60 2,80 2,90 3,10 3,30 3,40 3,50 3,60 3,80 4,00
17. Чесън лук сух - 0,20 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,40 1,50 1,60 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30
18. Праз лук 0,30 1,00 1,60 2,00 2,30 2,60 2,80 2,90 3,10 3,30 3,40 3,50 3,60 3,80 4,00
19. Бакла 0,30 1,00 1,60 2,00 2,30 2,60 2,80 2,90 3,10 3,30 3,40 3,50 3,60 3,80 4,00
20. Спанак 0,30 1,00 1,60 2,00 2,30 2,60 2,80 2,90 3,10 3,30 3,40 3,50 3,60 3,80 4,00
21. Други зеленчуци 0,40 1,10 1,80 2,10 2,50 2,60 2,80 2,90 3,10 3,30 3,40 3,50 3,60 3,80 4,00
22. Грозде - 0,60 1,10 1,30 1,50 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,60 2,80 3,00
23. Круши 0,10 0,60 1,00 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40
24. Дюли 0,10 0,40 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
25. Ябълки есенни - 0,40 0,80 1,10 1,20 1,30 1,50 1,70 1,80 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
26. Сливи сини 0,40 0,60 1,00 1,20 1,40 1,60 1,70 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50
27. Кайсии 0,50 0,80 1,20 1,30 1,60 1,70 1,80 1,90 2,10 2,20 2,30 2,50 2,50 2,60 2,70
28. Вишни и череши 0,40 0,80 1,40 1,70 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00
29. Ягоди и малини 0,50 1,00 1,50 1,80 2,40 2,60 2,80 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,60 4,00 -
30. Дини 0,10 0,30 0,70 1,00 1,40 1,80 1,80 2,10 2,20 2,40 2,50 2,60 2,80 3,00 3,40
31. Пъпеши 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 2,00 2,10 -
32. Кестени 0,30 0,80 1,50 1,80 2,00 2,10 2,20 2,40 2,60 2,80 2,90 3,10 3,20 - -
33. Праскови 0,40 0,80 1,40 1,80 1,80 1,90 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,80 3,00 -
34. Други плодове 0,40 0,80 1,40 1,80 2,00 2,10 2,20 2,40 2,60 2,70 2,90 3,10 3,20 3,40 3,50
 
Таблица № 9
 
Норми за пределните проценти на загубите от фири при жп. транспорт на пресни плодове и зеленчуци
 
№ по Видове плодове и зеленчуци До 1 До 2 До 3
ред   денонощие денонощия денонощия
1 2 3 4 5
1. Арпаджик 1,00 1,50 2,00
2. Бакла 2,00 2,50 2,80
3. Бамя 2,00 3,00 3,50
4. Грах зелен 1,80 2,20 2,50
5. Зеле ранно 2,00 2,80 3,50
6. Зеле късно 0,80 1,10 1,40
7. Зеле цветно (карфиол) 0,70 1,00 1,20
8. Зелен фасул 2,20 2,50 2,80
9. Кореноплодни      
  (моркови, ряпа и др.) 0,70 1,20 1,50
10. Кромид лук сух 0,70 1,00 3,00
11. Картофи ранни 1,80 3,20 3,30
12. Картофи летни и есенни 0,80 1,20 1,40
13. Краставици 2,10 2,30 2,40
14. Краставици оранжерийни -      
  без фулираните 4,00 5,50 7,00
15. Домати червени 1,30 1,90 2,00
16. Домати червени оранжерийни 0,90 1,00 1,10
17. Домати зелени 0,50 0,70 1,00
18. Пипер 1,70 3,00 3,60
19. Пипер шипка 2,80 3,00 3,50
20. Пипер шипка оранжериен 1,50 2,50 4,00
21. Патладжани 2,50 3,50 3,80
22. Праз лук 1,00 1,50 1,80
23. Спанак 2,20 2,50 2,80
24. Тиквички 2,20 2,40 2,60
25. Чесън лук сух 0,60 0,70 0,90
26. Други непосочени зеленчуци 1,00 1,50 2,00
27. Грозде 1,50 1,60 2,30
28. Дини 0,80 1,50 4,50
29. Пъпеши 1,80 2,20 3,00
30. Други непосочени плодове 1,00 2,00 3,00
         
 
Таблица № 10
 
Норми за пределните фири и брак при жп. транспорт на цитрусови плодове
 
№ по   Продължи- В изотермични Във вагони с
ред Видове цитрусови телност на вагони машинно
  плодове превоза   охлаждане
    в денонощия фири брак фири брак
1. Портокали, мандарини и 1 0,70 - 0,30 -
  грейпфрут 2 1,30 0,10 0,40 -
    3 1,50 0,20 0,40 -
    4 2,00 0,30 0,50 0,10
    5 2,20 0,40 0,50 0,20
    10 2,60 0,50 0,60 0,30
2. Лимони 1 0,80 - 0,40 -
    2 1,40 0,10 0,50 -
    3 1,60 0,20 0,50 0,10
    4 2,10 0,30 0,60 0,10
    5 2,40 0,50 0,70 0,30
    10 2,70 0,60 0,80 0,40
3. Банани 1 1,00 - 1,00 -
    2 2,00 - 2,00 -
    3 3,00 - 3,00 -
    над 3 3,20 - 3,20 -
             

Г. ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

(Отм. - ДВ, бр. 28 от 1980 г.)

Д. НОРМИ ЗА ФИРИ НА ДЪРВА, ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА И БОРИНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРВОПЛАСМЕНТ"

№ по   Есенен и зимен Пролетен и есе-
ред   сезон нен сезон
  Наименование на продукцията от съхраняване, манипулация и транспорт от съхраняване, манипулация и транспорт от съхраняване, манипулация и транспорт от съхраняване, манипулация и транспорт
    до 3 м. над 3 м. до 3 м. над 3 м.
    фира в % фира в % фира в % фира в %
1. Дърва за огрев 0,4 0,7 0,9 1,3
2. Дървени въглища 0,4 0,7 0,9 1,3
3. Борина 1,4 1,8 2,8 3,6
           
Забележки:
1. Ръководителите на предприятията ежегодно съобразно конкретните условия определят със заповед средната обращаемост в дни за всеки вид плодове и зеленчуци, на базата на която се одобряват материално-отговорните лица явилите се разлики от фири и брак.
2. Нормите за фири и брак по тази таблица не се прилагат в случаите, когато материално-отговорните лица със специфична разпоредба се признават фири и брак в процент към стокооборота, реализиран от съответните плодове и зеленчуци. Материално-отговорните лица в този случай не могат да се позовават пред съдебните инстанции за признаване на фири и брак в размерите им по тази таблица. Таблица № 7 Норми за максимално допустимите проценти фири при съхранението на пресни плодове и зеленчуци в производствените предприятия
 

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10096
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

19
Здравейте! Моля за помощ. Фирма, която през 2023г. е осъществявала дейност, но има само разход под 500лв. В Статистика подава-Де...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

890
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

93
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...

Напускане с болничен

284
Благодаря Ви, момичета! Много ми помогнахте! Хубав ден!
Още от форума