актуална версия

Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, дружественото право, политиката на конкуренция, селското стопанство, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика, транспортната политика, енергетиката, данъчното облагане, статистиката, трансевропейските мрежи, съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, околната среда, митническия съюз, външните отношения, външната политика, политиката на сигурност и отбрана и институциите поради присъединяването на Република Хърватия

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 158, 10.6.2013 г. стр. 1-71

Celex номер: 32013R0517

Дати

Дата на документа: 13.5.2013 г.

Дата на влизане в сила: 1.7.2013 г. влизане в сила виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

Хърватия

регламент (ЕС)

решение (ЕС)

присъединяване към Европейския съюз

Предмет:

Членство

Код на регистър:

Общи, финансови и институционални въпроси / Приложно поле на Договорите

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Регламент

Връзки между документите

Всички консолидирани версии:

2013-07-01 - 02013R0517-20130701

2018-12-18 - 02013R0517-20181218

2015-07-15 - 02013R0517-20150715

2019-02-20 - 02013R0517-20190220

2015-10-14 - 02013R0517-20151014

2017-06-26 - 02013R0517-20170626

Изменен от 32013D0488 частично отменяне
Изменен от 32013R1315 частично отменяне
Изменен от 32018R1806 A Анекс PO13 PTAB P 2 от 2018-12-18
Изменен от 32018R1806 A Член 1 PA1 PTA(k) TIRE 4 от 2018-12-18
Изменен от 32013D0755 частично отменяне
Изменен от 32014R1145 частично отменяне
Изменен от 32013R0576 частично отменяне
Изменен от 32013R1308 частично отменяне
Изменен от 32013R1307 частично отменяне
Изменен от 32014R0652 частично отменяне
Изменен от 32014R0165 частично отменяне
Изменен от 32019R0125 A Член 1 PA1 PTA(n) TIRE 4 от 2019-02-20
Изменен от 32019R0125 A Анекс PO16 PA4 от 2019-02-20
Изменен от 32015R0936 A Анекс SECTION 16 PO2 от 2015-07-15

Отменя :

32006D0545

Правно основание:

12012J050

12012J/TTE/03 - P4

Изменя

52013PC0051 приемане

32012R0036 поправка изпълнение Анекс III от :2013-07-01

32009R1215 поправка поправка Анекс I от :2013-07-01

32009R1215 поправка поправка Член 1.2 от :2013-07-01

32004R0234 поправка изпълнение Анекс I от :2013-07-01

32005R1236 поправка изпълнение Анекс I от :2013-07-01

32011R0211 поправка Заменя Анекс III P.B от :2013-07-01

32011R0211 поправка Заменя Анекс VII от :2013-07-01

32011R0211 поправка Заменя Анекс I от :2013-07-01

32011R0211 поправка изпълнение Анекс III P.C PT 2 от :2013-07-01

31958R0001 поправка Заменя Член 1 от :2013-07-01

32006R0765 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32012R0267 поправка изпълнение Анекс X от :2013-07-01

31992R2913 поправка изпълнение Член 3.1 от :2013-07-01

32008D0971 поправка поправка Анекс I от :2013-07-01

32002R0881 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32006R0305 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32011R0101 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32009R1217 поправка изпълнение Член 6.1 от :2013-07-01

32009R1217 поправка изпълнение Анекс I от :2013-07-01

32001D0822 поправка изпълнение от :2013-07-01

32012R0377 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32012R0389 поправка изпълнение Член 3.1 от :2013-07-01

32011R1007 поправка изпълнение Анекс III от :2013-07-01

31999R0659 поправка Заменя Член 1 POB)i) от :2013-07-01

31970R1108 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32005R0560 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32010R0356 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

31958R0001(01) поправка Заменя Член 1 от :2013-07-01

32011R0359 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс III PT 5.1 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VII PT 2.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс II PT 2.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VI PT 8.2.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс I PT 2.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VI PT 9.7.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VII PT 6.2.4 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс III PT 2.2.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VI PT 8.1.7.4 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VI PT 3.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VII PT 7.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс II PT 5.1 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс IV PT 5.1 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс IV PT 2.2.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VII PT 11.1 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс V PT 1.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс V PT 2.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс I PT 5.1 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VII PT 3.2.3 от :2013-07-01

32009R0004 поправка Заменя Анекс VI PT 2.2.3 от :2013-07-01

32004R0882 поправка Заменя Анекс I от :2013-07-01

32011R1337 поправка поправка Анекс II от :2013-07-01

32006R1896 поправка поправка Анекс II от :2013-07-01

32006R1896 поправка изпълнение Анекс V от :2013-07-01

32006R1896 поправка поправка Анекс I от :2013-07-01

31994R0517 поправка поправка Анекс III.A от :2013-07-01

32006R1412 поправка изпълнение Анекс от :2013-07-01

32010D0661 поправка поправка Анекс I от :2013-07-01

32003R0437 поправка изпълнение Анекс I от :2013-07-01

32006D1364 поправка поправка Анекс III от :2013-07-01

32006D1364 поправка поправка Анекс II от :2013-07-01

31969R1192 поправка изпълнение Член 3.1 от :2013-07-01

32003R2160 поправка изпълнение Член 5.7 от :2013-07-01

32010R0904 поправка Заменя Член 3 L3 от :2013-07-01

32012D0023 поправка Заменя Член 2.3 PT 1 от :2013-07-01

32009R1221 поправка поправка Анекс II P.A от :2013-07-01

32009R1221 поправка Заменя Анекс V PT 1 от :2013-07-01

32001R2157 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32001R2157 поправка изпълнение Анекс I от :2013-07-01

32004R0131 поправка изпълнение Анекс от :2013-07-01

32012D0022 поправка Заменя Член 2.2 PT 2 от :2013-07-01

32001R2580 поправка добавка Анекс TXT от :2013-07-01

32006R1921 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32004R0021 поправка изпълнение Член 4.4 от :2013-07-01

32004R0021 поправка изпълнение Анекс от :2013-07-01

32004R0021 поправка изпълнение Член 8.5 от :2013-07-01

32004R0021 поправка изпълнение Член 9.3 от :2013-07-01

32004R0021 поправка изпълнение Член 7.3 от :2013-07-01

32004R0021 поправка изпълнение Член 8.1 от :2013-07-01

32004R0021 поправка изпълнение Член 6.1 от :2013-07-01

32004R0021 поправка изпълнение Член 4.1 от :2013-07-01

32002R1221 поправка изпълнение Член 6.2 от :2013-07-01

32002R1221 поправка изпълнение Член 5.2 от :2013-07-01

32002R1221 поправка изпълнение Член 6.1 от :2013-07-01

32001R0539 поправка поправка Анекс II PT 1 от :2013-07-01

32011R0204 поправка изпълнение Анекс IV от :2013-07-01

31987R2658 поправка поправка Анекс I от :2013-07-01

32001R0999 поправка изпълнение Анекс X Глава A PT 3 от :2013-07-01

32003R0998 поправка поправка Анекс II P.B SECTION 2 от :2013-07-01

32009D0470 поправка добавка Член 27 .12 от :2013-07-01

32007R1234 поправка изпълнение Анекс XI от :2013-07-01

32009R0078 поправка изпълнение Анекс IV от :2013-07-01

32004R1222 поправка изпълнение Член 2.2 от :2013-07-01

32004R1222 поправка изпълнение Член 3 от :2013-07-01

32000R1346 поправка изпълнение Анекс изпълнение от :2013-07-01

32000R1346 поправка изпълнение Анекс B от :2013-07-01

32000R1346 поправка изпълнение Анекс A от :2013-07-01

31993R3030 поправка изпълнение Член 5 от :2013-07-01

31993R3030 поправка добавка Член 2.11 от :2013-07-01

31993R3030 поправка изпълнение Анекс II Член 28.6 тире 2 от :2013-07-01

32011D0292 поправка изпълнение изпълнение от :2013-07-01

32011D0292 поправка изпълнение от :2013-07-01

32005D0834 поправка поправка Анекс от :2013-07-01

32000R1760 поправка добавка Член 4.2 L6 от :2013-07-01

32000R1760 поправка добавка Член 4.1 L1 изречение 4 от :2013-07-01

32000R1760 поправка изпълнение Член 20 от :2013-07-01

32000R1760 поправка добавка Член 6.1 L4 от :2013-07-01

32011R0753 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32003R1177 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32005R1183 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32001R0044 поправка изпълнение Анекс III от :2013-07-01

32001R0044 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32001R0044 поправка изпълнение Анекс IV от :2013-07-01

32001R0044 поправка изпълнение Анекс I от :2013-07-01

32001R0044 поправка поправка Член 69 от :2013-07-01

32006R1907 поправка Заменя Член 3 .20 POC) от :2013-07-01

32006R1907 поправка Заменя Член 3 .20 POB) от :2013-07-01

32009R1284 поправка изпълнение Анекс III от :2013-07-01

32005R0889 поправка изпълнение Анекс от :2013-07-01

32009R0073 поправка Заменя Член 10 BI.4 от :2013-07-01

32009R0073 поправка Заменя Член 10 BI.3 от :2013-07-01

32005R1161 поправка изпълнение Член 2.5 от :2013-07-01

32012R0070 поправка изпълнение Анекс VII P.2 POB) от :2013-07-01

32012R0070 поправка изпълнение Анекс VII P.2 POA) от :2013-07-01

32008R0295 поправка Заменя Член 8.3 POC) от :2013-07-01

32007R0716 поправка поправка Анекс III от :2013-07-01

32005R1184 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32008R1272 поправка изпълнение Анекс III P.1 от :2013-07-01

