Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Предложенията за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са направени във връзка с необходимостта от създаване на нова нормативна уредба, която да доведе до възможност за оптимизиране на осъществявания контрол от органите на Агенция „Митници“ по отношение на акцизните стоки в данъчните складове, както и в обектите на освободени от акциз крайни потребители (ОАКП). 

Отговорна дирекция: "Данъчна политика"
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 12.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.8.2019 г.