Проект на Отчет за 2018 г- за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие

Проект на Отчет за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)Дата на откриване: 02.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 01.12.2019 г.