32008R1272 поправка изпълнение Анекс III P.2 от :2013-07-01

32008R1272 поправка изпълнение Анекс III от :2013-07-01

32008R1272 поправка изпълнение Анекс IV P.2 от :2013-07-01

32009R1073 поправка поправка Анекс II от :2013-07-01

32002R2368 поправка поправка Анекс II от :2013-07-01

31985R3821 поправка Заменя Анекс I.B P.IV PT 1 L3 от :2013-07-01

31985R3821 поправка Заменя Анекс I.B P.IV PT 1 L5 от :2013-07-01

31985R3821 поправка изпълнение Анекс II SECTION I PT 1 от :2013-07-01

31996R2223 поправка поправка Анекс B от :2013-07-01

32011R0270 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32003R1059 поправка изпълнение Анекс III от :2013-07-01

32003R1059 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32003R1059 поправка изпълнение Анекс I от :2013-07-01

32000R2488 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32007R0834 поправка изпълнение Анекс от :2013-07-01

32008R0194 поправка изпълнение Анекс IV от :2013-07-01

32007R1393 поправка изпълнение Анекс I PT 6.3.1 от :2013-07-01

32007R1393 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32007R1393 поправка изпълнение Анекс I PT 6.3.2 от :2013-07-01

31995R1683 поправка Заменя Анекс PT 3 от :2013-07-01

32003R1210 поправка изпълнение Анекс V от :2013-07-01

32004R0872 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32004R0314 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32005R0174 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32003D0017 поправка поправка Анекс I от :2013-07-01

31997D0602 поправка поправка Анекс от :2013-07-01

32004R0883 поправка изпълнение Анекс I P.1 от :2013-07-01

32004R0883 поправка изпълнение Анекс III от :2013-07-01

32004R0883 поправка изпълнение Анекс VI от :2013-07-01

32004R0883 поправка изпълнение Анекс VIII P.2 от :2013-07-01

32004R0883 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32004R0883 поправка изпълнение Анекс I P.2 от :2013-07-01

32008D0114 поправка Заменя Член 9.1 от :2013-07-01

32008D0114 поправка поправка Член 9.2 от :2013-07-01

32008D0114 поправка поправка Член 11.1 от :2013-07-01

41996D0409 поправка изпълнение Анекс I от :2013-07-01

41996D0409 поправка поправка Анекс III.3 от :2013-07-01

32009R1072 поправка поправка Анекс II от :2013-07-01

32009R1072 поправка поправка Анекс III от :2013-07-01

32009R1071 поправка поправка Анекс III от :2013-07-01

32010R0667 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32004R0501 поправка добавка Член 6.5 от :2013-07-01

32004R0501 поправка изпълнение Член 7.1 от :2013-07-01

32009R0216 поправка изпълнение Анекс IV SECTION A POC) от :2013-07-01

32003R0147 поправка изпълнение Анекс от :2013-07-01

32004R0854 поправка Заменя Анекс I SECTION I Глава 3 PT 3 POC) L1 от :2013-07-01

32004R0854 поправка Заменя Анекс I SECTION I Глава 3 PT 3 POA) L2 от :2013-07-01

32009R0218 поправка изпълнение Анекс V SECTION A POC) от :2013-07-01

32007R0329 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

32004R0853 поправка Заменя Анекс II SECTION I PT B.6 L2 от :2013-07-01

32004R0853 поправка Заменя Анекс II SECTION I PT B.8 L1 от :2013-07-01

32009R0217 поправка изпълнение Анекс VI SECTION A POB) от :2013-07-01

32009R0217 поправка изпълнение Анекс V P.B POE) от :2013-07-01

32007R0861 поправка изпълнение Анекс I от :2013-07-01

32007R0861 поправка изпълнение Анекс II от :2013-07-01

Следващи свързани актове :

поправен от 32013R0517R(02)

поправен от 32013R0517R(01)

[01 Общи, финансови и институционални въпроси 01]

[0130 Приложно поле на Договорите 01.30]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, дружественото право, политиката на конкуренция, селското стопанство, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика, транспортната политика, енергетиката, данъчното облагане, статистиката, трансевропейските мрежи, съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, околната среда, митническия съюз, външните отношения, външната политика, политиката на сигурност и отбрана и институциите поради присъединяването на Република Хърватия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 50 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) Съгласно член 50 от Акта за присъединяване на Хърватия, когато актове на институциите, приети преди присъединяването, изискват адаптация, дължаща се на присъединяването, и необходимите адаптации не са предвидени в посочения Акт за присъединяване или в неговите приложения, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема необходимите за целта актове, ако първоначалният акт не е приет от Комисията.

(2) В Заключителния акт на конференцията, на която беше съставен Договорът за присъединяване на Хърватия, беше посочено, че високодоговарящите страни са постигнали политическо споразумение относно определен брой наложени от присъединяването адаптации на актове, приети от институциите, и приканват Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването, допълнени и актуализирани, където е необходимо, за да бъде отчетено развитието на правото на Съюза.

(3) Поради това регламентите и директивите, посочени в настоящия регламент следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. Следните регламенти се изменят съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент:

а) в областта на свободното движение на стоки:

— Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали (1),

— Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (2),

— Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата (3), и

— Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав (4),

б) в областта на свободното движение на хора:

— Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (5),

в) в областта на дружественото право:

— Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) (6),

г) в областта на политиката на конкуренция:

— Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (7),

д) в областта на селското стопанство:

— Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (8),

— Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (9),

— Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (10), и

— Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (11),

е) в областта на безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика:

— Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (12),

— Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (13),

— Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци (14),

— Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (15),

— Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите (16),

— Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (17),

— Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (18), и

— Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (19),

ж) в областта на транспортната политика:

— Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (20),

— Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г. относно въвеждане на счетоводна система за разходи по инфраструктурата във връзка с железопътния, автомобилния и вътрешноводен транспорт (21),

— Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (22),

— Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (23),

— Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (24), и

— Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (25),

з) в областта на данъчното облагане:

— Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (26), и

— Регламент (ЕС) № 389/2012/ЕС на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите (27),

и) в областта на статистиката:

— Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (28),

— Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (29),

— Регламент (ЕО) № 1221/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация (30),

— Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха (31),

— Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (32)

— Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) (33),

— Регламент (ЕО) № 501/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно тримесечните финансови сметки на сектора на публичната администрация (34),

— Регламент (ЕО) № 1222/2004 на Съвета от 28 юни 2004 г. относно съставяне и предаване на данни за тримесечния държавен дълг (35),

— Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор (36),

— Регламент (ЕО) № 1921/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за предоставянето на статистически данни за разтоварванията на рибни продукти в държавите-членки (37),

— Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол (38),

— Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен) (39),

— Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (преработен) (40),

— Регламент (ЕО) № 217/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (преработен) (41),

— Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (преработен) (42),

— Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните насаждения (43), и

— Регламент (ЕС) № 70/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2012 г. относно статистическите отчети във връзка с автомобилен превоз на товари (44),

й) в областта на съдебната система и основните права:

— Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (45),

к) в областта на правосъдието, свободата и сигурността:

— Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи (46),

— Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно производството по несъстоятелност (47),

— Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (48),

— Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (49),

— Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (50),

— Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (51),

— Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (52), и

— Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (53),

л) в областта на околната среда:

— Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (54),

м) в областта на митническия съюз:

— Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (55), и

— Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (56),

н) в областта на външните отношения:

— Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (57),

— Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета от 7 март 1994 г. относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса (58),

— Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти (59),

— Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (60), и

— Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (61),

о) в областта на външната политика и политиката на сигурност и отбрана:

— Регламент (ЕО) № 2488/2000 на Съвета от 10 ноември 2000 г. за поддържане замразяването на средства по отношение на господин Милошевич и свързаните с него лица (62),

— Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (63),

— Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (64),

— Регламент (ЕО) № 147/2003 на Съвета от 27 януари 2003 г. относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия (65),

— Регламент (ЕО) 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак (66),

— Регламент (ЕО) № 131/2004 на Съвета от 26 януари 2004 г. относно определени ограничителни мерки по отношение на Судан (67),

— Регламент (ЕО) № 234/2004 на Съвета от 10 февруари 2004 г. относно някои ограничителни мерки по отношение на Либерия (68),

— Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве (69),

— Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия (70),

— Регламент (ЕО) № 174/2005 на Съвета от 31 януари 2005 г. за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д'Ивоар (71),

— Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета от 12 април 2005 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар (72),

— Регламент (ЕО) № 889/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г. за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго (73),

— Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета от 18 юли 2005 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго (74),

— Регламент (ЕО) № 1184/2005 на Съвета от 18 юли 2005 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки по отношение на определени лица, възпрепятстващи мирния процес и нарушаващи международното право в конфликта в региона на Дарфур в Судан (75),

