НАП, ДАНС и хазартни оператори обединяват усилия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Националната агенция за приходите, Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС и браншови организации на организаторите на хазартните оператори ще обединят усилия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това стана ясно по време на работна среща, която се състоя на 20 март по покана на изпълнителния директор на НАП Румен Спецов и неговия заместник Георги Димов. 
Участниците обсъдиха възможностите пред браншовите организации на хазартните оператори да осъществяват наблюдение върху изпълнението на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма от страна на техните членове. В разговорите бяха коментирани и промени в законовите и подзаконовите нормативни документи, регламентиращи дейността в сектора, които да доведат до по-добра отчетност и гарантирана защита на обществения интерес.  
По време на срещата се взе решение представители на НАП да обсъждат с браншовите хазартни организации възникнали въпроси, свързани с прилагането на нормативни и поднормативни актове, като дават насоки с цел коректното изпълнение на задълженията от страна на хазартните оператори. 
„Националната агенция за приходите е партньорски ориентирана и е на разположение да оказва съдействие на бизнеса при изпълнението на задълженията им в синхрон с действащото законодателство. Високо ценим ангажираността на браншовите хазартни организации в превенцията и ефективното противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“, заяви Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП. 
 

For English press here