актуална версия

ТАБЛИЦА № 5 ЗА ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ НА ПЕТРОЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПРИ ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЯВАНЕ В СКЛАДОВЕТЕ, БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ, МАГАЗИНИТЕ И ДР. НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ДЗС, ТКЗС, ИНТЕНДАНТСТВА И ВЕДОМСТВА, КОИТО ДВИЖАТ (ПРОДАВАТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЯТ) ПЕТРОЛНИТЕ ПРОДУКТИ

I. ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ В СКЛАДОВЕТЕ

  Съхраняване
по   в резервоари във варели
ред Наименование на     в складове
  петролните продукти в складове в бази и бази
    есен пролет есен пролет есен пролет
    зима лято зима лято зима лято
    фири в %
1. Авиобензин и екстракционен бензин 0,35 0,70 0,35 0,70 0,45 0,80
2. Автомобилен бензин 0,22 0,45 0,22 0,45 0,35 0,70
3. Лигротин и авиокеросин 0,20 0,40 0,20 0,40 0,30 0,60
4. Газ за осветление и тракт. 0,12 0,25 0,10 0,20 - -
5. Газъол 0,10 0,20 0,10 0,20 - -
6. Индустриални масла 0,20 0,20 0,09 0,18 0,18 0,35
7. Авиомасла 0,08 0,15 0,04 0,09 0,17 0,25
8. Цилиндрово масло 0,07 0,15 0,06 0,12 0,17 0,25
9. Гресове - - - - 0,20 0,50
10. Мазут маслен 0,08 0,12 0,08 0,12 - -
11. Мазут за горене 0,08 0,24 0,06 0,12 - -
12. Всички останали петролни продукти 0,08 0,15 0,04 0,10 0,20 0,30
               

II. ПРИ ПРОДАЖБА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ОТ СКЛАДОВЕТЕ

  Вид на съдовете при продажбата
по   и разпределянето на петролните
ред Наименование на продукти
  петролните продукти танкери цистерни варели и
        бензовозки
    фири в %
1. Авиобензин и екстракционен бензин 0,09 0,30 0,45
2. Автомобилен бензин 0,07 0,28 0,40
3. Лигротин и авиокеросин 0,06 0,25 0,35
4. Газ за осветление и тракт. 0,04 0,08 0,12
5. Газъол 0,03 0,05 0,80
6. Индустриални масла 0,02 0,03 0,06
7. Авиомасла 0,018 0,035 0,055
8. Цилиндрово масло 0,015 0,02 0,05
9. Гресове 0,025 0,04 0,05
10. Мазут маслен 0,025 0,04 0,05
11. Мазут за горене 0,025 0,03 0,06
12. Всички останали петролни продукти 0,01 0,01 0,06
         

Забележка. Липсите и фирите се отнасят за всеки отделен случай.

III. ПРИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН И ВОДЕН ТРАНСПОРТ

    Жп. Транспорт Воден транспорт
    във   във
по   в цистерни варе- в танкери варе-
ред Наименование на   ли   ли
  петролните продукти есен пролет всички есен пролет всички
    зима лято сезони зима лято сезони
    фири в %
1. Авиобензин и екстракционен бензин 0,5 0,75 0,2 0,5 1,00 0,25
2. Автомобилен бензин 0,5 0,75 0,2 0,5 1,00 0,25
3. Лигротин и авиокеросин 0,5 0,5 0,1 0,75 0,75 0,30
4. Газ за осветление и тракт. 0,5 0,5 0,1 0,75 0,75 0,30
5. Газъол 0,5 0,5 0,1 0,75 0,75 0,30
6. Индустриални масла 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
7. Авиомасла 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
8. Гресове 0,1 0,1 0,1 - - 0,20
9. Цилиндрово масло 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
10. Мазут маслен 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
11. Мазут за горене 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
12. Всички останали петролни продукти 0,1 0,1 0,1 - - -
               

Забележка. Фирите се отнасят за всеки отделен превоз, както са определени по годишните времена.

IV. ПРИ ПРОДАЖБА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ, МАГАЗИНИ И ДР. ПРИ УСЛОВИЯ, СХОДНИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

  В обзаведени бен- В бензиностанции и
по Наименование на петролните продукти зиностанции и мага- магазини с прими-
ред   зини тивни съоръжения
    фири в %
1. Авиобензин и екстракционен бензин 0,5 0,6
2. Автомобилен бензин 0,5 0,6
3. Лигротин и авиокеросин 0,3 0,3
4. Газ за осветление и тракт. 0,3 0,3
5. Индустриални масла 0,3 0,3
6. Газъол 0,3 0,3
7. Авиомасла 0,3 0,3
8. Гресове 0,3 0,3
9. Цилиндрово масло 0,4 0,4
10. Мазут маслен 0,3 0,3
11. Мазут за горене 0,3 0,3
12. Всички останали петролни продукти 0,3 0,3
       

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10097
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура за транспорт на служител-да поръсаждаваме

589
Цитат на: parwanow в Днес в 12:11 " n_alex76, Най вероятно попадаме, но районът нито е отдалечен, нито е трудно достъпен, само ч...

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

64
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия: 30. (но...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

910
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

120
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...
Още от форума