— Регламент (ЕО) № 305/2006 на Съвета от 21 февруари 2006 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки срещу определени лица, заподозрени в участие в убийството на бившия ливански министър-председател Рафик Харири (76),

— Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (77),

— Регламент (ЕО) № 1412/2006 на Съвета от 25 септември 2006 г. относно някои ограничителни мерки по отношение на Ливан (78),

— Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея (79),

— Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (80),

— Регламент (ЕС) № 1284/2009 на Съвета от 22 декември 2009 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея (81),

— Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета от 26 април 2010 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия (82),

— Регламент (ЕС) № 667/2010 на Съвета от 26 юли 2010 г. относно някои ограничителни мерки по отношение на Еритрея (83),

— Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис (84),

— Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (85),

— Регламент (ЕС) № 270/2011 на Съвета от 21 март 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис (86),

— Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета от 12 април 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис (87),

— Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (88),

— Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (89),

— Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран (90) и

— Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета от 3 май 2012 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау (91),

п) в областта на институциите:

— Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим на Европейската икономическа общност (92), и

— Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим на Европейската общност за атомна енергия (93)

2. Следните решения се изменят или отменят съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент:

а) в областта на безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика:

— Решение 2003/17/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (94),

— Решение 2005/834/ЕО на Съвета от 8 ноември 2005 г. относно еквивалентността на проверките по отношение на практиките за сортоподдържане, извършвани в трети страни (95),

— Решение 2006/545/ЕО на Съвета от 18 юли 2006 г. относно съответствието на официалните прегледи на сортовете, извършвани в Хърватия (96),

— Решение 2008/971/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно еквивалентността на горския репродуктивен материал, произведен в трети страни (97), и

— Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (98),

б) в областта на транспортната политика:

— Решения 2012/22/ЕС Решение на Съвета № 2012/22/ЕС от 12 декември 2011 г. относно присъединяването на Европейския съюз към Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., с изключение на членове 10 и 11 от него (99), и

— 2012/23/ЕС Решение на Съвета № 2012/23/ЕС от 12 декември 2011 г. относно присъединяването на Европейския съюз към Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., по отношение на членове 10 и 11 от него (100),

в) в областта на енергетиката:

— Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. за определяне на насоките за трансевропейските енергийни мрежи (101), и

— Решение 2008/114/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом (102);

г) в областта на трансевропейските мрежи:

— Решение № 661/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейска транспортна мрежа (103);

д) в областта на съдебната система и основните права:

— Решение 96/409/ОВППС на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 25 юни 1996 г. относно утвърждаването на временен документ за пътуване (104);

е) в областта на правосъдието, свободата и сигурността:

— Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 г. за сертификата по член 75 за пренасяне на наркотици и/или психотропни вещества (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (105);

ж) в областта на околната среда:

— Решение 97/602/ЕО на Съвета от 22 юли 1997 г. относно списъка, посочен в член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3254/91 и в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 35/97 на Комисията (106);

з) в областта на митническия съюз:

— Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност („Решение за отвъдморско асоцииране“) (107);

и) в областта на външната политика и политиката на сигурност и отбрана:

— Решение 2011/292/EC на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (108).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила, при условие че Договорът за присъединяване на Хърватия влезе в сила, от датата на която посоченият договор влезе в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 май 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY

_______________

(1) OB L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стp. 1.

(3) ОВ L 35, 4.2.2009 г., стp. 1.

(4) ОВ L 272, 18.10.2011 г., стр. 1.

(5) ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6) ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.

(7) ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(8) ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(9) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(10) ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(11) ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 27.

(12) ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(13) ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(14) ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(15) ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(16) ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8.

(17) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(18) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(19) ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(20) ОВ L 156, 28.6.1969 г., стр. 8.

(21) ОВ L 130, 15.6.1970 г., стр. 4.

(22) ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.

(23) ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51.

(24) ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72.

(25) ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88.

(26) ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1.

(27) ОВ L 121, 8.5.2012 г., p. 1.

(28) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(29) ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

(30) ОВ L 179, 9.7.2002 г., стр. 1.

(31) ОВ L 66, 11.3.2003 г., стр. 1.

(32) ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

(33) ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1.

(34) ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 1.

(35) ОВ L 233, 2.7.2004 г., стр. 1.

(36) ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 22.

(37) ОВ L 403, 30.12.2006 г., стp. 1.

(38) ОВ L 171, 29.6.2007 г., стp. 17.

(39) ОВ L 97, 9.4.2008 г., стp. 13.

(40) ОВ L 87, 31.3.2009 г., стp. 1.

(41) ОВ L 87, 31.3.2009 г., стp. 42.

(42) ОВ L 87, 31.3.2009 г., стp. 70.

(43) ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 7.

(44) ОВ L 32, 3.2.2012 г., стр. 1.

(45) ОВ L 65, 11.03.2011, стр.1.

(46) ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1.

(47) ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 1.

(48) ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(49) ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.

(50) ОВ L 399, 30.12.2006 г., стр. 1.

(51) ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1.

(52) ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79.

(53) ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1.

(54) ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.

(55) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(56) ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(57) ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1.

(58) ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 1.

(59) ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 28.

(60) ОВ L 200, 30.7.2005 г., стр. 1.

(61) ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 1.

(62) ОВ L 287, 14.11.2000 г., стр. 19.

(63) ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

(64) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(65) ОВ L 24, 29.1.2003 г., стр. 2.

(66) ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.

(67) ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 1.

(68) ОВ L 40, 12.2.2004 г., стр. 1.

(69) ОВ L 55, 24.2.2004 г., стр. 1.

(70) ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 32.

(71) ОВ L 29, 2.2.2005 г., стр. 5.

(72) ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 1.

(73) ОВ L 152, 15.6.2005 г., стр. 1.

(74) ОВ L 193, 23.7.2005 г., стр. 1.

(75) ОВ L 193, 23.7.2005 г., стр. 9.

(76) ОВ L 51, 22.2.2006 г., стр. 1.

(77) ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

(78) ОВ L 267, 27.9.2006 г., стр. 2.

(79) ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 1.

(80) ОВ L 66, 10.3.2008 г., стр. 1.

(81) ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 26.

(82) ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 1.

(83) ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 16.

(84) ОВ L 31, 5.2.2011 г., стр. 1.

(85) ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.

(86) ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 4.

(87) ОВ L 100, 14.4.2011 г., стр. 1.

(88) ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1.

(89) ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

(90) ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1.

(91) ОВ L 119, 4.5.2012 г., стр. 1.

(92) ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58.

(93) ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 401/58.

(94) ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 10.

(95) ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 51.

(96) ОВ L 215, 5.8.2006 г., стp. 28.

(97) ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 83

(98) ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(99) ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 1.

(100) ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 13.

(101) ОВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 1.

(102) ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(103) ОВ L 204, 5.8.2010 г., стр. 1.

(104) ОВ L 168, 6.7.1996 г., стр. 4.

(105) ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 463.

(106) ОВ L 242, 4.9.1997 г., стр. 64.

(107) ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1.

(108) ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

A. МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 78/2009 в точка 1.1 се добавя следното:

„—

25 за Хърватия“.

Б. КЛАСИФИКАЦИЯ, ЕТИКЕТИРАНЕ И ОПАКОВАНЕ — ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1.

Приложение III, част 1 се изменя, както следва:

а)

таблица 1.1 се изменя, както следва:

Код H200: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nestabilni eksplozivi“

Код H201: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.“

Код H202: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.“

Код H203: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.“

Код H204: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.“

Код H205: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.“

Код H220: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Vrlo lako zapaljivi plin.“

Код H221: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zapaljivi plin.“

Код H222: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.“

Код H223: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zapaljivi aerosol.“

Код H224: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.“

Код H225: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Lako zapaljiva tekućina i para.“

Код H226: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zapaljiva tekućina i para.“

Код H228: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zapaljiva krutina.“

Код H240: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.“

Код H241: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.“

Код H242: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.“

Код H250: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.“

Код H251: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.“

Код H252: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.“

Код H260: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.“

Код H261: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.“

Код H270: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.“

Код H271: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.“

Код H272: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može pojačati požar; oksidans.“

Код H280: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.“

Код H281: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.“

Код H290: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može nagrizati metale.“

б)

таблица 1.2 се изменя, както следва:

Код H300: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Smrtonosno ako se proguta.“

Код H301: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Otrovno ako se proguta.“

Код H302: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Štetno ako se proguta.“

Код H304: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.“

Код H310: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.“

Код H311: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Otrovno u dodiru s kožom.“

Код H312: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Štetno u dodiru s kožom.“

Код H314: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.“

Код H315: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nadražuje kožu.“

Код H317: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.“

Код H318: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Uzrokuje teške ozljede oka.“

Код H319: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.“

Код H330: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Smrtonosno ako se udiše.“

Код H331: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Otrovno ako se udiše.“

Код H332: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Štetno ako se udiše.“

Код H334: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.“

Код H335: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može nadražiti dišni sustav.“

Код H336: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.“

Код H340: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može izazvati genetska oštećenja navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Код H341: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Код H350: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može uzrokovati rak navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Код H351: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Код H360: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu navesti konkretan učinak ako je poznat > “.

