Проект на Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, заедно с мотиви към него

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 11.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.9.2020 г.