Проект на НАРЕДБА за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Проектът на Наредба е разработен във връзка с предстоящото изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Въз основа на анализираното в страната равнище на бедност и материални лишения и групите от населението в риск от бедност в проекта на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХ) се предлага финансирането за следващия програмен период да се насочи за подпомагане с храни и оказване на базова материална помощ на най- нуждаещите се лица.Дата на откриване: 22.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.8.2021 г.