Код H361: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete navesti konkretan učinak ako je poznat > .“

Код H362: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.“

Код H370: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Uzrokuje oštećenje organa ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> .“

Код H371: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> .“

Код H372: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Uzrokuje oštećenje organa ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .“

Код H373: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .“

Комбинирани кодове за опасност H300+H310: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“

Комбинирани кодове за опасност H300+H330: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.“

Комбинирани кодове за опасност H310+H330: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Комбинирани кодове за опасност H300+H310+H330: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Комбинирани кодове за опасност H301+H311: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“

Комбинирани кодове за опасност H301+H331: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.“

Комбинирани кодове за опасност H311+H331: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Комбинирани кодове за опасност H301+H311+H331: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Комбинирани кодове за опасност H302+H312: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“

Комбинирани кодове за опасност H302+H332: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.“

Комбинирани кодове за опасност H312+H332: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Комбинирани кодове за опасност H302+H312+H332: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

в)

таблица 1.3 се изменя, както следва:

Код H400: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.“

Код H410: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.“

Код H411: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.“

Код H412: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.“

Код H413: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.“

Код H420: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.“

2.

Приложение III, част 2 се изменя, както следва:

а)

таблица 2.1 се изменя, както следва:

Код EUH001: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Eksplozivno u suhom stanju.“

Код EUH006: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.“

Код EUH014: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Burno reagira s vodom.“

Код EUH018: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.“

Код EUH019: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Može stvarati eksplozivne perokside.“

Код EUH044: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.“

б)

таблица 2.2 се изменя, както следва:

Код EUH029: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.“

Код EUH031: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.“

Код EUH032: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.“

Код EUH066: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.“

Код EUH070: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Otrovno u dodiru s očima.“

Код EUH071: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nagrizajuće za dišni sustav.“

3.

В приложение III, част 3 таблицата се изменя, както следва:

Код EUH 201/201A: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.“

Код EUH 202: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.“

Код EUH203: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.“

Код EUH204: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.“

Код EUH205: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.“

Код EUH206: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).“

Код EUH207: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.“

Код EUH208: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju.“

Код EUH209/209A: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.“

Код EUH210: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.“

Код EUH401: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.“

4.

Приложение IV, част 2 се изменя както следва:

а)

таблица 1.1 се изменя, както следва:

Код P101: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.“

Код P102: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Čuvati izvan dohvata djece.“

Код P103: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.“

б)

таблица 1.2 се изменя, както следва:

Код P201: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.“

Код P202: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.“

Код P210: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.“

Код P211: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.“

Код P220: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.“

Код P221: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim…“

Код P222: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Spriječiti dodir sa zrakom.“

Код P223: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.“

Код P230: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Čuvati navlaženo s…“

Код P231: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Rukovati u inertnom plinu.“

Код P232: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zaštititi od vlage.“

Код P233: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.“

Код P234: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.“

Код P235: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Održavati hladnim.“

Код P240: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.“

Код P241: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…/ opremu koja neće izazvati eksploziju.“

Код P242: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Rabiti samo neiskreći alat.“

Код P243: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.“

Код P244: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.“

Код P250: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.“

Код P251: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.“

Код P260: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.“

Код P261: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.“

Код P262: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.“

Код P263: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.“

Код P264: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nakon uporabe temeljito oprati …“

Код P270: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.“

Код P271: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.“

Код P272: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.“

Код P273: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.“

Код P280: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.“

Код P281: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.“

Код P282: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.“

Код P283: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.“

Код P284: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.“

Код P285: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.“

Комбинирани кодове P231+P232: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.“

Комбинирани кодове P235+P410: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.“

в)

таблица 1.3 се изменя, както следва:

Код P301: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

AKO SE PROGUTA:“

Код P302: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:“

Код P303: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):“

Код P304: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

AKO SE UDIŠE:“

Код P305: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:“

Код P306: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:“

Код P307: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU izloženosti:“

Код P308: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:“

Код P309: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:“

Код P310: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Код P311: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Код P312: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Код P313: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Код P314: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Код P315: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Код P320: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).“

Код P321: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).“

Код P322: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).“

Код P330: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Isprati usta.“

Код P331: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

NE izazivati povraćanje.“

Код P332: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju nadražaja kože:“

Код P333: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:“

Код P334: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.“

Код P335: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože.“

Код P336: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.“

Код P337: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:“

Код P338: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.“

Код P340: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.“

Код P341: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.“

Код P342: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Pri otežanom disanju:“

Код P350: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.“

Код P351: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.“

Код P352: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.“

Код P353: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.“

Код P360: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.“

Код P361: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.“

Код P362: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.“

Код P363: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.“

Код P370: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju požara:“

Код P371: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:“

Код P372: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.“

Код P373: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.“

Код P374: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.“

Код P375: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.“

Код P376: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.“

Код P377: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.“

Код P378: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Za gašenje rabiti …“

Код P380: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Evakuirati područje.“

Код P381: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.“

Код P390: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.“

Код P391: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Sakupiti proliveno/rasuto.“

Комбинирани кодове P301+Р310: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.“

Комбинирани кодове P301+Р312: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Комбинирани кодове P301+Р330+P331: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

ako se proguta: isprati usta. NE izazivati povraćanje.“

Комбинирани кодове P302+Р334: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.“

Комбинирани кодове P302+Р350: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.“

Комбинирани кодове P302+Р352: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.“

Комбинирани кодове P303+P361+P353: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.“

Комбинирани кодове P304+P340: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.“

Комбинирани кодове P304+P341: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.“

Комбинирани кодове P305+P351+P338: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju dodira s očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.“

Комбинирани кодове P306+P360: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.“

Комбинирани кодове P307+P311: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Комбинирани кодове P308+P313: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Комбинирани кодове P309+P311: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Комбинирани кодове P332+P313: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Комбинирани кодове P333+P313: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Комбинирани кодове P335+P334: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.“

Комбинирани кодове P337+P313: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Комбинирани кодове P342+P311: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Комбинирани кодове P370+P376: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.“

Комбинирани кодове P370+P378: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …“

Комбинирани кодове P370+P380: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje.“

Комбинирани кодове P370+P380+P375: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.“

Комбинирани кодове P371+P380+P375: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.“

г)

таблица 1.4 се изменя, както следва:

Код P401: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti …“

Код P402: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti na suhom mjestu.“

Код P403: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.“

Код P404: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.“

Код P405: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti pod ključem.“

Код P406: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.“

Код P407: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Osigurati razmak između polica/paleta.“

Код P410: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.“

Код P411: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.“

Код P412: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.“

Код P413: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.“

Код P420: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.“

Код P422: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti uz ove uvjete: …“

Комбинирани кодове P402+Р404: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.“

Комбинирани кодове P403+P233: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.“

Комбинирани кодове P403+P235: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.“

Комбинирани кодове P410+P403: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.“

Комбинирани кодове P410+P412: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.“

Комбинирани кодове P411+P235: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.“

д)

таблица 1.5 се изменя, както следва:

Код P501: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na …“

Код P502: След вписването за GA се вмъква следното:

„HR

Pogledajte proizvođača / dobavljača zatražiti podatke o recikliranju / preradi.“

В. ТЕКСТИЛ И ОБУВКИ

В приложение III към Регламент (ЕC) № 1007/2011 след вписването на френски език се добавя следното тире:

„—

:

на хърватски език

:

„runska vuna“ ‧.

Г. ХИМИКАЛИ —„REACH“

В член 3, параграф 20 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

произведено е в Общността или в държавите, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г., на 1 януари 2007 г. или на 1 юли 2013 г., но не е пускано на пазара от производителя или вносителя, поне веднъж за изминалите 15 години преди влизането в сила на настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят разполагат с документи, доказващи това;

в) пуснато е от производителя или вносителя на пазара на Общността или в държавите, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г., на 1 януари 2007 г. или на 1 юли 2013 г., преди влизането в сила на настоящия регламент и се е считало за нотифицирано в съответствие с член 8, параграф 1, първо тире от Директива 67/548/ЕИО, във версията на член 8, параграф 1 след изменението, внесено с Директива 79/831/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер, установено в настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят разполагат с документи, доказващи това, включително доказателство, че веществото е било пуснато на пазара от който и да е производител или вносител между 18 септември 1981 г. и 31 октомври 1993 г. включително;“

2. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

Регламент (ЕО) № 883/2004 се изменя, както следва:

а) В приложение I, част I след вписването за Франция се вмъква следното:

„ХЪРВАТИЯ

Временни авансови плащания от центрове за социални грижи въз основа на задължението за осигуряване на временна издръжка съгласно закона за семейството (OG 116/03, както е изменен)“;

б) В приложение I, част II след вписването за Франция се вмъква следното:

„ХЪРВАТИЯ

Еднократна помощ за новородено дете съгласно закона за майчинството и родителските обезщетения (OG 85/08, както е изменен)

Еднократна помощ за осиновено дете съгласно закона за майчинството и родителските обезщетения (OG 85/08, както е изменен)

Еднократна помощ за новородено или осиновено дете, предвидена в нормативната уредба за местното и регионалното самоуправление съгласно член 59 от Закона за майчинството и родителските обезщетения (OG 85/08, както е изменен)“;

