Проект на Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 29.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.5.2024 г.