Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

Министерството на финасните публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон.

 

Отговорна дирекция:  „Данъчна политика”
E-mail:  taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 04.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 03.11.2019 г.