в) В приложение II се вмъкват следните вписвания:

i) след вписването за БЪЛГАРИЯ—ГЕРМАНИЯ:

„БЪЛГАРИЯ—ХЪРВАТИЯ

Член 35, параграф 3 от Спогодбата за социално осигуряване от 14 юли 2003 г. (зачитане на осигурителни периоди, завършени преди 31 декември 1957 г., за сметка на договарящата държава, в която осигуреното лице е пребивавало към 31 декември 1957 г.).“;

ii) след вписването за ГЕРМАНИЯ—ФРАНЦИЯ:

„ГЕРМАНИЯ—ХЪРВАТИЯ

Член 41 от Конвенцията за социална сигурност от 24 ноември 1997 г. (уреждане на права, придобити преди 1 януари 1956 г. съгласно схемата за социална сигурност на другата договаряща държава); прилагането на тази разпоредба продължава да бъде ограничено до лицата, за които се отнася.“;

iii) след вписването за ИСПАНИЯ—ПОРТУГАЛИЯ:

„ХЪРВАТИЯ—ИТАЛИЯ

а) Спогодбата между Югославия и Италия за уреждане на взаимните задължения при социалното осигуряване, с позоваване на параграф 7 от приложение XIV към мирния договор, сключен с размяна на ноти от 5 февруари 1959 г. (зачитане на осигурителни периоди, завършени преди 18 декември 1954 г.); прилагането продължава да бъде ограничено до лицата, за които се отнася посочената спогодба;

б) Член 44, параграф 3 от Конвенцията за социална сигурност между Република Хърватия и Италианската република от 27 юни 1997 г. във връзка с бившата зона Б от Свободната територия Триест (зачитане на осигурителни периоди, завършени преди 5 октомври 1956 г.); прилагането на тази разпоредба продължава да бъде ограничено до лицата, за които се отнася Конвенцията.

ХЪРВАТИЯ—УНГАРИЯ

Член 43, параграф 6 от Конвенцията за социална сигурност от 8 февруари 2005 г. (зачитане на осигурителни периоди, завършени преди 29 май 1956 г., за сметка на договарящата държава, в която осигуреното лице е пребивавало към 29 май 1956 г.).

ХЪРВАТИЯ—АВСТРИЯ

Член 35 от Конвенцията за социална сигурност от 16 януари 1997 г. (зачитане на осигурителни периоди, завършени преди 1 януари 1956 г.); прилагането на тази разпоредба продължава да бъде ограничено до лицата, за които се отнася.

ХЪРВАТИЯ—СЛОВЕНИЯ

а) Член 35, параграф 3 от Спогодбата за социална сигурност от 28 април 1997 г. (зачитане на привилегировани осигурителни периоди съгласно законодателството на бившата обща държава);

б) Членове 36 и 37 от Спогодбата за социална сигурност от 28 април 1997 г. (права, придобити преди 8 октомври 1991 г., остават задължение на договарящата се държава, която ги е предоставила; пенсии, отпуснати между 8 октомври 1991 г. и 1 февруари 1998 г., датата на влизане в сила на посочената спогодба, по отношение на осигурителните периоди, завършени в другата договаряща се държава преди 31 януари 1998 г., подлежат на преизчисляване).“;

г) В приложение III след вписването за ИСПАНИЯ се вмъква следното:

„ХЪРВАТИЯ“;

д) В приложение VI след вписването за ГЪРЦИЯ се вмъква следното:

„ХЪРВАТИЯ

а) Пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионално заболяване съгласно член 52, параграф 5 от Закона за пенсионното осигуряване (OG 102/98, както е изменен).

б) Помощи при физически щети съгласно член 56 от Закона за пенсионното осигуряване (OG 102/98, както е изменен).“;

е) В приложение VIII, част 2 след вписването за ФРАНЦИЯ се вмъква следното:

„ХЪРВАТИЯ

Пенсии от задължителната осигурителна схема въз основа на индивидуални капитализирани спестявания съгласно Закона за задължителните и доброволните пенсионни фондове (OG 49/99, както е изменен) освен в случаите, предвидени в членове 47 и 48 от посочения закон (пенсии за инвалидност поради обща нетрудоспособност и наследствени пенсии).“

3. ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Регламент (ЕО) № 2157/2001 се изменя, както следва:

а) В приложение I след вписването за Франция се вмъква следното:

„ХЪРВАТИЯ:

dioničko društvo“;

б) В приложение II след вписването за Франция се вмъква следното:

„ХЪРВАТИЯ:

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću“.

4. ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯ

В член 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 659/1999 подточка i) се заменя със следното:

„i)

без да се засягат членове 144 и 172 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, приложение IV, точка 3 и допълнението към посоченото приложение към Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, приложение V, точка 2 и точка 3, буква б) и допълнението към посоченото приложение към Акта за присъединяване на България и Румъния, и приложение IV, точка 2 и точка 3, буква б) и допълнението към посоченото приложение към Акта за присъединяване на Хърватия, всяка помощ, която съществува в съответната държава-членка преди влизането в сила на Договора, т.е. схеми за помощ и индивидуална помощ, които са били въведени в действие преди и продължават да се прилагат след влизането в сила на Договора;“.

5. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1.

В приложението към Регламент (ЕО) № 834/2007 след вписването за GA се вмъква следното:

„HR

:

ekološki.“

2. Приложение XIa към Регламент (ЕО) № 1234/2007 се изменя, както следва:

a) в таблицата в точка III.2. A) относно търговското описание за месото от едър рогат добитък категория V на възраст 8 месеца или по-малко след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия teletina“.

б) в таблицата в точка III.2. Б) относно търговското описание за месото от едър рогат добитък категория Z на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца, след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия mlada junetina“.

3. В член 10a от Регламент (ЕО) № 73/2009 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за директни плащания, предоставени на земеделските стопани в България, Хърватия и Румъния, във френските отвъдморски територии, на Азорските острови и остров Мадейра, както и на Канарските острови и на островите в Егейско море.

4. Чрез дерогация от параграф 1 намалението, посочено в този параграф, се определя на 0 % за новите държави-членки, различни от България, Хърватия и Румъния.“

4. Регламент (ЕО) № 1217/2009 се изменя, както следва:

а) Към член 6, параграф 1 се добавя следното изречение:

„Хърватия създава национален комитет най-късно до края на шестия месец след датата на присъединяването.“

б) В приложение I след вписването за Франция се добавя следното:

„Хърватия

1. Kontinentalna Hrvatska

2. Jadranska Hrvatska

Хърватия обаче може да съставлява един район за следващите три години след присъединяването.“

6. БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

1.

Приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя, както следва:

а)

точка Б.6, втора алинея се заменя със следното:

„За държавите-членки обаче тези кодове са, както следва: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE и UK.“;

б)

точка Б.8, първа алинея се заменя със следното:

„Когато знакът се поставя в обект, който е разположен в рамките на Общността, той трябва да бъде с овална форма и да съдържа съкращението CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ или WE.“.

2.

Приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004 се изменя, както следва:

а)

В точка 3, буква а) втората алинея се заменя със следното:

„За държавите-членки обаче тези кодове са, както следва: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE и UK.“;

б)

В точка 3, буква в) първата алинея се заменя със следното:

„Когато маркировката се поставя в обект, който е разположен в рамките на Общността, тя трябва да бъде с овална форма и да съдържа съкращението CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ или WE.“.

3.

Приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕРИТОРИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 15

1.

Територията на Кралство Белгия

2.

Територията на Република България

3.

Територията на Чешката република

4.

Територията на Кралство Дания, с изключение на Фарьорските острови и Гренландия

5.

Територията на Федерална република Германия

6.

Територията на Република Естония

7.

Територията на Ирландия

8.

Територията на Република Гърция

9.

Територията на Кралство Испания, с изключение на Сеута и Мелила

10.

Територията на Френската република

11.

Територията на Република Хърватия

12.

Територията на Италианската република

13.

Територията на Република Кипър

14.

Територията на Република Латвия

15.

Територията на Република Литва

16.

Територията на Великото херцогство Люксембург

17.

Територията на Унгария

18.

Територията на Малта

19.

Територията на Кралство Нидерландия в Европа

20.

Територията на Република Австрия

21.

Територията на Република Полша

22.

Територията на Португалската република

23.

Територията на Румъния

24.

Територията на Република Словения

25.

Територията на Словашката република

26.

Територията на Република Финландия

27.

Територията на Кралство Швеция

28.

Територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия“.

Б. ВЕТЕРИНАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1.

Регламент (ЕО) № 1760/2000 се изменя, както следва:

а)

В член 4, параграф 1, първа алинея след третото изречение се добавя следното изречение:

„Всички животни в дадено стопанство в Хърватия, родени до датата на присъединяването или предназначени за търговия в рамките на Общността след тази дата, се идентифицират с ушна марка, одобрена от компетентния орган, закачена на всяко ухо.“;

б)

В член 4, параграф 2, след петата алинея се добавя следната алинея:

„Нито едно животно, родено в Хърватия след датата на присъединяване, не може да бъде преместено от стопанство, ако не е идентифицирано в съответствие с настоящия член.“;

в)

В член 6, параграф 1 след третата алинея се добавя следната алинея:

„От датата на присъединяването компетентният орган в Хърватия издава паспорт на всяко животно, което трябва да бъде идентифицирано в съответствие с член 4, в срок от 14 дни от уведомлението за неговото раждане или в случай на внос от трети страни — в срок от 14 дни от уведомлението за неговата реидентификация от съответната държава-членка в съответствие с член 4, параграф 3.“;

г)

В член 20 се добавя следното изречение:

„Хърватия прави това не по-късно от три месеца след датата на присъединяването.“.

