Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Считано от 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). В тази връзка е разработен проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗХУ, ведно с Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по национална програма за заетост на хората с увреждания и приложенията към нея.

 

Съгласно чл. 34 ал. 1 от ППЗХУ, министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед Националната програма за заетост на хората с увреждания. Нейните цели са свързани със създаването на условия за заетост на хората с увреждания, насърчаване и подпомагане на работодателите/органите по назначаване да наемат на работа хора с трайни увреждания и повишаване на тяхната пригодност за заетост. Програмата ще се финансира със средства от Държавния бюджет и се осъществява на територията на Република България.

 Дата на откриване: 22.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.6.2019 г.