НАП предотврати нерегламентиран внос на плодове и зеленчуци на граничен пункт Оряхово

Инспектори от звеното „Фискален контрол“ на НАП предотвратиха нерегламентирано вътреобщностно придобиване на плодове и зеленчуци на граничен пункт Оряхово. 
При извършена проверка на превозно средство, влизащо от южната ни съседка, фискалните контрольори установили, че в документите, придружаващи стоката, липсва информация за вида и количеството на товара, както и данни за неговия получател. В хода на контролните действия на фискалните контрольори, станало ясно, че получател на стоката е българско дружество, което е направило опит нелегално да придобие плодовете и зеленчуците на стойност над 10 000 лв. Според данъчните инспектори, намеренията на българския търговец са да продаде стоката у нас, като укрие приходите от продажбите. 
От началото на 2022 година на фискалните контролни пунктове НАП е извършила над 185 000 проверки на транспортни средства, превозващи близо 650 000 тона стоки с висок фискален риск. В резултат на извършените контролни действия са наложени обезпечения в размер на 1, 5 милиона лева. Стоката, изоставена в полза на държавата, е на стойност около 33 хиляди лева. Най-голям дял имат проверките на превозвани плодове и зеленчуци, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, яйца и горива.
„Служителите от звеното за фискален контрол осъществяват непрекъснато наблюдение и анализ на доставките и търговията със стоки с висок фискален риск. Проверки се извършват не само по граничните пунктове, но и в борсите, пазарите и на територията около тях, където рисковите търговци са изнесли дейността си, с цел да избегнат данъчно облагане. Благодарим на колегите за денонощната прецизна и добре свършената работа“, заявиха от ръководството на главна дирекция „Фискален контрол“.