2.

В приложение X, глава А, точка 3 от Регламент (ЕО) № 999/2001 след вписването за Франция в списъка се добавя следното:

„Хърватия

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb“.

3.

В приложение II, част Б, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 998/2003 следното вписване се заличава:

„НR

Хърватия“.

4.

В член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2160/2003 се добавя следната алинея:

„За Хърватия, когато датата на представянето на националните програми за контрол за други държави-членки вече е минала, датата на представянето е датата на присъединяването.“

5.

Регламент (ЕО) № 21/2004 се изменя, както следва:

а)

В член 4, параграфи 1 и 4, член 6, параграф 1, член 7, параграф 3 и член 8, параграф 1 думите „за България и Румъния датата на присъединяването“ се заменят с думите: „или за България, Румъния и Хърватия съответната дата на присъединяване“.

б)

В член 8, параграф 5 след „1 януари 2008 г.“ се добавя следното:

„или за Хърватия датата на присъединяването,“.

в)

В член 9, параграф 3 след „31 декември 2009 г.“ се добавя следното:

„или за Хърватия датата на присъединяването,“.

г)

Приложението се изменя, както следва:

i)

В бележка под линия (1) в част А и част Б след вписването за България се вмъква следното:

„Хърватия

HR

191“.

ii)

В част Б, точка 1 след „9 юли 2005 г.“ се добавя следното:

„или за Хърватия датата на присъединяването,“.

iii)

В част В, точка 2 след „1 януари 2011 г.“ се добавя следното:

„или за Хърватия датата на присъединяването,“.

6.

В член 27 от Решение 2009/470/ЕО се добавя следният параграф:

„12. За програмите, които следва да бъдат изпълнявани от Хърватия през 2013 г., датата 30 април, посочена в параграф 2, 15 септември, посочена в параграф 4, и 30 ноември, посочена в параграф 5, не са приложими.“.

В. ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1.

В приложение I към Решение 2003/17/ЕО вписването за Хърватия се заличава.

2.

Приложението към Решение 2005/834/ЕО се изменя, както следва:

а)

вписването за Хърватия (HR) се заличава.

б)

в бележката под линия (*) се заличават следните думи:

„HR — Хърватия,“.

3.

Решение 2006/545/ЕО се отменя.

4.

Приложение I към Решение 2008/971/ЕО се изменя, както следва:

а)

вписването за Хърватия (HR) се заличава.

б)

в бележката под линия (*) се заличават следните думи:

„HR — Хърватия,“.

7. ТРАНСПРОТНА ПОЛИТИКА

А. ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ

Приложение II към Регламент (ЕИО) № 1108/70 се изменя, както следва:

(а) под заглавието „А.1. ЖЕЛЕЗОПЪТНИ — Главни мрежи“ се добавя следното:

„Република Хърватия

HŽ Infrastruktura d.o.o.“;

(б) под заглавието „Б. ПЪТИЩА“ се добавя следното:

„Република Хърватия

1. Autoceste

2. Državne ceste

3. Županijske ceste

4. Lokalne caste“.

Б. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

1.

Регламент (ЕИО) № 3821/85 се изменя, както следва:

а)

приложение I Б, част IV, точка 1 се изменя, както следва:

i)

третата алинея се заменя със следното:

„същите думи на другите официални езици на Общността, отпечатани, за да оформят фона на картата:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТА ЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D’ATELIER

CARTE D’ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL’OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT“

ii)

петата алинея се заменя със следното:

„отличителният знак на държавата-членка, която издава картата, отпечатан в негатив в син правоъгълник и заобиколен с 12 жълти звезди; тези знаци са, както следва:

B

:

Белгия

BG

:

България

CZ

:

Чешката република

DK

:

Дания

D

:

Германия

EST

:

Естония

GR

:

Гърция

E

:

Испания

F

:

Франция

HR

:

Хърватия

IRL

:

Ирландия

I

:

Италия

CY

:

Кипър

LV

:

Латвия

LT:

:

Литва

L

:

Люксембург

H

:

Унгария

M

:

Малта

NL

:

Нидерландия

A

:

Австрия

PL

:

Полша

P

:

Португалия

RO

:

Румъния

SLO

:

Словения

SK

:

Словакия

FIN

:

Финландия

S

:

Швеция

UK

:

Обединеното кралство“

б)

В приложение II, раздел I, точка 1 след вписването за Франция се добавя следното:

„Хърватия

25,“.

2.

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1071/2009 бележка под линия (1)се заменя със:

„(1)

Отличителните знаци на държавите-членки са: (B) Белгия, (BG) България, (CZ) Чешката република, (DK) Дания, (D) Германия, (EST) Естония, (IRL) Ирландия, (GR) Гърция, (E) Испания, (F) Франция, (HR) Хърватия, (I) Италия, (CY) Кипър, (LV) Латвия, (LT) Литва, (L) Люксембург, (H) Унгария, (M) Малта, (NL) Нидерландия, (A) Австрия, (PL) Полша, (P) Португалия, (RO) Румъния, (SLO) Словения, (SK) Словакия, (FIN) Финландия, (S) Швеция, (UK) Обединеното кралство.“

3.

Регламент (ЕО) № 1072/2009 се изменя, както следва:

а)

В приложение II бележка под линия (1)се заменя със:

„(1)

Отличителните знаци на държавите-членки са: (B) Белгия, (BG) България, (CZ) Чешката република, (DK) Дания, (D) Германия, (EST) Естония, (IRL) Ирландия, (GR) Гърция, (E) Испания, (F) Франция, (HR) Хърватия, (I) Италия, (CY) Кипър, (LV) Латвия, (LT) Литва, (L) Люксембург, (H) Унгария, (M) Малта, (NL) Нидерландия, (A) Австрия, (PL) Полша, (P) Португалия, (RO) Румъния, (SLO) Словения, (SK) Словакия, (FIN) Финландия, (S) Швеция, (UK) Обединеното кралство.“.

б)

В приложение III бележка под линия (1) се заменя със:

„(1)

Отличителните знаци на държавите-членки са: (B) Белгия, (BG) България, (CZ) Чешката република, (DK) Дания, (D) Германия, (EST) Естония, (IRL) Ирландия, (GR) Гърция, (E) Испания, (F) Франция, (HR) Хърватия, (I) Италия, (CY) Кипър, (LV) Латвия, (LT) Литва, (L) Люксембург, (H) Унгария, (M) Малта, (NL) Нидерландия, (A) Австрия, (PL) Полша, (P) Португалия, (RO) Румъния, (SLO) Словения, (SK) Словакия, (FIN) Финландия, (S) Швеция, (UK) Обединеното кралство.“.

4.

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1073/2009 бележка под линия (1) се заменя със:

„(1)

Отличителните знаци на държавите-членки са: (B) Белгия, (BG) България, (CZ) Чешката република, (DK) Дания, (D) Германия, (EST) Естония, (IRL) Ирландия, (GR) Гърция, (E) Испания, (F) Франция, (HR) Хърватия, (I) Италия, (CY) Кипър, (LV) Латвия, (LT) Литва, (L) Люксембург, (H) Унгария, (M) Малта, (NL) Нидерландия, (A) Австрия, (PL) Полша, (P) Португалия, (RO) Румъния, (SLO) Словения, (SK) Словакия, (FIN) Финландия, (S) Швеция, (UK) Обединеното кралство.“.

В. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1192/69 се добавя следното вписване:

„—

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.“.

Г. МОРСКИ ТРАНСПОРТ

1.

В член 2, параграф 2 от Решение 2012/22/ЕС точка 2 се заменя със следното:

„2. Сегашните членове на Европейския съюза са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.“.

2.

В член 2, параграф 3 от Решение 2012/23/ЕС точка 1 се заменя със следното:

„1. Съдебни решения по въпроси, уредени от Атинския протокол от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., които са постановени от съд на Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция или Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, се признават и изпълняват в дадена държава — членка на Европейския съюз, съгласно съответните правила на Европейския съюз по въпроса.“.

8. ЕНЕРГЕТИКА

1.

Решение № 1364/2006/ЕО се изменя, както следва:

а)

приложение II, раздел „Електроенергийни мрежи“ се изменя както следва:

i)

в подраздел 2 „Развитие на електроенергийни връзки между държавите-членки, необходими за функционирането на вътрешния пазар и с цел гарантиране на надеждността и сигурността на работата на електроенергийните мрежи:“, след вписването „Унгария—Австрия“ се добавя следното:

„Унгария—Хърватия“;

ii)

в подраздел 4 „Развитие на електроенергийните връзки с държавите, които не са членки на ЕС, и по-специално със страните кандидатки, като по този начин се допринася за тяхното взаимодействие, експлоатационната надеждност и сигурност на електроенергийните мрежи или доставките на електроенергия в рамките на Европейската общност:“, вписването „Унгария—Хърватия“ се заличава;

б)

приложение III, раздел „Електроенергийни мрежи“ се изменя, както следва:

i)

след вписването „3.85. Нови връзки за вятърна енергия в Малта (MT)“ се добавя следното:

„3.86.

