Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, във връзка с чл. 48, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания е разработен проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Предвижда се Програмата да се осъществява на проектен принцип на територията на всички общини в Република България в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година . Средствата се предоставят за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин и/ или за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.

Основна цел на Програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.Дата на откриване: 28.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.7.2019 г.