Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия е приета  на основание чл. 29 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Предложените с проекта на постановление на Министерския съвет промени в наредбата са изготвени във връзка с приети изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г. и ДВ, бр. 33 от 2019 г.) относно отпадане на изискването за отпечатване на продажната цена на тютюневите изделия върху бандерола и отпечатването й върху опаковката, с изключение на пурите и пуретите.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 02.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 01.6.2019 г.