Pécs (HU)—Ernestinovo (HR)“;

ii)

вписванията „4.7.Подстанция и свързващи електропроводи при Ernestinovo (Хърватия)“ и „4.31 Pécs (HU)—Ernestinovo (HR)“ се заличават.

2.

Приложението към Решение 2008/114/ЕО, Евратом се заменя със следното:

а)

член 9, параграф 1 се заменя със следното:

„1. Капиталът на Агенцията е 5 856 000 EUR.“

б)

в член 9, параграф 2 в таблицата след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия

EUR

32 000“;

в)

член 11, параграф 1 в списъка след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия

2 членове“

9. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

1.

В член 3 от Регламент (ЕС) № 904/2010 след втора алинея се вмъква следната алинея:

„Хърватия информира Комисията до 1 юли 2013 г. относно компетентния орган за целите на настоящия регламент и за последващите изменения, както е посочено в алинея втора.“

2.

В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 389/2012 се добавя следното изречение:

„Хърватия информира Комисията до 1 юли 2013 г. относно своя компетентен орган.“

10. СТАТИСТИКА

1.

В приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 в глава 98 в таблицата след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb“

2.

Приложение Б към Регламент (ЕО) № 2223/96 се изменя, както следва:

а)

в раздел „Изпращане на данни“, точка 6, буква а) се добавя следното:

„–

2000 г. (2000 Q1 за тримесечни данни) за Хърватия;“;

б)

в раздел „Дерогации по държави-членки“ след вписването за Франция се вмъква следното:

„9a. ХЪРВАТИЯ

9а.1 Дерогации за таблици

Таблица №

Променлива/позиция

Дерогация

Период на дерогацията

Първо изпращане през

1

Всички променливи/позиции

Данни със задна дата преди 1995 г.

Преди 1995 г.

Не се изпращат

2

Всички променливи/позиции

1995—2001г.

1995—2001 г.

Не се изпращат

2

Всички променливи/позиции с изключение на К.2

2002—2009 г.

2002—2009 г.

2012 г.

3

Всички променливи/позиции

Данни със задна дата преди 1999 г.

1995—1999 г.

Не се изпращат

3

Всички променливи, с изключение на P.1, P.2, B.1g и D.1

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2014 г.

6

Всички променливи

1995—2001 г.

1995—2001 г.

Не се изпращат

7

Всички променливи

1995—2000 г.

1995—2000 г.

Не се изпращат

8

Всички променливи/позиции — годишно

1995—2001 г.

1995—2001 г.

Не се изпращат

8

Всички променливи/позиции (без разбивка на S.2) с изключение на K.2

2002—2009 г.

2002—2009 г.

2012 г.

9

Всички променливи/позиции

1995—2001 г.

1995—2001 г.

Не се изпращат

2002—2009 г.

2002—2009 г.

2012 г.

10

Всички променливи/позиции

1995—1999 г.

1995—1999 г.

Не се изпращат

11

Всички променливи

1995—2001 г.

1995—2001 г.

Не се изпращат

11

Всички променливи с изключение на К.2

2002—2009 г.

2002—2009 г.

2012 г.

12

Всички променливи

1995—1999 г.

1995—1999 г.

Не се изпращат

13

Всички променливи/позиции

1995—2009 г.

1995—2009 г.

Не се изпращат

2010—2011 г.

2010—2011 г.

2015 г.

15

Всички променливи/позиции, текущи цени

1995—2004 г.

1995—2004 г.

Не се изпращат

2005—2009 г.

2005—2009 г.

2015 г.

15

Всички променливи/позиции, постоянни цени

1995—2004 г.

1995—2004 г.

Не се изпращат

2005—2009 г.

2005—2009 г.

2015 г.

16

Всички променливи/позиции, текущи цени

1995—2004 г.

1995—2004 г.

Не се изпращат

2005—2009 г.

2005—2009 г.

2014 г.

16

Всички променливи/позиции, постоянни цени

1995—2004 г.

1995—2004 г.

Не се изпращат

2005—2009 г.

2005—2009 г

2015 г.

17

Всички променливи/позиции

1995—2004 г.

1995—2004 г.

Не се изпращат

2005—2009 г.

2005—2009 г

2016 г.

18

Всички променливи/позиции

1995—2004 г.

1995—2004 г.

Не се изпращат

2005—2009 г.

2005—2009 г

2016 г.

19

Всички променливи/позиции

1995—2004 г.

1995—2004 г.

Не се изпращат

2005—2009 г.

2005—2009 г

2016 г.

22

Всички променливи/позиции

1995—2004 г.

1995—2004 г.

Не се изпращат

2005—2009 г.

2005—2009 г

2016 г.

26

Всички променливи/позиции

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2017 г.

1995—1999 г.

1995—1999 г.

Не се изпращат

9а.2 Дерогации за единични променливи/позиции в таблиците

Таблица №

Променлива/позиция

Дерогация

Период на дерогацията

Първо изпращане през

1

Придобивания минус намаление на нефинансови непроизведени активи (К.2) — годишно

1995—2010 г.

1995—2010 г.

2012 г.

1

Придобивания минус разпореждания с ценности — годишно

1995—2009 г.

1995—2009 г.

Не се изпращат

2010—2014 г.

2010—2014 г.

2015 г.

1

Корекция за изменение в нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове (D.8) — годишно

2002—2009 г.

2002—2009 г.

2012 г.

1

Капиталов трансфер, получаван и платим от/към останалия свят (D.9) — годишно

2002—2009 г.

2002—2009 г.

2012 г.

1

Износ и внос, географска разбивка — годишно

2010—2011 г.

2010—2011 г.

2012 г.

1

Бруто образуване на основен капитал по активи — годишно

1995—2012 г.

1995—2012 г.

2014 г.

1

Крайни потребителски разходи на домакинствата; разбивка по дълготрайност — годишно

1995—2014 г.

1995—2014 г.

2015 г.

1

Нето предоставени/нето получени заеми (B.9) — годишно

1995—2009 г.

1995—2009 г.

2012 г.

1

Спестяване, нето (B.8n) — годишно

1995—2009 г.

1995—2009 г.

2012 г.

1

Разделение между данъци върху продукти (D.21) и субсидии за продукти (D.31) — годишно

1995—2008 г.

1995—2008 г.

2012 г.

1

Компенсация на заетите лица (D.1) по отрасли — годишно

1995—2008 г.

1995—2008 г.

2012 г.

1

Брутни надници и заплати (D.11) по отрасли — годишно

1995—2008 г.

1995—2008 г.

2012 г.

1

Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи (К.2) — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

1

Придобивания минус разпореждания с ценности — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

2012—2014 г.

2012—2014 г.

2015 г.

1

Фактическо индивидуално потребление — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

2012—2014 г.

2012—2014 г.

2015 г.

1

Корекция за изменение в нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове (D.8) — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

1

Капиталов трансфер, получаван и платим от/към останалия свят (D.9) — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

1

Износ на стоки — на тримесечие

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2013 г.

1

Износ на услуги — на тримесечие

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2013 г.

1

Държавно управление — индивидуално и колективно потребление — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

2012—2014 г.

2012—2014 г.

2015 г.

1

Бруто образуване на основен капитал по активи — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

2012—2014 г.

2012—2014 г.

2015 г.

1

Крайни потребителски разходи на домакинствата; разбивка по дълготрайност — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

2012—2014 г.

2012—2014 г.

2015 г.

1

Внос на стоки — на тримесечие

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2013 г.

1

Внос на услуги — на тримесечие

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2013 г.

1

Нето предоставени/нето получени заеми (B.9) — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

1

Спестявания, нето (B.8n) — на тримесечие

2000—2011 г.

2000—2011 г.

Не се изпращат

1

Компенсация на заети лица (D.1) по отрасли — на тримесечие

2000—2008 г.

2000—2008 г.

2012 г.

1

Брутни надници и заплати (D.11) по отрасли — на тримесечие

2000—2008 г.

2000—2008 г.

2012 г.

2

Придобивания минус намаление на нефинансови непроизведени активи (K.2)

2002—2013 г.

2002—2013 г.

2015 г.

3

P.1, P.2, B.1g и D.1

2000—2008 г.

2000—2008 г.

2012 г.

3

Разбивка по отрасли на бруто образуване на основен капитал — годишно

1995—1999 г.

1995—1999 г.

Не се изпращат

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2014 г.

3

Разделение между офис техника (AN.111321) и радио, телевизионна и съобщителна техника (AN111322)

1995—2012 г.

1995—2012 г.

Не се изпращат

6

Други промени в обема, консолидирани и неконсолидирани, всички позиции

2002—2009 г.

2002—2009 г.

Не се изпращат

2010 г.

Т + 21 месеца

2011 г.

Т + 18 месеца

2012 г.

Т + 9 месеца

6

Преоценка на финансови инструменти, консолидирани и неконсолидирани, всички позиции

2002—2009 г.

