Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на нормативни актове на Министерския съвет

Целта на акта е прецизиране на нормативната уредба чрез отмяна на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет с приключило действие, които вече нямат практическо приложение и съответно отпада необходимостта от посочената норматимна уредба.

 

Отговорна дирекция:"Държавен дълг"
E-mail:P.Kuzeva@minfin.bg; g.kolarova@minfin.bg

 Дата на откриване: 26.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.5.2024 г.