Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната

С проекта на постановление се въвежда възможност за определяне на линия на бедност за страната, която да се прилага при изпълнение на стриктни и обективни условия, финансова дисциплина и ограничения, които обичайно предшестват рязко влошаване на условията на пазара на труда, бързо покачване нивата на безработица и като цяло на рискове, изискващи мерки за запазване жизненото равнище, степента на подкрепа към уязвимите групи и ограничена гъвкавост при взимането на решения, касаещи балансираното развитие, относимо към бюджетното планиране.

През текущия период се очаква намаление на приходите в бюджета, което налага мобилизиране на всички средства за укрепване на социално-икономическите последици в отговор на пандемията.

 Поради променените условия се налага да се допълни Методиката за определяне на линията на бедност по начин, който да предостави процедурни възможности за управление на рисковете и ефективност в условията на резки икономически спадове и промяна на условията към текущата на определянето година. Промяната създава възможност на министъра на труда и социалната политика да предложи размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, но не по-малък от определения размер на линията на бедност за страната през текущата година.Дата на откриване: 7.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 6.9.2020 г.