Публикувани са отговори на въпроси по прилагането на Наредба № Н-5

Публикувани са отговори на въпроси по прилагането на Наредба № Н-5 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоките с висок фискален риск. Те се съдържат в Указателно писмо с рег. №М-20-00-39/21.03.2024 г. на изпълнителния директор на НАП във връзка с въпроси по прилагането на Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България

Вижте още информация в рубриките: