Проект на Закон за Националната агенция по хазарта

С проекта на Закон за Националната агенция по хазарта се предлага промяна във формата и организацията на хазартния регулатор в Република България, като Държавната комисия по хазарта ще се преструктурира в Национална агенция по хазарта.

Проектът разписва детайлно функциите, правомощията и структурата на Националната агенция по хазарта.

 Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg
  

 Дата на откриване: 23.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.2.2020 г.