2002—2009 г.

Не се изпращат

2010 г.

Т + 21 месеца

2011 г.

Т + 18 месеца

2012 г.

Т + 9 месеца

8

Придобивания минус намаление с нефинансови непроизведени активи (К.2) — годишно

2002—2013 г.

2002—2013 г.

2015 г.

10

Възнаграждения на наетите лица

2000—2008 г.

2000—2008 г.

2014 г.

10

Наети лица

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2014 г.

10

Заетост в хиляди изработени часове

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2014 г.

10

Общо

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2014 г.

11

Придобивания минус намаление на нефинансови непроизведени активи (K.2)

1995—2001 г.

1995—2001 г.

Не се изпращат

2002—2013 г.

2002—2013 г.

2015 г.

20

Дълготрайни активи: разбивка AN_F6+

1995—1999 г.

1995—1999 г.

Не се изпращат

2000—2012 г.

2000—2012 г.

2015 г.

20

Разделение между офис техника (AN.111321) и радио, телевизионна и съобщителна техника (AN111322)

2001—2012 г.

2001—2012 г.

Не се изпращат“.

3.

Регламент (ЕО) № 1221/2002 се изменя, както следва:

а)

В член 5, параграф 2 в първа алинея се добавя следното изречение:

„За Република Хърватия първото предаване на данни по тримесечия се отнася за данните от първото тримесечие на 2012 г. Република Хърватия предава тези данни не по-късно от края на първото тримесечие след датата на присъединяването.“

б)

В член 6, параграф 1 в първа алинея се добавя следното изречение:

„Република Хърватия предава на Комисията (Евростат) данните по тримесечия за предходни периоди за категориите, посочени в член 3, като се започне от първото тримесечие на 2002 г.“

в)

В член 6, параграф 2 в първа алинея се добавя следното изречение:

„Република Хърватия предава на Комисията (Евростат) данните по тримесечия, отнасящи се за периода от първото тримесечие на 2002 г. до четвъртото тримесечие на 2011 г., не по-късно от края на декември 2015 г.“.

4.

В приложение I към Регламент (ЕО) № 437/2003 , раздел „КОДОВЕ“, „1. Отчитаща се страна“, след вписването за Франция се добавя следното:

„Хърватия LD“.

5.

Регламент (ЕО) № 1059/2003 се изменя, както следва:

a)

в приложение I след вписването за Франция се вмъква следното:

„HRVATSKA

Код

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

HR03

Jadranska Hrvatska

HR031

Primorsko-goranska županija

HR032

Ličko-senjska županija

HR033

Zadarska županija

HR034

Šibensko-kninska županija

HR035

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

Istarska županija

HR037

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

Kontinentalna Hrvatska

HR041

Grad Zagreb

HR042

Zagrebačka županija

HR043

Krapinsko-zagorska županija

HR044

Varaždinska županija

HR045

Koprivničko-križevačka županija

HR046

Međimurska županija

HR047

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

Virovitičko-podravska županija

HR049

Požeško-slavonska županija

HR04A

Brodsko-posavska županija

HR04B

Osječko-baranjska županija

HR04C

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

Karlovačka županija

HR04E

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

HRZZ

Extra-Regio NUTS 2

HRZZZ

Extra-Regio NUTS 3“;

б)

в приложение II в списъка на съществуващите административни единици на равнище NUTS 3 след вписването за Франция се вмъква следното:

„за Хърватия Županije“,

в)

в приложение III след вписването за Франция се вмъква следното:

„за Хърватия — „Gradovi, općine“,“.

6.

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1177/2003 таблицата се изменя, както следва:

а)

След реда за Франция се вмъква следното:

„Хърватия

4 250

3 250

9 250

7 000“;

б)

Редът „Общо за държавите — членки на ЕС“ се заменя със:

„Общо за държавите-членки на ЕС

135 000

101 500

282 150

210 850“;

в)

Редът „Общо, включително Исландия и Норвегия“ се заменя със:

„Общо, включително Исландия и Норвегия

141 000

105 950

292 150

218 300“.

7.

Регламент (ЕО) № 501/2004 се изменя, както следва:

а)

в член 6 се добавя следният параграф:

„5. За Република Хърватия първото предаване на тримесечни данни, съгласно посоченото в членове 3, 4 и 5, се отнася за данните от първото тримесечие на 2012 г. Република Хърватия предава тези данни не по-късно от края на първото тримесечие след датата на присъединяването.“

б)

в член 7, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Република Хърватия предава на Комисията (Евростат) данни за предходни периоди, отнасящи се до всички тримесечни променливи и позиции, съгласно посоченото в член 6, за годините 2002—2011 г. не по-късно от края на декември 2015 г.“

8.

Регламент (ЕО) № 1222/2004 се изменя, както следва:

а)

в член 2, параграф 2 се добавя следната алинея:

„За Република Хърватия първото предаване на данни за тримесечния държавен дълг се отнася за данните от първото тримесечие на 2012 г. и се извършва до края на първото тримесечие след датата на присъединяването.“

б)

в член 3 се добавя следният параграф:

„Република Хърватия предава данни за предходните периоди от първото тримесечие на 2002 г. до четвъртото тримесечие на 2011 г. до края на декември 2015 г.“.

9.

В член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1161/2005 се добавя следната алинея:

„За Република Хърватия, първото предаване на тримесечни данни се отнася за данните от третото тримесечие на 2014 г. Република Хърватия предоставя тези данни най-късно до 29 декември 2015 г. Първото предаване на данни включва предишни данни, които се отнасят за периодите от първото тримесечие на 2012 г.“

10.

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1921/2006 след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия

HRV“.

11.

Приложение III към Регламент (ЕО) № 716/2007 се изменя, както следва:

а)

на ниво 2-OUT от таблицата се заличава следното:

„HR

Хърватия’;

б)

на ниво 2-IN след вписването за Франция се вмъква следното:

„HR

Хърватия“.

в)

на ниво 3 след думата Хърватия се вмъква следното:

„(*)“.

12.

В член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 буква в) се заменя със следното:

„в)

България, Чешката република, Естония, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Румъния, Словения и Словакия: отбелязаните като СЕТО данни могат да бъдат изпращани за ниво групи и класове на NACE Rev. 2 и за разбивката по класове по размер на ниво групи на NACE Rev. 2. Могат да бъдат отбелязани не повече от 25 % от клетките на ниво групи.“

13.

В приложение VI, раздел А, буква в) от Регламент (ЕО) № 216/2009 след вписването за Гърция се вмъква следното:

„Хърватия

:

HRV’.

14.

Регламент (ЕО) № 217/2009 се изменя, както следва:

а)

в приложение V, в бележките към раздел Б, буква д) след вписването за Гърция се вмъква следното:

„Хърватия

HRV’.

б)

в приложение VI, раздел А, буква б) след вписването за Гърция се вмъква следното:

„Хърватия

HRV’.

15.

В приложение V, раздел А, буква в) от Регламент (ЕО) № 218/2009 след вписването за Гърция се вмъква следното:

„Хърватия

HRV’.

16.

Приложение II към Регламент (ЕС) № 1337/2011 се изменя, както следва:

а)

таблица 1, бележка под линия (а) се заменя със следното:

„[a]

Държави-членки, за които се отнася разбивката по региони: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI и SK.“;

б)

таблица 4, бележка под линия (а) се заменя със следното:

„[a]

Държави-членки, за които се отнася разбивката по региони: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI и SK.“.

17.

Приложение VII към Регламент (ЕС) № 70/2012 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 в „ТАБЛИЦА С КОДОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ“, буква а) „Държави-членки (съответстващи на двубуквените кодове на държавите по NUTS)“ след вписването „Франция FR“ се вмъква следното:

„Хърватия

HR’.

б)

в параграф 2, „ТАБЛИЦА С КОДОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ“, буква б) „Други държави (двубуквени кодове по ISO 3166)“ вписването за Хърватия се заличава от списъка.

11. ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ

ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ

Приложение I към Решение № 661/2010/ЕС се изменя, както следва:

а) Раздел 2 „Пътна мрежа“ се изменя, както следва:

i) добавя се следното: „Хърватия“;

ii) карта „2.0“ се заменя със следното:

iii) добавя се следната карта:

б) Раздел 3 „Железопътна мрежа“ се изменя, както следва:

i) добавя се следното: „Хърватия“;

ii) карта „3.0“ се заменя със следното:

iii) добавя се следната карта:

в) раздел 4 „Мрежа на вътрешните водни пътища и вътрешни пристанища“ се изменя, както следва:

i) добавя се следното: „Хърватия“;

ii) карта „4.0“ се заменя със следното:

iii) добавя се следната карта:

г) раздел 5 „Морски пристанища“ се изменя, както следва:

i) добавя се следното: „Хърватия“;

ii) карта „5.0“ се заменя със следното:

iii) добавя се следната карта:

д) раздел 6 „Летища“ се изменя, както следва:

i) добавя се следното: „Хърватия“;

ii) карта „6.0“ се заменя със следното:

iii) добавя се следната карта:

е) в раздел 7 „Комбинирана транспортна мрежа“ карта „7.1-А“ се заменя със следното: