актуална версия

ТАБЛИЦА № 3 ЗА ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ НА ЗЪРНЕНИТЕ ХРАНИ, ВАРИВА, МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ, СЕНОТО, СЛАМАТА И ДРУГИ ФУРАЖИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ, ПРИ ПРОДАЖБИ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПОДЕЛЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ

I. ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ

№ по Наименование Срокове за В амбалаж Насипно В силози На площадка
ред на стоката съхраняване -        
    месеци Фири в %
1 2 3 4 5 6 7
1. Пшеница до 3 - 0,12 0,08 0,20
    до 6 0,10 0,16 0,10 0,25
    над 6 0,16 0,23 0,16 0,30
2. Ръж до 3 - 0,14 0,08 0,20
    до 0,10 0,19 0,10 0,25
    над 6 0,10 0,25 0,16 0,30
3. Смес до 3 - 0,12 0,08 0,20
    до 6 0,10 0,14 0,10 0,25
    над 6 0,16 0,25 0,16 0,30
4. Ечемик до 3 - 0,17 0,08 0,25
    до 6 0,12 0,20 0,10 0,30
    над 6 0,18 0,28 0,18 0,35
5. Овес до 3 - 0,20 0,08 0,25
    до 6 0,12 0,23 0,10 0,30
    над 6 0,18 0,30 0,18 0,35
6. Лимец до 3 - 0,15 0,08 0,25
    до 6 0,12 0,20 0,10 0,30
    над 6 0,18 0,30 0,18 0,35
7. Просо до 3 - - - -
    до 6 0,16 0,25 0,10 0,35
    над 6 0,22 0,35 0,18 0,40
8. Фий до 3 - 0,15 0,08 0,20
    до 6 0,16 0,20 0,10 0,25
    над 6 0,20 0,30 0,12 0,30
9. Царевица на зърно до 3 - 0,20 0,15 0,25
    до 6 0,20 0,30 0,18 0,35
    над 6 0,24 0,35 0,20 0,45
10. Царевица на кочан до 3 - 0,50 - 0,60
    до 6 - 0,60 - 0,70
    над 6 - 0,80 - 1,20
11. Слънчогледово семе до 3 - 0,20 0,10 0,20
    до 6 0,20 0,30 0,12 0,25
    над 6 0,25 0,35 0,22 0,35
12. Конопено семе до 3 - - - -
    до 6 0,20 0,30 0,12 0,25
    над 6 0,25 0,35 0,22 0,35
13. Рапица и синап до 3 - - - -
    до 6 0,16 0,20 0,13 0,30
    над 6 0,24 0,30 0,20 0,35
14. Ленено семе и          
  лалеманция до 3 - 0,15 0,10 0,20
    до 6 0,16 0,20 0,15 0,25
    над 6 0,26 0,30 0,25 0,35
15. Маково семе до 3 - - - -
    до 6 0,20 0,30 0,10 0,25
    над 6 0,26 0,35 0,20 0,35
16. Памуково семе до 3 - - - -
    до 6 0,20 0,25 - 0,25
    над 6 0,25 0,30 - 0,30
17. Рицин до 3 - 0,30 - 0,30
    до 6 0,25 0,35 - 0,35
    над 6 0,30 0,40 - 0,40
18. Тиквено семе до 3 - - - -
    до 6 0,20 0,30 0,12 0,25
    над 6 0,25 0,35 0,22 0,35
19. Соя до 3 - 0,15 0,08 0,20
    до 6 0,18 0,25 0,11 0,25
    над 6 0,22 0,32 0,15 0,30
20. Грах и нахут до 3 - 0,15 0,08 0,20
    до 6 0,16 0,20 0,10 0,25
    над 6 0,20 0,30 0,12 0,30
21. Боб до 3 - 0,17 0,08 0,20
    до 6 0,16 0,20 0,10 0,25
    над 6 0,20 0,30 0,12 0,30
22. Леща до 3 - 0,10 0,08 0,15
    до 6 0,12 0,18 0,10 0,20
    над 6 0,16 0,22 0,11 0,25
23. Оризова арпа до 3 - 0,10 0,08 0,20
    до 6 0,11 0,18 0,10 0,25
    над 6 0,18 0,30 0,16 0,35
24. Ориз I и II к. до 3 0,10 - - -
    до 6 0,12 - - 0,25
    над 6 0,15 - - 0,30
25. Оризова кърма до 3 - - - -
    до 6 0,12 - - 0,25
    над 6 0,18 - - 0,30
26. Брашна до 3 0,06 - - 0,10
    до 6 0,08 - - 0,15
    над 6 0,15 - - 0,20
27. Грис и ярма до 3 - 0,10 - 0,10
    до 6 0,10 0,15 - 0,15
    над 6 0,15 0,20 - 0,20
28. Трици до 3 - 0,15 - -
  (пшеничени и ръжени) до 6 0,20 0,20 - 0,35
  и фуражни смески над 6 0,25 0,25 - 0,45
             

II. ПРИ ТРАНСПОРТ

№ по Наименование на Коларски Автотранспорт
ред стоката превоз  
    до 10 км до 10 км до 25 км до 50 км до 100 км
    фири в %
1 2 3 4 5 6 7
1. Пшеница 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12
2. Ръж 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12
3. Ечемик 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12
4. Овес 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11
5. Царевица 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13
6. Боб 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12
7. Слънчогледово семе 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11
8. Оризова арпа 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11
9. Брашно 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
10. Трици 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
11. Царевична ярма 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
12. Фуражни смески 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
13. Рапица 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14
14. Леща, грах, нахут 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11
15. Рицин и ленено семе 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
16. Фий 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11
17. Соя 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12
18. Тютюнево семе 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
19. Ориз 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
             
Наименование на Жп. и воден Жп. транспорт Воден транспорт
по стоката транс. без    
ред   оглед на до 25 км до 50 км до 100 км до 250 км над 100 км до 25 км до 50 км до 100 км над 100 км
    разстояние фири в %
1 Пшеница - 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,11 0,11 0,12 0,14
2 Ръж - 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,11 0,11 0,12 0,14
3 Ечемик - 0,10 0,10 0,12 0,13 0,13 0,10 0,10 0,11 0,13
4 Овес - 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,09 0,09 0,10 0,11
5 Царевица - 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,11 0,11 0,12 0,14
6 Боб - 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,11 0,11 0,09 0,13
7 Слънчогледово семе - 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,08 0,08 0,11 0,11
8 Оризова арпа - 0,09 0,10 0,11 0,13 0,13 0,09 0,10 0,11 0,12
9 Брашно - 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08
10 Трици - 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09
11 Царевична ярма - 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,12
12 Фуражни смески - 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09
13 Рапица - 0,12 0,13 0,10 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13 0,14
14 Смес, лимец, просо, фий, синап, леща, грах, нахут,соя, ориз, оризова кърма, грис 0,10                  
15 Лалеманция, ленено семе, маково семе, памуково семе, тиквено семе 0,10                  
16 Други семена в насипно състояние - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
17 Други семена в амбалаж 0,20                  

Забележка. Когато се одобрява толеранс от 0,05% при приемане на горните стоки от купувачите, транспортни фири не се одобряват, тъй като са включени в толеранса. При прехвърляне от железопътен на воден транспорт и от дековилни на нормални жп. вагони и обратно определените норми се повишават до 0,30% с изключение на нормите по точка 16 до колона 8.

III. СЕНО, СЛАМА И ДРУГИ ФУРАЖИ - ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ

Сено Слама
срокове на балирано небалирано срокове на балирана небалирана
съхраняване     съхраняване    
месеци фири в % месеци фири в %
до 1 0,3 0,6      
до 2 0,6 0,9      
до 3 0,9 1,2 до 3 1,0 1,2
до 4 1,2 1,5      
до 5 1,5 1,8      
до 6 1,8 2,1 до 6 1,2 1,4
до 7 2,1 2,4      
до 8 2,4 2,7      
до 9 2,7 3 до 9 1,5 1,8
до 10 3 3,3      
до 11 3,2 3,6      
до 12 - - до 12 1,8 2,1
           

При съхраняване на сламата по-дълго от една година нормите на естествените фири се увеличават за всяко следващо тримесечие на съхранение до три години в размер на 0,35% за балираната о 0,50% за небалираната. Кръмно цвекло - за съхраняване до 3 месеца 7 %, над 3 месеца - 10%. Кръмни моркови - за съхраняване до 3 месеца 6%, над 3 месеца - 8%. Силажи - фири от ферментация в ями и траншеи - до 15%. Цвеклови резанки - получени мокри от фабриките:

за съхраняване и транспорт първите 10 дни - до 30%,

а след това за съхраняване до 6 месеца - до 50%.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10096
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

16
Здравейте! Моля за помощ. Фирма, която през 2023г. е осъществявала дейност, но има само разход под 500лв. В Статистика подава-Де...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

886
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

90
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...

Напускане с болничен

280
Благодаря Ви, момичета! Много ми помогнахте! Хубав ден!
Още от форума